Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Biskupi: Czy Europa chce się nazywać „chrześcijańską”? Niech zadba o uchodźców

Obóz dla uchodźców w Turcji, 10 lutego 2016 r. Fot. European Union 2016 – European Parliament

Jeśli Europa nadal chce nazywać się „chrześcijańską”, ma teraz szansę udowodnić to poprzez aktywną działalność charytatywną wobec uchodźców – mówi abp Jean-Claude Hollerich, przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu opublikował niedawno raport dotyczący udzielania azylu w granicach Unii. Wynika z niego, że w 2018 r. w 28 państwach UE złożono 664 480 wniosków o azyl, czyli 10 proc. mniej niż w 2017 r. Jedna trzecia próśb dotyczyła osób małoletnich. Trzy czwarte wniosków o azyl złożono w Niemczech, Francji, Grecji,  we Włoszech i w Hiszpanii. Państwami, w których wpłynęło ich najwięcej w stosunku do liczby mieszkańców były natomiast: Cypr, Grecja, Malta, Liechtenstein i Luksemburg. Pozytywnie rozpatrzono 39 proc. wniosków (7 proc. mniej niż rok wcześniej).

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

Temat unijnego raportu został poruszony podczas ostatniego spotkania grupy roboczej Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) ds. Migracji i Azylu. Komisja zachęciła państwa członkowskie UE do „postawienia godności człowieka w centrum swej polityki azylowej oraz decyzji sądowych i administracyjnych”. Jak przypomniała, ochrona międzynarodowa jest konkretnym narzędziem solidarności z tymi, którzy doznają prześladowań i przemocy we własnym kraju.

– Jeśli Europa nadal chce nazywać się „chrześcijańską”, ma teraz szansę udowodnić to poprzez aktywną działalność charytatywną wobec uchodźców – mówił abp Jean-Claude Hollerich SJ, przewodniczący COMECE, podczas swojej niedawnej wizyty w obozie dla uchodźców na Lesbos.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Lekarz, który leczy tylko objawy , anie przyczynę choroby jest konowałem, nie poprawia stanu chorego, tylko kamufluje rozwijającą się chorobę. Czy powinien wykonywać leczyć? Biskup, który zamiast ratowania dusz, pomaga rozkwitać patologiom wśród swoich wiernych jest …