Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Rewolucja służby”. Orędzie na XXIV Światowe Dni Młodzieży

Papież Franciszek, październik 2018 r. Fot. Episkopat.pl

Służenie bliźniemu nie oznacza jedynie gotowości do działania, oznacza też wejście w dialog z Bogiem.

Drodzy Młodzi,

Zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży, które będziemy obchodzić w styczniu przyszłego roku w Panamie, i których hasłem jest odpowiedź Maryi na wezwanie Boga: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).

Wesprzyj Więź.pl

Jej słowa to odważne i wielkoduszne: „tak”. To pozytywna odpowiedź kogoś, kto rozumie, na czym polega tajemnica powołania: na przekroczeniu samego siebie i służeniu bliźnim. Znaczenie naszego życia można odnaleźć jedynie w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi.

Wielu jest młodych, wierzących lub niewierzących, którzy, kończąc czas studiów, odczuwają pragnienie pomagania innym, zrobienia czegoś dla tych, którzy cierpią. To jest siła młodych, siła was wszystkich, siła, która może zmienić świat; to jest rewolucja, która może pokonać potężne moce tego świata: rewolucja służby.

Służenie bliźniemu nie oznacza jedynie gotowości do działania, oznacza też wejście w dialog z Bogiem, postawę słuchania tak jak Maryja. Ona wysłuchała tego, co mówił Anioł, a następnie dała odpowiedź. W tej relacji z Bogiem w ciszy serca, odkrywa się własną tożsamość i powołanie, do którego wzywa Pan. Ono może się wyrażać w różnej postaci: w małżeństwie, w życiu konsekrowanym, w kapłaństwie… Wszystko to są sposoby podążania za Jezusem. Ważne, aby odkryć, czego Pan od nas oczekuje i mieć odwagę, by odpowiedzieć: „tak!”

Maryja była kobietą szczęśliwą, ponieważ okazała się wielkoduszna wobec Boga i otworzyła się na plan, który On przygotował dla niej. Propozycje, które Bóg ma dla nas, tak jak ta, którą złożył Maryi, nie służą temu, by zgasić nasze marzenia, ale by rozpalić pragnienia; by sprawić, że nasze życie przyniesie owoce, że rozbłysną uśmiechy i rozradują się serca. Odpowiedzieć pozytywnie Bogu – to pierwszy krok do bycia szczęśliwym i do uszczęśliwienia innych.

Wesprzyj Więź

Drodzy młodzi, miejcie odwagę, by wejść w swoje wnętrze i zapytać Boga: czego chcesz ode mnie? Pozwólcie, by Bóg do was mówił, a zobaczycie swoje życie przemienione i pełne radości.

W przededniu Światowych Dni Młodzieży w Panamie zapraszam was, byście przygotowali się do nich śledząc podejmowane inicjatywy i włączając się w nie. One pomogą wam w drodze do tego celu. Niech Matka Boża towarzyszy wam w tej pielgrzymce, niech was motywuje do udzielania odważnych i wielkodusznych odpowiedzi.

Szczęśliwej podróży do Panamy! I, proszę, nie zapominajcie o modlitwie za mnie! Do zobaczenia wkrótce!

Podziel się

Wiadomość