Lato 2024, nr 2

Zamów

Warszawski KIK apeluje do rządzących o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i przesunięcie terminu wyborów

Briefing prasowy prezydenta Andrzeja Dudy, wicepremier Jadwigi Emilewicz i prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Cezariusza Lesisza 16 kwietnia 2020 roku. Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Polska staje dziś na krawędzi nieobliczalnego w skutkach wewnętrznego konfliktu. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja zagraża ładowi demokratycznemu naszego państwa i jego bezpieczeństwu ustrojowemu – czytamy w oświadczeniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

W Święto Konstytucji 3 Maja Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie wydał oświadczenie w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP, planowanych w formie korespondencyjnej na 10 maja 2020 roku.

„W trosce o przyszłość Rzeczypospolitej Polskiej jako wolnego i demokratycznego państwa, apelujemy do Rady Ministrów RP i Sejmu RP o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w postaci stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju. Jest to rozwiązanie odpowiadające rzeczywistej sytuacji, w jakiej ze względu na pandemię choroby COVID-19 znalazła się nasza ojczyzna. Wprowadzenie takiego stanu pozwoli na zgodne z prawem stosowanie różnego rodzaju chwilowych ograniczeń praw obywatelskich i umożliwi równocześnie przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w innym, zgodnym z Konstytucją terminie” – czytamy.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Zdaniem autorów pisma, Polska, „po ponad 30 latach od uzyskania wolności i suwerenności, staje na krawędzi nieobliczalnego w skutkach wewnętrznego konfliktu”. „Uważamy, że przeprowadzenie wyborów na podstawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r., zagraża ładowi demokratycznemu naszego państwa i jego bezpieczeństwu ustrojowemu. Przyjęte w niej rozwiązania nie gwarantują, że będą to wybory równe, powszechne i tajne. Oznacza to nie tylko pogwałcenie podstawowych praw obywatelskich, ale również brak legitymacji wybranego w ten sposób kandydata do sprawowania urzędu Prezydenta RP” – zaznaczają.

„Wzywamy wszystkie siły polityczne w kraju do niezwłocznego, zgodnego z Konstytucją RP porozumienia i wdrożenia rozwiązania, które umożliwi obywatelom w pełni wolne korzystanie z należnego im czynnego prawa wyborczego, a kandydatom na urząd Prezydenta RP zapewni równą i uczciwą kampanię, w rezultacie której przyszły zwycięzca będzie mógł w pełni zasłużenie cieszyć się zaufaniem Polek i Polaków i silną pozycją na arenie międzynarodowej” – pisze zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość