Wiosna 2021, nr 1

Zamów

Lek na przemoc. Dialog jako działanie radykalne

Otwarcie Centrum Praskiego Koneser. Warszawa, 29 września 2018 r. Fot. Mariusz Cieszewski / MSZ

Depolaryzacja nie polega na oddaniu głosu radykałom z dwóch stron. Nie wystarczą też wezwania do jedności, a zwłaszcza jednomyślności. Potrzebne jest raczej nadanie debacie wielobarwnych odcieni, pokazanie złożoności świata i wielości ludzkich wrażliwości.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

W świecie, w którym coraz silniejszy wpływ na rzeczywistość mają pozostające poza publiczną kontrolą algorytmy, a mobilizacja społeczna oparta jest na polaryzacji i wzywaniu do walki przeciw innym, potrzebne są przestrzenie bezpieczne, wolne od konieczności opowiadania się po którejś ze stron konfliktu. Naszą propozycją jest odkrycie na nowo dialogu. Dewizą tego podejścia może być tytuł tekstu Julie Schumacher-Cohen na łamach jezuickiego „America Magazine”: „W spolaryzowanym świecie dialog jest działaniem radykalnym”. Uściślając – radykalnie innym. Gdy inni odwołują się do przemocy jako radykalnej formy działania, my chcemy pokazać dialog jako radykalną drogę przezwyciężania przemocy i wprowadzania pokoju.

Potrzeba nowego odkrycia dialogu wynika z obserwacji wspomnianych procesów cywilizacyjnych i społecznych, które domagają się innego podejścia niż dotychczasowe, jak również z dostrzeżenia dobrych praktyk instytucji używających dialogu jako metody przeprowadzania zmiany społecznej. Postulat nowego otwarcia jest ponadto efektem rozczarowania dialogiem, obecnego również w środowiskach personalistycznych i chrześcijańskich, w tym w kręgu „Więzi”. Bierze się ono m.in. ze spadku liczby partnerów gotowych i chętnych do dialogu – dla niektórych opcji ideowych stał się on podejrzany jako próba ataku na ich integralność. Naszym zdaniem jednak, zadbanie o jakość dialogu, uznanie osiągnięć licznych organizacji z całego świata i uwzględnienie ich doświadczenia, a także instytucjonalizacja dialogu w różnych obszarach życia społecznego to współcześnie kluczowe elementy strategii budowania pokoju i prewencji przemocy.

Model dialogu, który chcemy przedstawić, oparty jest na inkluzji i włączaniu jak najszerszych grup społecznych w procesy decyzyjne. Pozytywna zmiana społeczna nastąpi jedynie wtedy, gdy jak najwięcej osób uzna, że ich głos został usłyszany i wzięty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet druk + cyfra 2021

  • Krajowa prenumerata kwartalnika „Więź” na rok 2021 w wersji drukowanej. Numery: wiosna, lato, jesień, zima 2021
  • Te same numery w formatach EPUB, MOBI, PDF
  • Dostęp do treści kwartalnika „Więź” na Więź.pl do końca 2021 roku

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, wybierz prenumeratę sponsorską. Twoje nazwisko zostanie podane w kolejnym numerze w „Podziękowaniach dla Przyjaciół”.

Jeśli mieszkasz za granicą, napisz do nas na prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

  • Dostęp do treści kwartalnika „Więź” na Więź.pl przez kwartał lub rok (od momentu opłacenia)
  • „Więź” w formatach EPUB, MOBI, PDF przez kwartał lub rok

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, wybierz prenumeratę sponsorską. Twoje nazwisko zostanie podane w kolejnym numerze w „Podziękowaniach dla Przyjaciół”.

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.