Wiosna 2024, nr 1

Zamów

625 ofiar. Episkopat ujawnia dane o wykorzystywaniu seksualnym w Kościele w Polsce

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki na 381. Zebraniu Plenarnym Episkopatu. Jasna Góra, 19 listopada 2018 r. Fot. Episkopat.pl

Kościół w Polsce otrzymał 382 zgłoszenia przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich. Dotyczyły w sumie 625 ofiar.

Biskupi przedstawili dziś opracowanie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych w Polsce.

Opracowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Ochrony Dziecka materiał obejmuje okres od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku, wszystkie polskie diecezje i zakony. Wynika z niego, że Kościół w Polsce otrzymał 382 zgłoszenia przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, a 184 powyżej 15 roku życia.

Wesprzyj Więź.pl

Łączna liczba ofiar we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach poniżej 15 roku życia wynosi 345, powyżej 15 roku życia – 280. W sumie 625. Wśród ofiar, we wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie chłopcy stanowili 58,4 proc., natomiast dziewczynki 41,6 proc.

Spośród wszystkich przypadków, względem których udało się̨ ustalić stan procesu kanonicznego (94,8 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków), 74,6 proc było już zakończonych, zaś 25,4 proc. jeszcze trwało.

Wydaleniem ze stanu duchownego skutkowało 25,2 proc. zakończonych postępowań. Inne kary (suspensa, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi albo zakaz wystąpień publicznych) stanowiły 40,3 proc.

Wesprzyj Więź

Sprawy zakończone innymi skutkami (nałożenie pokuty, przeniesienie na inną parafię, przeniesienie poza duszpasterstwo parafialne, do domu emeryta albo domu chorych księży, terapia, samowolne opuszczenie diecezji) to 11,5 proc., zaś zakończone umorzeniem postępowania (ze względu na śmierć osoby oskarżanej, samobójstwo lub brak wystarczających dowodów, zły stan zdrowia) dotyczą 12,6 proc. W 10,4 proc. przypadków postępowanie zakończyło się uniewinnieniem oskarżonego.

Przypadki zgłaszane były najczęściej przez osoby poszkodowane (41,6 proc.) lub ich bliskich (20,9 proc.). W 5,8 proc. wiedza pochodziła od organów państwa, a w 5,2 proc. przypadków z mediów. Osoby z parafii, czyli zarówno duchowni z parafii jak i świeccy zgłosili 5,2 proc. przypadków. Wiedza o 14,9 proc. przypadków pochodziła z innego źródła, takiego jak: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy, opiekunowie dzieci oraz znajomi poszkodowanych, współbracia (w zakonach), klerycy, inni kapłani.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

A ile z tych przypadków, w których zostały nałożone jakiekolwiek kary zostało zgłoszonych do prokuratury? Bo to jest przestępstwo także wg świeckiego prawa, a ono dotyczy WSZYSTKICH, a każdy kto wie o przestępstwie i nie złoży stosownego zawiadomienia podlega karze nałożonej w imieniu państwa polskiego.