Wiosna 2024, nr 1

Zamów

U Legionistów Chrystusa istniał „łańcuch wykorzystywania”. Wstrząsający raport

Między 1941 a 2019 rokiem 175 nieletnich było wykorzystywanych seksualnie przez co najmniej 33 członków Legionistów Chrystusa, w tym 60 ofiar krzywdził sam założyciel zakonu Marcial Maciel.

Takie dane przynosi wewnętrzny raport zgromadzenia, który przedstawiono w sobotę wieczorem w Düsseldorfie.

Raport został sporządzony przez komisję powołaną w czerwcu br. przez przełożonego generalnego zgromadzenia ks. Eduardo Robles-Gila. Odnosi się do okresu od 1941 do 2019 r. i wymienia 175 przypadków molestowania seksualnego dzieci z udziałem 33 duchownych – księży i diakonów. Zdecydowana większość ofiar to młodzi ludzie w wieku od 11 do 16 lat.

Spośród 33 duchownych ogółem tylko dwóch trafiło dotychczas przed sąd: jeden został skazany, a drugiego Watykan przeniósł do stanu świeckiego i jest obecnie sądzony. Spośród pozostałych 25 duchownych 18 nadal jest w zakonie, ale – jak zapewniają przełożeni – zostali oni wycofani z pracy z młodzieżą i wszystkich innych działań publicznych. W międzyczasie sześciu sprawców zmarło, a ośmiu powróciło do stanu świeckiego.

14 z 33 duchownych dopuściło się aktów molestowania w obrębie zakonu. Jak zauważa raport w zgromadzeniu istniał cały „łańcuch wykorzystywania”, w ramach którego same ofiary z czasem dopuszczały się czynów pedofilskich. W tym kontekście można mówić o 111 ofiarach, które zostały albo bezpośrednio wykorzystane przez założyciela zakonu, Marciala Maciela (1920-2008), albo będąc same ofiarami później wykorzystywały seksualnie innych.

Dokument stwierdza, że 33 sprawców stanowi około 2,5 procent wszystkich 1353 kapłanów Legionistów Chrystusa w całej historii zgromadzenia.

Według autorów raportu można oczekiwać, że na jaw mogą wyjść kolejne przypadki wykorzystywania seksualnego, a statystyki mają być regularnie aktualizowane. W dokumencie nie wymieniono szczegółowo, kiedy i w jakich okolicznościach miały miejsce poszczególne przypadki.

W odniesieniu do 45 ofiar mówi się o „postępach na instytucjonalnej drodze do odszkodowania i pojednania”. Jednak raport nie zawiera żadnych szczegółów. Ogólnie tylko stwierdza, że „nadal istnieje wielka potrzeba umożliwienia tej ścieżki innym ofiarom”.

Dokument uwzględnił dane zgromadzone do 16 grudnia 2019 r. Przypomnijmy, że 17 grudnia papież Franciszek zniósł obowiązywanie tzw. tajemnicy papieskiej w przypadku nadużyć seksualnych dokonanych przez duchownych. Oznacza to m. in., że sprawy toczące się w procesach kościelnych trafią także do władz cywilnych. Ponadto świeccy posiadający specjalizację z prawa kanonicznego mogą występować jako prawnicy w procesach o nadużycia, co wcześniej było zarezerwowane dla kapłanów.

Publikacja wewnętrznego raportu Legionistów Chrystusa zbiegła się w czasie z przyjęciem przez papieża Franciszka rezygnacji kardynała Angelo Sodano z funkcji dziekana Kolegium Kardynalskiego. 92-letni obecnie hierarcha oskarżany był o to, że przez dekady nie dopuszczał do postępowania w Watykanie w sprawie założyciela Legionistów Chrystusa.

Marcial Maciel Degollado miał co najmniej troje dzieci z dwiema różnymi kobietami oraz molestował nieletnich w szkołach prowadzonych przez zgromadzenie. Choć informacje o jego występkach docierały do Watykanu od lat, dopiero Benedykt XVI zawiesił go w 2005 r. w czynnościach kapłańskich, zakazał mu jakichkolwiek wystąpień publicznych i nakazał życie w pokucie i odosobnieniu. Ponadto Maciel był oskarżany o korupcję. W maju 2010 Stolica Apostolska zdecydowała o dogłębnej reorganizacji Legionistów Chrystusa.

Wesprzyj Więź

Zakon liczy obecnie 1 501 członków z 40 krajów, którzy działają w 21 krajach. Wraz z ruchem świeckim Regnum Christi z około 23 tys. członków na całym świecie, Legioniści Chrystusa tworzą tak zwaną duchową rodzinę.

Kompleksowe studium nadużyć zostanie omówione na najbliższej kapitule generalnej zgromadzenia, która rozpocznie się w Rzymie 20 stycznia 2020 r.

KAI, DJ

Podziel się

1
Wiadomość