Jesień 2022, nr 3

Zamów

Episkopat zakłada fundację, która ma pomagać ofiarom księży

Abp Wojciech Polak, maj 2019 r. Fot. Episkopat.pl

Poinformował o tym dziś abp Wojciech Polak, delegat episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Fundusze na działalność Fundacji Świętego Józefa będą pochodzić ze wszystkich diecezji, proporcjonalnie do liczby duchownych w każdej z nich.


Konferencja Episkopatu Polski na dzisiejszym 384. zebraniu plenarnym podjęła decyzję o powołaniu Fundacji Świętego Józefa, której celem ma być wspomaganie istniejących inicjatyw i udzielanie pomocy osobom skrzywdzonym przez duchownych. Ideę powołania fundacji poparli wszyscy biskupi. W ten sposób wchodzą w życie zapowiedzi formułowane przez abp. Wojciecha Polaka w maju, po zebraniu Rady Stałej KEP.

– Powołanie fundacji jest wyrazem solidarności Kościoła w Polsce z osobami, które zostały wykorzystane seksualnie przez duchownych czy inne osoby związane z działalnością edukacyjną i duszpasterską Kościoła – mówi w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną abp Polak. Jak dodaje, „konieczne jest zintensyfikowanie działań już prowadzonych na rzecz osób zranionych we wspólnocie Kościoła i budowania skutecznego systemu prewencji, stąd narodziła się idea specjalnej fundacji, działającej na ich rzecz”.

Prymas wyjaśnia, że celem fundacji będzie finansowanie bądź dofinansowywanie pomocy udzielanej osobom skrzywdzonym, a nie bezpośrednia pomoc finansowa. – Chodzi o to, aby osoby pokrzywdzone mogły uzyskać realną, profesjonalną i skuteczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, medyczną czy prawną, poprzez instrumenty, które są w rękach Kościoła – tłumaczy.

Na objęcie pomocą w ten sposób ze strony fundacji będą mogły liczyć osoby skrzywdzone przez duchownych w dzieciństwie lub przed osiągnięciem pełnoletności, a także osoby bezradne czy niepełnosprawne, nawet jeśli zostały skrzywdzone w późniejszym wieku.

Abp Polak podkreśla, że celem fundacji nie jest zdjęcie z przełożonych kościelnych – biskupów i wyższych przełożonych zakonnych – odpowiedzialności za pomoc osobom skrzywdzonym (na obowiązek udzielenia pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej, prawnej oraz duchowej pokrzywdzonym wskazują zarówno wytyczne KEP, jak i motu proprio papieża Franciszka), ale dodatkowe wspieranie osób zranionych.

Fundatorem Fundacji Świętego Józefa jest Konferencja Episkopatu Polski, do której zadań należy mianowanie rady i zarządu organizacji. Na przewodniczącego rady został wyznaczony abp Wojciech Polak.

Fundacją pokierują Marta Titaniec, mająca długoletnie doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych, współinicjatorka inicjatywy „Zranieni w Kościele”, oraz ks. Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej. W radzie znajdą się zaś: o. Adam Żak SJ – koordynator KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży oraz dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie; Małgorzata Skórzewska-Amberg – ekspert w dziedzinie prawnokarnej ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, uczestnicząca w pracach Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy biskupie płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie”; ks. prof. Piotr Majer – prawnik kanonista oraz członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka. Jako przedstawiciel osób skrzywdzonych przez duchownych w Radzie Fundacji zasiądzie Wiktor Porycki. Ponadto jej członkiem zostanie sekretarz generalny episkopatu bp Artur Miziński.

Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

Fundusze na działalność fundacji będą pochodzić ze wszystkich diecezji, proporcjonalnie do liczby duchownych w każdej z nich. Finansowanie fundacji nie będzie obciążać wiernych. Nie wyklucza to jednak możliwości dobrowolnego wsparcia działań fundacji przez osoby świeckie.

W najbliższym czasie fundacja ma być zarejestrowana zgodnie z obowiązującym prawem.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.