Lato 2024, nr 2

Zamów

Niedopuszczalne jest prawdziwie niedopuszczalne. Wyjaśnienie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Istnieją opinie, na których temat nie sposób prowadzić poważnego dialogu. Należą do nich kłamliwe stwierdzenia o tym, że religia żydowska zawierała czy zawiera jakiekolwiek obrzędy wymagające krwi chrześcijańskich dzieci, które w związku z tym należy zamordować – Polska Rada Chrześcijan i Żydów wyjaśnia, dlaczego nie podejmie „debaty naukowej” z ks. Tadeuszem Guzem.

Oto pełna treść opublikowanego dzisiaj wyjaśnienia sygnowanego przez współprzewodniczących Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów: Stanisława Krajewskiego i Zbigniewa Nosowskiego. 

W reakcji na nasze pismo z 13 listopada 2018 r., adresowane do metropolity lubelskiego i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Tadeusz Guz wystosował do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów list otwarty z zaproszeniem do „debaty naukowej”. Wyjaśniamy, że nie możemy tego zaproszenia przyjąć z dwóch istotnych powodów.

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

1. Żyjemy w wolnym kraju, jest więc prawem każdego obywatela wyrażać dowolne przekonania – nawet duchowni katoliccy mogą głosić poglądy, których rozpowszechniania papieże zabraniają od ponad 750 lat. Naszym prawem jest jednak odpowiedzieć, że istnieją opinie, na których temat nie sposób prowadzić poważnego dialogu. Należą do nich kłamliwe stwierdzenia o tym, że religia żydowska zawierała czy zawiera jakiekolwiek obrzędy wymagające krwi chrześcijańskich dzieci, które w związku z tym należy zamordować – a do tego sprowadza się teza o prawdziwości żydowskich mordów rytualnych, w której podtrzymywanie ks. Tadeusz Guz brnie coraz głębiej w swoich kolejnych wypowiedziach publicznych. Gdybyśmy podjęli „naukową” debatę na ten temat, uznalibyśmy pośrednio, że takie tezy są jedną z dopuszczalnych opinii.

2. 16 listopada 2018 r. opublikowane zostało „Oświadczenie w imieniu Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. Zawiera ono jednoznaczne stwierdzenia, że „Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. […] Budzące sprzeciw wystąpienia nie są głosem naukowca prowadzącego rzetelne, krytyczne badania źródłowe, ani tym bardziej głosem osoby reprezentującej Kościół w Polsce lub stanowisko Archidiecezji Lubelskiej. Tego typu wypowiedzi rozmijają się z nauczaniem Kościoła o relacji do Żydów i judaizmu. […] Przytoczone w przesłanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów liście wypowiedzi księdza profesora stanowią rozpowszechnianie nieprawdy i szkodzą dobremu imieniu Uniwersytetu i Archidiecezji”. Skoro zatem przełożeni ks. Guza uznają jego wypowiedzi o prawdziwości żydowskich mordów rytualnych za „niedopuszczalne” i za „rozpowszechnianie nieprawdy” oraz podkreślają ich niezgodność z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego, to tym bardziej trudno oczekiwać, aby Polska Rada Chrześcijan i Żydów uznawała je za dopuszczalne i choćby potencjalnie prawdziwe. To, co niedopuszczalne, jest prawdziwie niedopuszczalne.

Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
Zbigniew Nosowski, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Podziel się

Wiadomość