Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji”. Ewangelicy reagują na słowa posłanki PiS

Anna Siarkowska w Sejmie 13 grudnia 2017 r. Fot. Rafał Zambrzycki / Sejm RP

Z prośbą o wycofanie uchwały dotyczącej upamiętnienia 500-lecia Reformacji zwróciły się w liście otwartym do marszałka Sejmu trzy Kościoły ewangelickie. To odpowiedź na wystąpienie Anny Siarkowskiej. – Radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł – mówiła w czwartek posłanka PiS.

Sejm nie przyjął uchwały dotyczącej upamiętnienia przypadającego w tym roku 500-lecia Reformacji, bo sprzeciwiła się temu jedna z parlamentarzystek. Tradycyjnie uchwały okolicznościowe przyjmowane są w Sejmie przez aklamację, tymczasem zdaniem Anny Siarkowskiej (PiS, wcześniej Kukiz’15 i koło republikańskie) „radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł”. W konsekwencji Sejm nie zdąży przyjąć uchwały w tym roku – a właśnie w nim mija 500. rocznica Reformacji.

Biskupi trzech Kościołów ewangelickich – Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP – odpowiedzieli na tę decyzję listem otwartym. Proszą w nim o wycofanie projektu uchwały. „Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji” – uzasadnili swoją prośbę.

Wesprzyj Więź.pl

Zwierzchnicy tych Kościołów w liście dziękują prezydentowi Andrzejowi Dudzie za patronat nad centralnymi obchodami 500-lecia Reformacji, które odbyły się w październiku br. w Warszawie. Podczas uroczystej sesji jubileuszowej na Zamku Królewskim prezydent Duda podkreślił, że jego obecność podczas uroczystości jest świadectwem wspólnoty, bliskości i braterstwa, które łączą wszystkich Polaków. Przypomniał też, że ewangelicy trwale wpisali się w historię państwa i narodu polskiego.

Kościoły wyrażają też wdzięczność Senatowi RP za uchwałę z 1 lutego 2017 r. upamiętniającą 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich oraz licznym samorządom za podjęcie jubileuszowych uchwał i czynne zaangażowanie w organizację obchodów.

Przypomnijmy jednak, że tezy głoszone w lutym w senackiej debacie o Reformacji były równie zdumiewające jak słowa Siarkowskiej. Na przykład senator Czesław Ryszka mówił m.in.: „rodzajem sloganu są dzisiaj słowa padające z wielu stron, także ze strony katolików, o potrzebie tak zwanej wspólnej ścieżki, która doprowadziłaby katolików i luteranów, jak to ujmują entuzjaści ekumenizmu, »od konfliktu do komunii«. […] dla luteranów obchody jubileuszu 500-lecia reformacji z pewnością są bardzo ważne, są jakąś szansą poszukiwania pierwotnej gorliwości. Zapewne też, uczestnicząc w różnych spotkaniach ekumenicznych i modlitewnych z katolikami, szukają oni dla siebie bodaj jakiegoś tchnienia życia Ewangelią. Jednak […] ekumenizm jest dla Kościoła katolickiego drogą do zaprzepaszczenia apostolskiego depozytu, odejściem od Ewangelii Chrystusa”. Senacką debatę komentował Sebastian Duda.

W liście zwierzchników Kościołów ewangelickich w Polsce czytamy także: „Serdeczne podziękowania kierujemy do Kościoła rzymskokatolickiego, który razem z nami – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce – obchodził Jubileusz 500 lat Reformacji. Dzięki temu wydarzenie to odbywało się w duchu ekumenizmu, miłości i braterstwa”.

Wesprzyj Więź

Osobne podziękowania skierowano także do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i innym Kościołów chrześcijańskich w Polsce za obecność i towarzyszenie nam w roku jubileuszu Reformacji. List podpisali: bp Andrzej Malicki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP), bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP) i bp Marek Izdebski (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP).

Prof. Andrzej Friszke, ewangelik, w publicznym wpisie na Facebooku skomentował wypowiedź Siarkowskiej słowami: „Mroczne, ciemne, wsteczne, nietolerancyjne, antyeuropejskie. Polska saska, izolowana od współczesnego świata”. Historyk, wnuk żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej i syn więźnia Dachau (pastora Edmunda Friszkego, biskupa diecezjalnego diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce) pisał dalej: „Uderzono w twarz nie tylko tysiące ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Polski, walczyli o niepodległość i cierpieli dla niej. Opluto ich. Dano sygnał – nie jesteście mile widziani, precz. Kolejna odsłona podłej zmiany”.

Źródła: KAI, własne

Podziel się

Wiadomość

Nareszcie ktoś miał odwagę przerwać ten koszmarny cyrk związany ze świętowaniem tragedii, która zakończyła się rozbiciem Kościoła i wojnami religijnymi.
Pora na rozum i argumenty, a nie świątobliwie pseudohumanistyczny bełkot pana Friszkego.
Pani Annie Siarkowskiej dziękuję i gratuluję odwagi.

Dlaczego za rozbicie Kościoła obciążasz Lutra a nie jego oponentów? Gdyby był wysłuchany pewnie Reformacja byłaby świętem wszystkich katolików i nikt by nie zginął. Apelujmy i módlmy się by nie powtórzono błędu ówczesnych hierarchów Kościoła.

@Kazimierz Wojny nie mają nic wspólnego z wiarą, wykorzystują tylko religijność jednych, by ich szczuć na drugich. Kościół był podzielony od pierwszych wieków swego istnienia (Jezus modlił się przed śmiercią właśnie “aby byli jedno”, wiedział jak trudno nam to utrzymać), przed Marcinem Lutrem dochodziło do rozłamów, chociażby wschód-zachód, on sam chciał reformy Kościoła, był właśnie niosącym rozum pośród kupczących “duchownych” swego wieku, a obecny rok świętuje dorobek wierzących Chrześcijan, którzy – tak jak ja urodziłem się katolikiem – urodzili się metodystami, kalwinami, zielonoświątkowcami i odważyli się czytać, rozumieć i przyjmować słowa Ewangelii, a nie tych chrześcijan, którzy dali się namówić na szerzenie ich wersji “Ewangelii” mieczem.
Tych pierwszych należy świętować, choćby tą symboliczną datą 500 lat.

Świętowanie 500 lecia reformacji to tak jakby świętować rozwód. Czy naprawdę jest co świętować ? Podziały kościoła nigdy nie są wydarzeniami do świętowania. Czy należy również świętować Wielką Schizmę ?

To nie Luter zrobił podział, to Rzym wprowadził tak wiele odstępstw od Słowa Chrystusa, a dziś uznaje rację w wielu punktach Lutrowi i podpisuje z Luteranami wspólne porozumienia, potwierdzające prawdy Boże zawarte w Biblii. Drogi Rzymski Katoliku, Twój miłościwie panujący kościół Rzymski od Soboru Trydenckiego po Sobór Watykański, aż do dziś tak się zreformował, zaprzeczył wielu byłym prawdom, nieodpartym na Biblii. Np. Uznał jeden z najważniejszych postulatów Lutra ZBAWIENIE Z BOŻEJ ŁASKI, wprowadził msze w j. narodowych, dał dostęp ciemnocie do Biblii i to w j. narodowych, przejął niemalże wszystkie formy używane przez protestantów jak: studia Biblijne, grupy charyzmatyczne, wprowadził wszelkie grupy aktywnych tzw, sowieckich, pieśni uwielbieniowe protestanckie i wiele, wiele innych rzeczy. Mało którzy katolicy wiedzą jak b. mocno dzięki Reformacji zreformował się ich kościół i nie tylko bo wyszła z mroków średniowiecza Europa, świat i przyśpieszenie dostała cywilizacja, w szerokim znaczeniu tego słowa.

thorgi 1. Ty masz wyzwanie poznawać Biblię, Chrystusa i Jego dzieło. Chodzi tu o twoje osobiste Zbawienie. 2. Nie rozumiesz dzisiejszego prawa w tzw. cywilizowanym świecie. Każdy kto zakłada Biblijny Kościół ma dwie możliwości 1. Przyłączyć się do jakieś istniejącej Denominacji, lub 2. Założyć samodzielny, Biblijny Kościół. Wielu idzie ta druga drogą i statystyki kościołów będą wzrastać. Wszystkie kościoły w oczach świeckiego prawa są korporacjami, mającymi dodatkowe prawa. Olbrzymia większość tych kościołów mają wyznanie wiary oparte na jedynym, danym od Boga autorytecie Biblii i Jezus Chrystus jest ich osobistym Panem i Zbawicielem. Tacy ludzie, niezależnie od Denominacji są sobie Braćmi i Siostrami, połączonymi krwią Pana Jezusa i aktywnie czekają kiedy ich Pan powoła do swego Niebieskiego Królestwa. Alleluja.