Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Spotkanie młodych chrześcijan i muzułmanów w Taizé

Krzyż z Taizé. Fot. Wikimedia Commons

Ekumeniczna Wspólnota z Taizé zabiega o dobre relacje chrześcijan i muzułmanów. W ubiegły weekend po raz drugi odbyło się tam spotkanie przyjaźni, gromadzące młodych wyznawców obu religii.

Zaproszenie braci przyjęło kilkuset młodych. O wrażeniach z tych dni napisał do braci mieszkający we Francji Ali.

Wesprzyj Więź

– Zostało przygotowane specjalne miejsce modlitwy także dla muzułmanów. Mogli się tam modlić 5 razy dziennie. Także Ali po skończonej modlitwie muzułmańskiej wchodził do kościoła i tam kontynuował modlitwę razem z innymi chrześcijanami, patrząc na krzyż, co było bardzo dla nas zadziwiające – mówi brat Wojciech z Taizé.

Wesprzyj Więź.pl

Młodzi wysłuchali kilku konferencji, w tym odpowiedzialnego we francuskim episkopacie za relacje międzyreligijne bp. Jean-Marc Aveline’a z Marsylii. Zachęcił on do życzliwego wysłuchania się nawzajem, szczerego mówienia o swojej wierze, a także do gotowości w podejmowaniu działań na rzecz świata bardziej sprawiedliwego i pokojowego”.

KAI, DJ

Podziel się

Wiadomość

Ale redakcja chyba wie, że muzułmańska modlitwa (salat) to recytacja Koranu i jest skierowana przeciw niewiernym?
Np. Koran 1:7, Koran 18:4-5.
Znamienny był fragment 2:286 wyrecytowany w Watykanie w roku 2014.