Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Bp Jarecki: Czy reformy w polskim sądownictwie służą człowiekowi?

Budynek Sądu Najwyższego w Warszawie. Fot. Darwinek / na licencji CC

Trwa w Polsce burzliwy, wzniecający konflikty społeczne proces zmian w sądownictwie. Każda ze stron sporu kryje się w okopach argumentów, często ideologicznych – powiedział wczoraj warszawski biskup pomocniczy Piotr Jarecki.

Biskup Piotr Jarecki mówił kazanie pasyjne podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Odnosząc się do sceny skazania Jezusa na śmierć wezwał do modlitwy za tych, którzy są zaangażowani w wykonywanie władzy sądowniczej. – Módlmy się o bezstronność, o właściwe, solidne rozeznanie każdej sprawy oraz o wydawanie sprawiedliwych wyroków – apelował.

Wesprzyj Więź.pl

– W naszej ojczyźnie trwa burzliwy, wzniecający konflikty społeczne proces zmian w sądownictwie. Każda ze stron sporu kryje się w jakichś okopach argumentów, często ideologicznych. Zadajemy pytanie, czy przeprowadzane reformy służą człowiekowi, przeciętnemu obywatelowi. Modlimy się, by one służyły każdemu człowiekowi, by nie było w naszym kraju niesprawiedliwych wyroków – zaznaczył.

Pomocniczy biskup archidiecezji warszawskiej nawiązał do postaci Piłata, który „uległ presji nienawidzących Jezusa elit religijnych oraz tłumu przez nie podburzonego”. – Piłat pewnie za bardzo cenił sobie sprawowany urząd. Nie chciał go utracić. Nie chciał mieć problemów – zauważył. – Modlimy się o to, by adwokaci, sędziowie i prokuratorzy nie ulegali nigdy lękowi Piłata – dodał.

Wesprzyj Więź

Bp Jarecki nawiązał do niedzielnych czytań mszalnych. – Dzisiejsza ewangelia przypomina nam o uniwersalizmie chrześcijańskim. Jest także przestrogą przed tworzeniem chrześcijaństwa narodowego czy – tym bardziej – narodowego Kościoła. Jezus przecież powiedział: «Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». Nie powiedział, że przyciągnie tylko lub bardziej Żydów, Semitów, Słowian, Azjatów, Polaków – zauważył.

– Nie jesteśmy nadzwyczajni. W naszej ojczyźnie nieraz lansowane są przez niektóre środowiska takie koncepcje. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie staliśmy się wszyscy dziećmi Boga Ojca. Uniwersalizm chrześcijaństwa oczywiście nie wyklucza tego, że jesteśmy dziećmi naszej ziemskiej ojczyzny. Trzeba uczynić jednak syntezę uniwersalizmu chrześcijaństwa z polskością, z miłością do ojczyzny – zaznaczył bp Jarecki.

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość