Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Zatrzymanie Elżbiety Podleśnej może być odebrane jako celowo zastosowana represja

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała w poniedziałek stanowisko w sprawie zatrzymania tego dnia o 6 rano Elżbiety Podleśnej. Aktywistka miała rozklejać w Płocku plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą z tęczowej flagi.

Według organów ścigania działania Elżbiety Podleśnej mogą stanowić przestępstwo obrazy uczuć religijnych. „Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie aktywistki oraz zabezpieczyli sprzęty elektroniczne, takie jak telefon, komputery, pendrive’y i płyty CD”, wymienia Helsińska Fundacja Praw Człowieka i wyraża sprzeciw wobec  zatrzymania Podleśnej.

Wesprzyj Więź

HFPC wyjaśnia, że zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji, „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. Natomiast zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania karnego, „przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru, oraz w granicach niezbędnych dla osiągnięcia celu tych czynności przy zachowaniu należytej staranności, w poszanowaniu prywatności i godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości”.

Wesprzyj Więź.pl

Jak ocenia fundacja, „działanie organów ścigania w sprawie Elżbiety Podleśnej naruszyło konstytucyjną zasadę proporcjonalności oraz normy prawa karnego procesowego”.

„Trudno zrozumieć, dlaczego zamiast wejścia o szóstej rano do mieszkania nie zdecydowano się na wezwanie osoby podejrzanej na przesłuchanie, a ponieważ Elżbieta Podleśna jest powszechnie znaną niezależną działaczką, takie działanie organów ścigania może być odebrane jako celowo zastosowana represja” – czytamy w stanowisku Fundacji Helsińskiej.

Podziel się

Wiadomość