Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Episkopat zakłada fundację, która ma pomagać ofiarom księży

Abp Wojciech Polak, maj 2019 r. Fot. Episkopat.pl

Poinformował o tym dziś abp Wojciech Polak, delegat episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Fundusze na działalność Fundacji Świętego Józefa będą pochodzić ze wszystkich diecezji, proporcjonalnie do liczby duchownych w każdej z nich.


Konferencja Episkopatu Polski na dzisiejszym 384. zebraniu plenarnym podjęła decyzję o powołaniu Fundacji Świętego Józefa, której celem ma być wspomaganie istniejących inicjatyw i udzielanie pomocy osobom skrzywdzonym przez duchownych. Ideę powołania fundacji poparli wszyscy biskupi. W ten sposób wchodzą w życie zapowiedzi formułowane przez abp. Wojciecha Polaka w maju, po zebraniu Rady Stałej KEP.

– Powołanie fundacji jest wyrazem solidarności Kościoła w Polsce z osobami, które zostały wykorzystane seksualnie przez duchownych czy inne osoby związane z działalnością edukacyjną i duszpasterską Kościoła – mówi w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną abp Polak. Jak dodaje, „konieczne jest zintensyfikowanie działań już prowadzonych na rzecz osób zranionych we wspólnocie Kościoła i budowania skutecznego systemu prewencji, stąd narodziła się idea specjalnej fundacji, działającej na ich rzecz”.

Prymas wyjaśnia, że celem fundacji będzie finansowanie bądź dofinansowywanie pomocy udzielanej osobom skrzywdzonym, a nie bezpośrednia pomoc finansowa. – Chodzi o to, aby osoby pokrzywdzone mogły uzyskać realną, profesjonalną i skuteczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, medyczną czy prawną, poprzez instrumenty, które są w rękach Kościoła – tłumaczy.

Na objęcie pomocą w ten sposób ze strony fundacji będą mogły liczyć osoby skrzywdzone przez duchownych w dzieciństwie lub przed osiągnięciem pełnoletności, a także osoby bezradne czy niepełnosprawne, nawet jeśli zostały skrzywdzone w późniejszym wieku.

Abp Polak podkreśla, że celem fundacji nie jest zdjęcie z przełożonych kościelnych – biskupów i wyższych przełożonych zakonnych – odpowiedzialności za pomoc osobom skrzywdzonym (na obowiązek udzielenia pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej, prawnej oraz duchowej pokrzywdzonym wskazują zarówno wytyczne KEP, jak i motu proprio papieża Franciszka), ale dodatkowe wspieranie osób zranionych.

Fundatorem Fundacji Świętego Józefa jest Konferencja Episkopatu Polski, do której zadań należy mianowanie rady i zarządu organizacji. Na przewodniczącego rady został wyznaczony abp Wojciech Polak.

Fundacją pokierują Marta Titaniec, mająca długoletnie doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych, współinicjatorka inicjatywy „Zranieni w Kościele”, oraz ks. Tadeusz Michalik z diecezji tarnowskiej. W radzie znajdą się zaś: o. Adam Żak SJ – koordynator KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży oraz dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie; Małgorzata Skórzewska-Amberg – ekspert w dziedzinie prawnokarnej ochrony dziecka w cyberprzestrzeni, uczestnicząca w pracach Diecezjalnego Zespołu Wsparcia przy biskupie płockim „Ku uzdrowieniu i odnowie”; ks. prof. Piotr Majer – prawnik kanonista oraz członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka. Jako przedstawiciel osób skrzywdzonych przez duchownych w Radzie Fundacji zasiądzie Wiktor Porycki. Ponadto jej członkiem zostanie sekretarz generalny episkopatu bp Artur Miziński.

Wesprzyj Więź

Fundusze na działalność fundacji będą pochodzić ze wszystkich diecezji, proporcjonalnie do liczby duchownych w każdej z nich. Finansowanie fundacji nie będzie obciążać wiernych. Nie wyklucza to jednak możliwości dobrowolnego wsparcia działań fundacji przez osoby świeckie.

W najbliższym czasie fundacja ma być zarejestrowana zgodnie z obowiązującym prawem.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość