Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Dzięki migrantom populacja Europy rośnie

Demonstracja „Uchodźcy, zapraszamy” w Kopenhadze w 2015 r.

Populacja Starego Kontynentu zwiększyła się w ostatnim roku z 511,5 mln do 512,6 mln mieszkańców. Bilans jest dodatni dzięki napływowi migrantów – wynika z najnowszego raportu Eurostatu.

Jak wynika z dokumentu, między 1 stycznia 2017 r. a 1 stycznia 2018 r. zanotowano dodatni przyrost liczby mieszkańców państw Unii Europejskiej, na poziomie ok. 1,1 mln osób. To efekt przybywania do Europy migrantów, ponieważ w skali kontynentu liczba zgonów była w 2017 r. o ok. 200 tys. większa od liczby narodzin.

Wesprzyj Więź.pl

Media interpretujące wyniki badań, mówią o nowej „żelaznej kurtynie”, która dzieli kontynent, tym razem ze względu na liczbę urodzeń: na północy Europy wskaźnik rośnie, podczas gdy w krajach Europy Południowej rodzi się coraz mniej dzieci.

Według opublikowanych danych, najliczniejszym krajem Europy są Niemcy, z liczbą 82,9 mln mieszkańców, stanowiących zarazem 16,2 proc. mieszkańców Unii Europejskiej. Na kolejnych miejscach znajdują się: Francja (67,2 mln), Wielka Brytania (66,2 mln), Włochy (60,5 mln), Hiszpania (46,7 mln) i Polska (z liczbą 38 mln mieszkańców). Najmniejszymi pod względem liczby mieszkańców krajami Unii Europejskiej są Malta, Luksemburg i Cypr.

Raport zwraca uwagę na dramatyczny spadek liczby narodzin w krajach Europy. W 2017 r. przyszło na świat o 90 tys. dzieci mniej niż rok wcześniej. Najwięcej urodziło się w Irlandii (wskaźnik mówi o średniej 12,9 narodzin na 1000 mieszkańców). Irlandia jest też krajem, w którym zanotowano największą w UE przewagę liczby narodzin nad liczbą zgonów (wskaźnik na poziomie 6,6 na 1000 obywateli). Państwem, w którym zanotowano z kolei największą przewagę zgonów nad liczbą narodzin jest Bułgaria (64,0 narodziny i aż 109,8 zgonów na 1000 mieszkańców). W Polsce na 1000 mieszkańców w 2017 r. przypadło 402 narodzin i 402,9 zgonów.

Wesprzyj Więź

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) to organ Komisji Europejskiej, zajmujący się prognozowaniem i analizowaniem tendencji rozwoju UE. Raport na temat ludności w krajach Unii Europejskiej został właśnie opublikowany w Brukseli.

Pełne dane dostępne są tutaj.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Super akurat tego nam nie potrzeba w czasach rosnącej automatyzacji!!!!!
nie rozumiem skąd się wzięła ta chora ideologia że wszystko zawsze Musi rosnąć w nieskończoność Obojętnie czy konsumpcja czy ludność.