Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Wybrano władze Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Stanisław Krajewski. Fot. Adam Walanus / Zbigniew Nosowski. Fot. Więź

Współprzewodniczącymi zostali ponownie: ze strony chrześcijańskiej Zbigniew Nosowski, ze strony żydowskiej prof. Stanisław Krajewski.

Wczoraj w Warszawie odbyły się wybory do Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Współprzewodniczącymi zostali: ze strony chrześcijańskiej Zbigniew Nosowski, a ze strony żydowskiej prof. Stanisław Krajewski. Pełnili te funkcje również przez ostatnią kadencję.

Wiceprzewodniczącymi są nadal ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz. Ponadto członkami Zarządu zostali: Marta Titaniec jako sekretarz generalna, Paweł Sawicki jako skarbnik oraz dominikanin o. Marek Nowak, Ewa Klinger oraz Łukasz Małecki-Tepicht.

Zbigniew Nosowski jest z wykształcenia socjologiem i teologiem. Od 1989 r. jest redaktorem „Więzi”, od 2001 r. redaktorem naczelnym oraz dyrektorem programowym Laboratorium Więzi. Autor książek o duchowości chrześcijańskiej (m.in. „Szare a piękne”„Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II”„Krytyczna wierność”) i wielu programów telewizyjnych. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, a w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Kieruje Społecznym Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich.

Wesprzyj Więź.pl

Stanisław Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Zajmował się logiką matematyczną i filozofią matematyki. Czołowa postać dla odrodzenia religijnego życia żydowskiego w Polsce. Autor m.in. książek „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”, „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”, „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?”.

Wesprzyj Więź

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężanie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych. Rada ma tworzyć forum dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz inicjować działalność informacyjną na temat związków chrześcijaństwa i judaizmu, a także stosunków chrześcijańsko-żydowskich w Polsce i na świecie.

Jedne z ważniejszych inicjatyw Rady to: organizowanie od 1992 r. corocznego Marszu modlitwy „Szlakiem pomników Getta Warszawskiego” w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim; organizowanie od 1992 r. corocznego spotkania modlitewnego w Kościele katolickim Wspólna Radość Tory z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA; nadawanie co roku tytułu CZŁOWIEKA POJEDNANIA zasłużonym na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego; współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim (17 stycznia).

PRChŻ, DJ

Podziel się

Wiadomość

Gratulacje! 🙂
Mała uwaga techniczna: po kliknięciu w nazwisko Łukasz Małecki-Tepicht zamiast przejścia do notatki na jego temat zostajemy przeniesieni do notatki o Marcie Titaniec.
Pozdrawiam serdecznie!