Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Papież do bułgarskich katolików: Bądźcie śmiali i kreatywni

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej 22 października 2016 r. Fot. Mazur / episkopat.pl

Najpiękniejsze karty Kościoła zostały napisane, kiedy Lud Boży twórczo wyruszał, by poznawać miłość Boga w pełnej wyzwań historii – mówił dziś papież Franciszek w Bułgarii.

Franciszek odbył dziś w Rakowskim spotkanie z bułgarskim katolikami. Na wstępie przemówienia podziękował słuchaczom za to, że pozwolili mu lepiej widzieć i zrozumieć powody, dla którego ich ojczyzna była tak umiłowana i znacząca dla świętego Jana XXIII. – Między wami wyrosła silna przyjaźń dla braci prawosławnych, która wprowadziła go na drogę zdolną do zrodzenia długo oczekiwanego i delikatnego braterstwa między ludźmi – podkreślił papież.

Wesprzyj Więź.pl

Jak przypomniał, Jan XXIII zachęcał wiernych, by ufali Bożej Opatrzności, która pośród przeciwności losu, potrafi realizować plany lepsze i nieoczekiwane. Wskazał, że postawa ludzi Bożych jest nacechowana zaangażowaniem nawet w obliczu sytuacji bolesnych i szczególnie niesprawiedliwych.

Nawiązując do porannej wizyty w obozie dla uchodźców Wrażdebna, papież przypomniał, że każda osoba jest dzieckiem Boga, niezależnie od swej przynależności etnicznej czy wyznania. – Widzenie oczyma wiary jest zaproszeniem, aby nie spędzać życia na nadawaniu etykietek, klasyfikując, kto jest godny miłości a kto nie, ale by starać się stworzyć warunki, w których każdy człowiek może poczuć się miłowany, zwłaszcza ci, którzy czują się zapomniani przez Boga, są bowiem zapomniani przez swoich braci – podkreślił.

Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę owocnej współpracy duchowieństwa i wiernych świeckich, aby tworzyć żywą wspólnotę, która wspiera, towarzyszy, włącza i ubogaca. – Kapłan bez swego ludu traci swą tożsamość, a lud bez swoich pasterzy może podzielić się na małe grupki. Nikt nie może żyć tylko dla siebie, żyjemy dla innych – powiedział.

Wesprzyj Więź

Papież przypomniał szczególną rolę, jaką w dziejach chrześcijaństwa w Bułgarii odegrali święci Cyryl i Metody. Zaznaczył, że kontynuowanie ich dziedzictwa „także i dziś wymaga umiejętności bycia śmiałymi i kreatywnymi, aby zadać sobie pytanie, jak możemy w konkretny i zrozumiały sposób ukazać młodym pokoleniom miłość, jaką obdarza nas Bóg”. Zachęcił, by „poszukiwać sposobu dotarcia do ich serc, poznać ich oczekiwania i wspierać ich marzenia, jako wspólnota-rodzina, która towarzyszy i zachęca, by z nadzieją patrzeć w przyszłość”.

– Nie zapominajmy, że najpiękniejsze karty życia Kościoła zostały napisane, kiedy Lud Boży twórczo wyruszał, by poznawać miłość Boga w każdej chwili dziejów wraz z napotykanymi stopniowo wyzwaniami. Dobrze wiedzieć, że możecie liczyć na wspaniałą dotychczasową historię, ale jeszcze piękniejsze jest uświadomienie sobie, że dano wam napisać to, co nadejdzie. Pośród sprzeczności, cierpień i ubóstwa bądźcie niestrudzenie Kościołem stale rodzącym dzieci, których ta ziemia potrzebuje dzisiaj na początku XXI wieku, nastawiając jedno ucho ku Ewangelii, a drugie ku sercu waszego narodu – mówił papież do bułgarskich katolików.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość