Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

W 2017 roku wzrosła w Polsce liczba praktykujących katolików

Ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, podczas prezentacji badań ISKK 8 stycznia 2019 r. w Warszawie. Fot. episkopat.pl

Tak wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił dziś wyniki badań dotyczące życia religijnego polskich katolików. Według zebranych danych podczas dorocznego liczenia wiernych w parafiach w 2017 roku w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 38,3 proc. katolików, natomiast do Komunii przystąpiło 17 proc. W 2016 roku dane te wynosiły odpowiednio 36,7 i 16 proc. Wzrósł wskaźnik uczestniczących regularnie w niedzielnych Mszach św. (dominicantes) – o 1,6 punktu procentowego (około pół miliona osób) oraz przyjmujących regularnie Komunię św. (communicantes) – o 1 punkt procentowy (około 300 tys. osób).

Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezjach tarnowskiej (71,7 proc.), rzeszowskiej (64,1 proc.) i przemyskiej (59,8 proc.). Najniższy zaś – w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej (24,6 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (25,6 proc.).

Wesprzyj Więź.pl

Wskaźnik communicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej (27,6 proc.), zamojsko-lubaczowskiej (22,5 proc.) i pelplińskiej (22,1 proc.) zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej (11,2 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (11,2 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (11,4 proc.) i archidiecezji łódzkiej (11,6 proc.).

Jak wynika z badań ISKK, w 2017 roku działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10 392 parafii katolickich. To o 53 parafie więcej niż rok wcześniej. Liczba księży przypisanych do diecezji w 2017 roku wynosiła 24 917.

Najwięcej księży jest obecnie w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje: drohiczyńska (268 księży), elbląska (274) oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (52 księży). Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (160), tarnowskiej (150) oraz krakowskiej (92).

Wesprzyj Więź

– Widać, że wzrosła liczba chrztów, zmalała natomiast liczba udzielonych sakramentów bierzmowania oraz małżeństwa – mówi pallotyn ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Jego zdaniem wyniki świadczą o instytucjonalnej stabilności Kościoła katolickiego w Polsce. – Sakramenty przyjmowane są w sposób masowy, niemal powszechny. Można się jednak spodziewać, że wraz z procesami demograficznymi podnosić się będzie średni wiek księży oraz sióstr zakonnych – zauważa.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Przecież nawet ISKK przyznaje, że statystyka wzrosła ze względu na zmianę metodologii (wykluczenie emigracji z danych). Przy uwzględnieniu tego punktu mamy do czynienia z nieustającym, choć bardzo powolnym spadkiem. W najlepszym wypadku, rok 2017 był drugim najgorszym rokiem w historii pomiarów (po 2016). Rozumiem, że nie trzeba może bić na alarm, ale tendencja negatywna jest niezmienna. Nie rozumiem tego entuzjazmu i dosyć dziwnej narracji kreowanej przez ISKK.

Jeżeli 1% to ok. 300 000 osób, to znaczy, że liczbę katolików w Polsce Kościół szacuje na ok.30 mln, tj. blisko 80% populacji. Rocznik statystyczny utożsamia katolików z ochrzczonymi w KK i podaje 33 mln tj. 87% populacji.

To nie liczba wchodzących do kościoła się zwiększyła a wskaźnik, którego wzrost można osiągnąć manipulując mianownikiem(wartość nie jest podawana).
“Badanie przeprowadzono w dniu 21 października 2017 r. w parafiach katolickich w Polsce” oświadcz ISKK. To była sobota!

Ks. Sadłoń oświadczył na konferencji, że konkretnych liczb nie poda, bo nie mieli czasu ich policzyć (czyli dodać 10000 liczb ochrzczonych w poszczególnych parafiach). Tymczasem pojawia się nagle jakieś „ok. 500 tys.” i „ok. 300 tys.”.Jeżeli te 500 tys. to 1,6 %, to podane 38,3% oznacza 12,0 mln „zobowiązanych”, którzy odwiedzili kościoły w dniu zliczeń. Ile jest wszystkich zobowiązanych? 100% to 31,25 mln zobowiązanych. Zobowiązani to 82% ochrzczonych, których zatem musi być 38.1 mln. Ostatnie liczby ochrzczonych podane przez ISKK w 2012, 2013, 2014 i 2015 r. to 33,9, 33,3, 33,0 i 32,7 mln osób. Potem już nie podawał, ale sądząc po tempie spadku, w 2017 r. mogło być nas 32,1 mln. Coś się tu nie zgadza, i to na jakieś 5 milionów.