Zima 2020, nr 4

Zamów

Niegodziwy włodarz stworzenia. Laudato si’ – stworzenie w narracji ewolucyjnej

Narracja ewolucyjna w spojrzeniu na wszechświat jest w historii myśli eklezjalnej dość nowa i rodziła się w bólach. Głoszony był, dominujący w Księdze Rodzaju, kreacjonizm. A stwierdzenie Jana Pawła II, że ewolucjonizm jest czymś więcej niż hipotezą, wywołało sensację.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

Laudato si’ to pierwsza papieska encyklika, w której stworzenie opisane zostało wyraźnie w narracji ewolucyjnej, chociaż znalazły się w niej cytaty i stwierdzenia, które wskazywać mogą na to, że było ono powołane do istnienia w całej jego wielości i różnorodności jednostkowym aktem wolnej decyzji Boga. Ta wielość i różnorodność – stwierdza papież Franciszek – jest, według św. Tomasza, dziełem zamysłu pierwszego Twórcy, czyli Boga, który chciał, aby „czego nie dostaje jednemu, dla przedstawienia dobroci Bożej, z drugiego można było uzupełnić” (LS 86)1.

Inny święty, Franciszek z Asyżu, jak mało kto wyrażał zachwyt nad stworzeniem, z którym – mówi Pismo Święte – Bóg zawarł przymierze: z takim, jakie ono było kiedyś, jakie jest obecnie i jakie będzie za miliony lat.

W pobożnej egzegezie o stworzeniu podkreśla się nie tylko jego piękno, ale także harmonię. Stosunkowo łatwo zgodzić się z tym twierdzeniem, jeśli za harmonię przyjmiemy brak chaosu. Szczególnie podkreślają to kosmologowie, którzy wiele zjawisk zachodzących w kosmosie są w stanie ująć w opisy matematyczne – samych ich to zadziwia i u niektórych wzbudza poczucie transcendencji. Jeśli jednak przez harmonię mamy rozumieć zgodne współżycie organizmów żywych, to napotykamy trudności. W przyrodzie toczy się bowiem walka na śmieć i życie.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet druk + cyfra 2021

  • Krajowa prenumerata kwartalnika „Więź” na rok 2021 w wersji drukowanej. Numery: wiosna, lato, jesień, zima 2021
  • Te same numery w formatach EPUB, MOBI, PDF oraz dodatkowo numery z roku 2020 wydane od wykupienia prenumeraty
  • Dostęp do treści kwartalnika „Więź” na Więź.pl do końca 2021 roku

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, wybierz prenumeratę sponsorską. Twoje nazwisko zostanie podane w kolejnym numerze w „Podziękowaniach dla Przyjaciół”.

Jeśli mieszkasz za granicą, napisz do nas na prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

  • Dostęp do treści kwartalnika „Więź” na Więź.pl przez kwartał lub rok (od momentu opłacenia)
  • „Więź” w formatach EPUB, MOBI, PDF przez kwartał lub rok

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, wybierz prenumeratę sponsorską. Twoje nazwisko zostanie podane w kolejnym numerze w „Podziękowaniach dla Przyjaciół”.

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.