Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Seminarium 35+ przeniesione z Krakowa do Łodzi

Mężczyźni, którzy wstępują do seminarium w późniejszym wieku, wnoszą do Kościoła swoje ciekawe doświadczenia życiowe, inne niż ksiądz, który przyszedł do seminarium zaraz po maturze – mówi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Po pięciu latach istnienia Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, zwane też Seminarium35+, przenosi się z Krakowa do Łodzi. Jest to wspólna decyzja Konferencji Episkopatu Polski oraz abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego. Funkcję pełniącego obowiązki rektora objął ks. Sławomir Szczyrba, wykładowca teorii poznania i antropologii filozoficznej w WSD w Łodzi.

Wesprzyj Więź.pl

– Gdy zaczęto się rozglądać za inną lokalizacją, Łódź nie była pierwszą propozycją. Biskupi innych diecezji stwierdzili jednak, że nie widzą możliwości, aby to seminarium ulokować. Wyszło więc, że będzie to Łódź – przyznaje abp Ryś.

Przez ostatnie lata klerycy seminarium studiowali na wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, mieszkali zaś w dawnej szkole oo. cystersów w Nowej Hucie. Po przeniesieniu do Łodzi seminarium będzie mieściło się w wydzielonej części gmachu Wyższego Seminarium Archidiecezji Łódzkiej. – Mamy dość duży gmach. Można z niego wydzielić spory fragment dla Seminarium 35+, zachowując jego odrębność od seminarium diecezjalnego: z własną kaplicą i oddzielnymi salami wykładowymi – zapewnia metropolita łódzki.

Wykładowcami trzeciego w Łodzi seminarium duchownego – istnieje jeszcze seminarium diecezjalne i oo. franciszkanów w Łagiewnikach – będą łódzcy duchowni diecezjalni i zakonni.

Jak zaznacza abp Ryś, klerycy z Seminarium 35+ „wnoszą do Kościoła, do prezbiterium, do którego wejdą, swoje ciekawe doświadczenia życiowe, inne niż ksiądz, który niegdyś przyszedł do seminarium zaraz po maturze”. – W tym widzę wielką wartość tego seminarium. My wszyscy, jako Kościół, powinniśmy się czuć za nie odpowiedzialni – dodaje.

Wesprzyj Więź

Każdy ze studentów tego seminarium może mieć indywidualny tok studiowania, co podyktowane jest różnym zakresem wiedzy i podjętych wcześniej studiów.

Na zakończenie roku akademickiego 2018/2019 w Ogólnopolskim Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń kształciło się 20 mężczyzn. Na nowy rok zgłosiło się do tej pory 8 kandydatów.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

W tej informacji brakuje ważnego elementu – dlaczego seminarium 35+ nie mogło dłużej pozostawać w Krakowie? Abp Jędraszewski sobie tego nie życzy jako “spadek” po bp Rysiu? Podejrzliwość to brzydka wada, ale że za często podejrzliwość była tłumiona, dziś Kościół ma kłopoty.