Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Działalność Kościoła pozytywnie ocenia niespełna połowa Polaków

Procesja z okazji 1050. rocznicy archidiecezji poznańskiej, czerwiec 2018 r. Fot. BP KEP

Czerwcowa poprawa opinii o Kościele rzymskokatolickim okazała się tymczasowa, w lipcu notowania tej instytucji ponownie się pogorszyły – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej.

Obecnie działalność Kościoła pozytywnie ocenia niespełna połowa badanych (48 proc., od czerwca spadek o 5 punktów procentowych), a blisko dwie piąte (38 proc., wzrost o 4 punkty) ją krytykuje.

Pozytywnie o Kościele częściej niż przeciętnie wypowiadają się ludzie bardziej zaangażowani w praktyki religijne, zwłaszcza uczestniczący w nich kilkakrotnie w tygodniu, a także deklarujący prawicowe poglądy polityczne i zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych na PiS. Częściej są to również starsi respondenci (mający 55 lat i więcej), najsłabiej wykształceni i mieszkający na wsi.

Wesprzyj Więź.pl

Natomiast głosy krytyki przeważają nad aprobatą wśród osób nieuczestniczących w praktykach religijnych lub robiących to sporadycznie, identyfikujących się z lewicą lub politycznym centrum, mających wyższe wykształcenie, mieszkańców średnich i największych miast oraz badanych w wieku 25-44 lat. Wyraźną przewagę ocen złych nad dobrymi obserwujemy ponadto w elektoratach: Wiosny, Platformy Obywatelskiej i PSL.

„O ile w czerwcu wydawało się, że opinie o Kościele będą wracać do poprzedniego poziomu po tym, jak w maju nastąpiło ich znaczne pogorszenie, o tyle w lipcu obserwujemy kolejną falę krytycyzmu wobec tej instytucji” – zauważa CBOS. Przypomnijmy, że 11 maja premierę miał dokument Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”. Na YouTubie film wyświetlono już blisko 23 mln razy.

Z najnowszych badań wynika także, że w ciągu ostatniego miesiąca obniżyły się notowania obu izb parlamentu, zwłaszcza izby wyższej. Nieco gorzej niż w czerwcu oceniana jest także prezydentura Andrzeja Dudy.

Obecnie pracę posłów ocenia pozytywnie blisko jedna trzecia Polaków (32 proc., od czerwca spadek o 3 punkty procentowe) i taki sam odsetek (32 proc., spadek o 4 punkty) wypowiada się z aprobatą o pracy senatorów. Niezadowoleni z działalności izby niższej parlamentu stanowią niemal połowę badanych (49 proc.), a izby wyższej – ponad dwie piąte (42 proc., wzrost o 4 punkty).

Wesprzyj Więź

Nieco gorsze niż przed miesiącem są notowania głowy państwa. W lipcu zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy wyraża niespełna sześciu na dziesięciu badanych (58 proc., od czerwca spadek o 2 punkty procentowe), natomiast negatywnie wypowiada się o niej niemal co trzeci (31 proc., wzrost o 2 punkty).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 lipca na liczącej 1120 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

KAI, JH

Podziel się

Wiadomość

Wspaniała wiadomość – 48% badanych popiera Kościół:świętego Stepinaca, Filipovica-Majstrovica, Brzicy i Simica (wspominam tylko waleczny kler chorwacki – każdy inny kraj katolicki ma swoich podobnych bohaterów – zwłaszcza Irlandia).