Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ekolodzy-chrześcijanie piszą do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach

Szczyt klimatyczny ONZ 2018. Fot. Oficjalne materiały organizatora

Duchowni i świeccy, akademicy i aktywiści ekologiczni razem jako chrześcijanie piszą do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach (3-14 grudnia), obiecując wsparcie duchowe i modlitwę.

Działając dla „ekologicznego nawrócenia” współczesnej ekonomii, polityki i nauki, proszą, aby na negocjacjach ONZ w Katowicach zatriumfowało dobro wspólne i zostały podjęte właściwe decyzje dotyczące przyszłości życia na Ziemi. Zachęcają też „aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach”. Bo – jak piszą – „nie brak opinii, że kilka najbliższych lat będzie najważniejszymi w historii ludzkiej bytności na Ziemi, ponieważ katastrofa klimatyczna nie będzie długotrwałym procesem. Gdy przekroczymy punkt krytyczny nasz świat po prostu runie. Jego los decyduje się teraz. Jego los jest też w Waszych rękach. Ufamy, że Wasza wiedza, odpowiedzialność i solidarność przyniosą oczekiwany efekt”.

List powstał z inicjatywy prof. Zbigniewa Wróblewskiego i o. Stanisława Jaromiego, którzy od lat są zaangażowani w chrześcijańską edukację ekologiczną i klimatyczną.

Wesprzyj Więź.pl

List ekologów chrześcijan do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach

Szanowni uczestnicy Szczytu Klimatycznego w Katowicach, drodzy goście,

Spędzicie 2 tygodnie w Polsce, aby rozmawiać o ważnych, trudnych i  kontrowersyjnych tematach. Mamy nadzieję, że polska gościnność pomoże Wam w podjęciu właściwych decyzji, aby nasza planeta była dalej wspólnym gościnnym domem dla nas wszystkich. Nie brak bowiem opinii, że kilka najbliższych lat będzie najważniejszymi w historii ludzkiej bytności na Ziemi, ponieważ katastrofa klimatyczna nie będzie długotrwałym procesem. Gdy przekroczymy punkt krytyczny nasz świat po prostu runie. Jego los decyduje się teraz. Jego los jest też w Waszych rękach. Ufamy, że Wasza wiedza, odpowiedzialność i solidarność przyniosą oczekiwany efekt.

Wśród liderów w Polsce mocny i jednoznaczny głos wsparcia płynie od naszych biskupów. W dzień patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu 4.10.2018 napisali oni m.in.: „Zdajemy sobie również sprawę, że klimat podlega zmianom. Nie bez znaczenia jest też działalność człowieka, który wraz z rosnącą produkcją i konsumpcją przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. W związku z tym trzeba ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć oszczędnego korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa przede wszystkim na posiadających władzę polityczną, ekonomiczną i na kierujących szkolnictwem”.

Nie jesteśmy ludźmi władzy. Jesteśmy chrześcijanami, którzy pracują w różnych zawodach, w różnych miejscach Polski, ale działamy też dla „ekologicznego nawrócenia” współczesnej ekonomii, polityki i nauki.

Modlimy się, aby na Szczycie Klimatycznym ONZ w Katowicach zatriumfowało dobro wspólne i zostały podjęte właściwe decyzje dotyczące przyszłości życia na Ziemi. Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach. Prosimy też, aby Polacy i wszyscy mieszkańcy naszej planety odpowiedzialnie i solidarnie zaangażowali się w ochronę klimatu Ziemi – a przez to w ochronę życia i zdrowia ludzi na tej Ziemi. Jesteśmy przekonani, że chrześcijanie – i wszyscy ludzie dobrej woli – mogą podjąć wezwanie Jana Pawła II i Franciszka do „nawrócenia ekologicznego”.

Wesprzyj Więź

I tego życzymy również Wam: bądźcie pokorni wobec trudnej rzeczywistości świata, odważni w Waszych decyzjach, a Wasza wyobraźnia niech obejmie wszystkich mieszkańców świata, zwłaszcza tych ubogich mieszkających na nadmiernie eksploatowanych obszarach oraz tych, którzy jako pierwsi doświadczają już teraz dramatycznych skutków katastrofy klimatycznej.

Świat jest jeden – to nasz świat, nasz wspólny dom!

dr Stanisław Jaromi, franciszkanin, filozof, ekolog, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA
prof. Zbigniew Wróblewski, filozof, etyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. Zbigniew Łepko, salezjanin, filozof, etyk, UKSW
dr Mateusz Piotrowski, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (Global Catholic Climate Movement)
dr Jacek Poznański, jezuita, filozof, teolog, Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie
Marta Titaniec, Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa, odpowiedzialna za projekty pomocowe dla Syrii i Iraku
Marcin Popkiewicz, autor najważniejszych polskich monografii o megatrendach w ekologii, energetyce i ochronie klimatu
Antoni Bielewicz, współpracownik portalu NaukaoKlimacie.pl, koordynator projektów ekologicznych
Joanna Mieszkowicz, aktywistka ekologiczna, założycielka i prezes Fundacji Aeris Futuro
Patryk Białas, aktywista klimatyczny z Katowic, stowarzyszenie BoMiasto

Podziel się

Wiadomość

Apel jest potrzebny. Są tacy, co słuchają tylko księży, więc… Im wiecej się na ten temat mówi , i to do różnych środowisk, tym lepiej. W Polsce wciąż jeszcze za mało jest debaty na ten temat. A czas nagli.