Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Watykański szczyt episkopatów w sprawie nadużyć jak synod

Obrady Synodu o młodzieży 4 października w Watykanie. Fot. M. Mazur / episkopat.pl

Lutowe spotkanie w sprawie ochrony nieletnich będzie miało charakter synodalny. Wskazuje na to ks. Hans Zollner SJ, który został koordynatorem komitetu organizacyjnego tego spotkania.

Między 21 a 24 lutego odbędzie się w Watykanie bezprecedensowe spotkanie zwierzchników Kurii Rzymskiej oraz przewodniczących episkopatów z całego świata poświęcone ochronie dzieci w Kościele. Weźmie w nim udział 180 osób.

O synodalnym charakterze tego wydarzenia świadczy m.in. fakt, że do wszystkich uczestników rozesłane zostaną ankiety z pytaniami o trudności i możliwe rozwiązania – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Zollner.

Wesprzyj Więź

Przyznał, że z tym spotkaniem wiąże się dzisiaj wielkie nadzieje i jest to zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę ogromną skalę skandali seksualnych i krzywdę wielu osób. Cytując watykańskie dokumenty niemiecki jezuita podkreślił, że zarówno nadużycia, jak ich ukrywanie nie mogą być już dłużej tolerowane, a odmienne traktowane biskupów, którzy dopuścili się nadużyć lub je ukrywali, jest przejawem klerykalizmu, który jest już nie do przyjęcia.

Ks. Zollner przypomniał ponadto, że zdaniem papieża plaga ta jest problemem społecznym, który nie dotyczy jedynie niektórych krajów, a na pewno nie tylko krajów zachodnich. Z problemem tym borykają się wszystkie kraje i nie tylko Kościół, także szkolnictwo, sport, rodzina. Wymaga to stanowczej i powszechnej reakcji, z uwzględnieniem specyfiki lokalnych kontekstów i kultur. Nas wierzących, zdaniem ks. Zollnera, stawia to natomiast w obliczu tajemnicy zła i wymaga od nas radykalnej i niezłomnej walki.

Vatican News, KAI, JH

Podziel się

Wiadomość