Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Prymas przeprasza ofiary wykorzystywania seksualnego w swojej archidiecezji

Abp Wojciech Polak podczas konferencji prasowej przed XI Zjazdem Gnieźnieńskim. Warszawa, 11 kwietnia 2018 r. Fot. BP KEP

Dziękuję wszystkim, którzy mieli odwagę i siłę, aby ujawnić to przerażające przestępstwo i jednocześnie proszę, aby ci, którzy nadal żyją z traumą wykorzystania pamiętali, że zawsze zostaną wysłuchani i przyjęci, a zło będzie napiętnowane i ukarane – mówił dziś w Gnieźnie abp Wojciech Polak. Ujawnił też liczbę pokrzywdzonych i sprawców w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Prymas Polski abp Wojciech Polak wziął dziś udział w konferencji prasowej w Gnieźnie, podczas której zaprezentowano diecezjalne wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży.

Podczas konferencji podane zostały liczby dotyczące skali wykorzystania małoletnich przez duchownych w archidiecezji gnieźnieńskiej. Jak poinformował prymas, w latach 1990-2018 zgłoszono do jego kurii cztery przypadki (4 duchownych, 5 pokrzywdzonych). Wszystkie przekazane zostały do Kongregacji Nauki Wiary i miały swój finał także przed organami państwa. – Jeden zakończył się wydaleniem księdza ze stanu duchownego; drugi czasową karą zakazu kontaktu i pracy z małoletnimi na okres 5 lat; trzeci dotyczył przestępstwa posiadania i rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich i po wydaniu wyroku sądowego w zawieszeniu oraz wyroku procesu kanonicznego do zakończenia kary ksiądz przebywa w ośrodku terapeutycznym dla duchownych z różnego rodzaju problemami – mówił abp Polak.

Czwarty przypadek – kontynuował – dotyczy wszczęcia postępowania przed sądem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych pokrzywdzonego jako osoby małoletniej. –Postępowanie wciąż jest w toku, ksiądz został zwolniony z obowiązków duszpasterskich i przebywa w odosobnieniu, mając zakaz podejmowania jakichkolwiek działań duszpasterskich – wyjaśnił, dodając, że postępowanie kanoniczne, zgodnie z wytycznymi Kongregacji Nauki Wiary, będzie możliwe po zakończeniu procesu cywilnego.

– Chciałbym publicznie przeprosić wszystkie osoby wykorzystane seksualnie przez księży w naszej archidiecezji. Na dzień dzisiejszy mam wiedzę o pięciu takich osobach. Wszystkie zostały przyjęte i wysłuchane, a tym, które tego potrzebowały, udzielona została pomoc materialna. Każdą z tych osób, niezależnie od tego, czy doświadczyła tej ogromnej krzywdy dawno temu, czy w nieodległej przeszłości, jeszcze raz serdecznie przepraszam. Te straszne krzywdy rodzą w nas wszystkich, we mnie jako pierwszym, ból i wstyd – powiedział prymas, zapewniając, że każdy sygnał i każde ujawnienie jest i będzie przyjmowane w jego archidiecezji z największą starannością i odpowiedzialnością.

– Dziękuję wszystkim, którzy mieli odwagę i siłę, aby ujawnić to przerażające przestępstwo i jednoczenie proszę, aby ci, którzy nadal żyją z traumą wykorzystania pamiętali, że zawsze zostaną wysłuchani i przyjęci, a zło będzie napiętnowane i ukarane – zaznaczył abp Polak.

Podczas konferencji ks. Wojciech Rzeszowski, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej, przybliżył szczegóły prezentowanych wytycznych. Wejdą one w życie z dniem 1 lipca i będą obowiązywać zarówno księży i osoby konsekrowane, jak również wszystkich świeckich prowadzących jakąkolwiek działalność wśród dzieci i młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej. Ich nieprzestrzeganie traktowane będzie jako poważne naruszenie podstawowych obowiązków, „z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami określonymi przez prawo kanoniczne i państwowe”.

Wesprzyj Więź

„We wszystkich przypadkach – czytamy w dokumencie – celem jest wyjaśnienie zaistniałej sprawy, ochrona poszkodowanych oraz pomoc ofiarom. W tym celu, nie rezygnując z prawa do obrony, koniecznego np. w sytuacji fałszywych oskarżeń, nie akceptujemy działań połowicznych, mających na celu zbagatelizowanie i zatuszowanie sprawy, lecz dążymy do prawdy i w razie potrzeby do ukarania winowajcy i dołożenia wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości. Odcinamy się też i nie akceptujemy biernego milczenia, a tym bardziej biernego ukrywania sprawców”. Pełny tekst gnieźnieńskich wytycznych – do pobrania tutaj.

Przypomnijmy. 14 marca abp Wojciech Polak został delegatem episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Jego rola polegać ma na poprawianiu koordynacji i komunikacji w sprawach związanych z ochroną małoletnich w Kościele przed wykorzystywaniem seksualnym, na organizacji szkoleń i pomocy przy opracowywaniu programów prewencji w diecezjach.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość