Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

500 naukowców oburzonych „drastycznymi ingerencjami” w wystawę Muzeum II Wojny Światowej

Dr Karol Nawrocki podczas konferencji w MIIWŚ w Gdańsku 30 października. Fot. Dominik Paszliński / Gdansk.pl

„Obecne działania władz Muzeum II Wojny Światowej, mające na celu przekształcenie wystawy, uważamy za próbę wykreślenia jej uniwersalnego przesłania i zamienienia tej placówki w instytucję propagandową, która słowo muzeum ma tylko w nazwie” – czytamy w liście podpisanym przez pół tysiąca ludzi nauki.

Na konferencji prasowej w poniedziałek, 30 października, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, powiedział, że „wystawa w dotychczasowej wersji kształtuje w Polakach przekonanie, że są reprezentantami narodu, który w czasie drugiej wojny światowej zajmował się mordowaniem ludności żydowskiej”, a dr Marek Szymianiak, dyrektor Działu Naukowego MIIWŚ, wymienił konkretne zmiany szykowane przez kierownictwo placówki.

Wesprzyj Więź.pl

Jest to odpowiedź na oczekiwania wicepremiera i ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, który chciał, aby w nowej koncepcji muzeum było „wyrażone stanowisko tych polityków, którzy obecnie mają mandat społeczny, dotyczące polityki historycznej”. Wcześniej Gliński doprowadził do zwolnienia twórców muzeum – z prof. Pawłem Machcewiczem na czele.

Sprawę MIIWŚ śledzimy na bieżąco. Recenzje wystawy – przed zmianami – pisali u nas Bartosz Bartosik i Jerzy Sosnowski. Publikowaliśmy także relację z nieoficjalnego otwarcia muzeum przez jego twórców w styczniu tego roku.

List otwarty 500 naukowców w sprawie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dzieje Polski są częścią historii świata. To na polskiej ziemi miały miejsce wydarzenia o szczególnej doniosłości historycznej – zatrzymanie ekspansji Rosji sowieckiej w Europie, początek II Wojny Światowej, zagłada żydowskiej ludności Europy dokonana przez nazistowskie Niemcy, to w Polsce ruch Solidarności zapoczątkował upadek komunizmu, a negocjacje Okrągłego Stołu stały się wzorem dla pozostałych państw regionu oraz procesów transformacji w innych częściach świata.

Ulokowanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku miało też globalny wymiar. Koncepcja muzeum wypracowana przez uznanych polskich historyków nie bez czynnej pomocy historyków i muzealników z całego świata, pomyślana została tak, by oddawała szczególną rolę Polski w historii II Wojny Światowej, jednocześnie prezentując uniwersalny charakter ludzkiego cierpienia. W ciągu zaledwie kilku miesięcy od otwarcia ekspozycję zwiedziło ponad 300 000 osób, a Muzeum II Wojny Światowej doczekało się entuzjastycznych recenzji ze strony gości z różnych państw, o różnych przekonaniach i poglądach politycznych.

Wesprzyj Więź

Nic więc dziwnego, że oburzyła nas głęboko decyzja obecnych władz Muzeum o drastycznych ingerencjach w wystawę, m.in. o zastąpieniu kończącego ją filmu, który łączył treść ekspozycji z uniwersalnym przesłaniem o ciągłości historii. Film uświadamiał odwiedzającym, że zbrodnie wojenne, krwawe rewolucje, ale też opór przeciw opresji i totalitaryzmowi mają miejsce również dzisiaj. Obecne władze muzeum próbują zastąpić ten ważny komunikat dla kolejnych pokoleń upraszczającym filmem dotyczącym historii Polski w XX wieku. Dają tym samym do zrozumienia, że narracja przedstawiana w muzeum to zamknięty rozdział historii jednego z wielu państw wschodniej Europy. Traktujemy to jako niedopuszczalną, wręcz barbarzyńską ingerencję w dzieło będące efektem wieloletniej pracy autorów ekspozycji i niosące głęboko humanistyczne przesłanie do całego świata.

Obecne działania władz Muzeum II Wojny Światowej, mające na celu przekształcenie wystawy, uważamy za próbę wykreślenia jej uniwersalnego przesłania i zamienienia tej placówki w instytucję propagandową, która słowo muzeum ma tylko w nazwie. W ten sposób Polska traci jedną z nielicznych instytucji kultury i nauki o prawdziwie międzynarodowym znaczeniu.

Nie chcemy, by Polska istniała w świecie jedynie poprzez obecność przedsiębiorstw o zasięgu globalnym – jak międzynarodowe centrale banków czy centra przemysłu motoryzacyjnego. Chcemy, żeby w Polsce znalazły się również instytucje kultury i nauki o znaczeniu uniwersalnym – godne historycznej roli Polski.

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Ewa Manikowska, prof. IS PAN

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk

dr Anna Stefaniak

Loyola University Chicago

dr Anna Muszewska

IBB Polska Akademia Nauk, Obywatele Nauki

prof.dr hab. Aleksander Bilewicz

Instytut Chemii i Techniki Jadrowej

dr Anna Sobecka

Instytut Historii Sztuki UG

prof. dr hab. Tomasz Schramm

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii

dr Mikołaj Winiewski

Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski

prof.dr hab. Krzysztof Pomian

Centre national de la Recherche scientifique  (CNRS), Paris, France

prof. dr hab. Renata Bilewicz

Uniwersytet Warszawski

dr Jacek Kołtan

Europejskie Centrum Solidarności

dr hab. Andrzej Woziński

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański

prof. Małgorzata Omilanowska

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. prof. UG Marcin Kaleciński

Instytut Historii Sztuki UG

dr hab Piotr Osęka

Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk

dr Natalia Jarska

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

dr Tymoteusz Doligalski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Maria Lewicka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Aleksandra Cichocka

University of Kent

dr hab. Dariusz Libionka

Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk

dr Paweł Mościcki

IBL Polska Akademia Nauk

dr hab. Marcin Filipowicz

Uniwersytet Warszawski

dr Jan Olaszek

Instytut Pamięci Narodowej

dr Grzegorz Sołtysiak

dr Justyna Kowalska-Leder

IKP Uniwersytet Warszawski

dr Artur Markowski

Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski/ Muzeum POLIN

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

IFSiD UG, Instytut Kaszubski

dr Wojciech Marciniak

Instytut Historii UŁ

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka

SGGW, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Joanna Krakowska

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

mgr Jan Borowicz

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

dr hab Martina Ivanova

Uniwersytet Warszawski

Michał Ziątek

dr hab Andrzej Leder

IFIS Polska Akademia Nauk

dr hab. Wojciech Śmieja

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Paweł Dobrosielski

Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Cislak-Wojcik

Uniwersytet Mikolaja Kopernika

Jakub Petelewicz

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk

dr Magda Szcześniak

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

dr Agata Adamiecka-Sitek

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

dr Eryk Krasucki

Uniwersytet Szczeciński

dr Michał Trębacz

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jacek Leociak

Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Konrad Zieliński

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Grzegorz Pac

Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski

dr Monika Piotrowska-Marchewa

Uniwersytet Warszawskir

dr Magdalena Budziszewska

Uniwersytet Warszawski

mgr Hanna Kordowicz

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

Peto Andrea

Central European University

Marcin Zaród

Akademia Leona Koźmińskiego

dr hab. Maciej Malicki

Szkoła Główna Handlowa

dr Olga Kaczmarek

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Ewa Manikowska

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Lech Witkowski, Akademia  Pomorska Słupsk

prof. dr hab. Ryszard Nycz

Uniwersytet Jagielloński/IBL Polska Akademia Nauk

prof.dr hab. Małgorzata Kowalska

Uniwersytet w Białymstoku

dr Wiktor Soral

Uniwersytet Warszawski

dr Dorota  Krawczynska

Instytut Badan Literackich Polska Akademia Nauk

dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

dr Justyna Górny

Wydział Neofilologii Uniwersytet Warszawski

mgr Paweł Krawczyk

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

dr Aleksandra Jaśniewicz

prof.zw.,dr hab. Marek Zaleski

Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Rafał Stobiecki

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Anna Bębenek

Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa

dr Ewa Solska

Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Aneta Kaniak-Golik

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

dr Adrian Wójcik

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Łukasz Zaremba

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

dr hab Paweł Rodak, prof. UW

Université Paris-Sorbonne / Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marcin Grynberg

IBB Polska Akademia Nauk

mgr Ewa Wiatr

Uniwerstet Łódzki

dr Bartłomiej Różycki

Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk

dr Menachem Mirski

dr. Daniel Logemann

Europäisches Kolleg Jena. Representing the 20th Century

dr Monika Napora

Instytutu Historii UMCS

dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL

dr hab. Tomasz Kitliński

UMCS

dr hab. Iwona Kurz

Uniwersytet Warszawski

prof. Przemysław Czapliński

UAM, Poznań

dr hab. Paweł Leszkowicz

UAM

dr, Grzegorz Krzywiec

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

dr. hab. Elżbieta Kraszewska

IBB Polska Akademia Nauk

mgr Michał Kamiński

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

Justyna Majewska

Żydowski Instytut Historyczny

prof. zw. dr hab. Marcin Król

Uniwersytet Warszawski

dr Zofia Wóycicka

Centrum Badań Historycznych Polska Akademia Nauk w Berlinie

prof. Bogdan Wojciszke

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr Magdalena Żadkowska

IFSiD Uniwersytet Gdański

Dipl. Volkswirt/MBA, Maciej Luszczynski

Berliner Institut f. Familientherapie

prof.dr hab. Antoni Sułek

Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

dr hab. Mariusz Mazur

UMCS

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

Instytut Fizyki, UMK Toruń

mgr Karolina Panz

ISNS Uniwersytet Warszawski

dr Ewa Łepkowska

dr Magdalena Szczypiorska

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Adam Leszczyński

ISP Polska Akademia Nauk

dr hab. Jarosław Kilias

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Sławomir Poleszak

dr hab. Agnieszka Kościańska

Uniwersytet Warszawski

dr hab.Katarzyna Barańska

Instytut Kultury Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw.

UMCS w Lublinie

dr Magdaalena Muszel

prof. Marcin Wodziński

Uniwersytet Wrocławski

Kamila Zebik

prof. Agnieszka Grudzińska

Uniwersytet Paryż Sorbona

dr Ewa Krauss

Uniwersytet w Jenie

dr. Małgorzata Mazurek

Columbia University

dr Ewa Alicja Majewska

Wydział Artes Liberales Uniwersytet Warszawski

dr Michał Krzykawski

Uniwersytet Śląski

dr Agnieszka Haska

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk

Magdalena Macińska

przewodniczka Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

mgr. Alina Skibińska

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS Polska Akademia Nauk

dr hab. Wacław Forajter

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marcin Jarząbek

Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński

prof. zw. Małgorzata J. Willaume

UMCS

prof dr hab Elżbieta Grzesiuk

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

dr hab.Błażej Brzostek

Uniwersytet Warszawski

dr Honorata Czapinska

MIBMiK

Leszek Bernat

Presse musicale internationale

dr hab. Piotr Perkowski

Uniwersytet Gdański

dr Małgorzata Litwinowicz

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Beata Burzyńska

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

dr hab. Piotr Witek

Instytut Historii UMCS

mgr Agnieszka Ślifirska

IPPT Polska Akademia Nauk

dr Andrzej Jakubowski

INP Polska Akademia Nauk

mgr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska

Politechnika Gdańska

dr hab. Anna Engelking

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

mgr Robert Szuchta

MHZP POLIN

dr Lidia Jerkiewicz

Uniwersytet Wrocławski

dr Anna Synoradzka

Uniwersytet w Lille

dr hab. Rafal Pankowski

Collegium Civitas, Stow. NIGDY WIECEJ

dr Jakub H. Szlachetko

Uniwersytet Gdański

prof. Andrzej Paczkowski

Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań

dr Mariusz Zajączkowski

ISP Polska Akademia Nauk / IPN Lublin

Jadwiga Majchrzak

emerytowany pracownik WUM

dr Nicole Dołowy-Rybińska

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

Karolina Ratajczak

Mikołaj Grynberg

dr Kamil Kijek

Uniwersytet Wrocławski

dr Matylda Szewczyk

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Paweł Żmudzki

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM

Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Katarzyna Bojarska

Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk

dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW

WPiA Uniwersytet Warszawski

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano

Uniwersytet Warszawski

dr Krzysztof Pijarski

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

mgr Sylwia Chutnik

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

Iwona Główczyńska 

dr hab. Sławomir Sikora

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jan Pomorski

UMCS Lublin

dr Hab. Wojtek Jezierski

Uniwersytet w Göteborgu

dr Sławomir Tryc

prof. w Hochschule Zittau/Görlitz

prof. Roman Kuźniar

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

prof. Tomasz Kizwalter

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

dr Anna Czaplińska

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Mirosław P. Kruk

Uniwersytet Gdański

mgr Piotr Fortuna

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr A. Dybczyński, prof.UAM

Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM

dr hab. Adam Manikowski

prof.em. iH Polska Akademia Nauk

dr Michał Jaśkiewicz

Uniwersytet Gdański

prof. dr. Joachim von Puttkamer

Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität Jena

dr hab. Katarzyna Wrzesińska

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Rafał drozdowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Barbara Klich-Kluczewska

Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Chełstowska

Instytutu Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Witold Molik

Instytut Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Weiser, dr

Uniwersytet Jagielloński

dr inż. Sebastian Piłsyk

Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk

mgr Maria Danuta Janczewska

dr Dariusz Konstantynów

Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Gdański

dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

Uniwersytet Łódzki / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

dr Łukasz Sommer

Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki

Beata Rynarzewska

Irena Grudzinska-Gross, prof.

Instytut Slawistyki, Polska Akademia Nauk

mgr Łukasz Mieszkowski

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Iwona Luba

Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ryszard Grzesik

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

Aleksandra Kresowska

dr Magda Gross, Assistant Professor

UMD College Park,

prof. Jan Grabowski

University of Ottawa

dr Maria Kobielska

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Stefan Marcinkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Maja Grabkowska

Uniwersytet Gdański

mgr Jerzy Szafranowski

Uniwersytet Warszawski

dr Dagmara Binkowska

dr Jacek Serwanski

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

Wojciech Ogrodnik

Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

prof. Anna Zielińska

Instytutu Slawistyki Polska Akademia Nauk

prof dr hab. Barbara Engelking

Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS Polska Akademia Nauk

dr Klaudia Niemkiewicz

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

dr Olga Białobrzeska

SWPS Uniwersytet

dr hab. Aleksander Smalianczuk

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

dr Stephan Stach

Czeska Akademia Nauk, Instytut Historii Współczesnej, Praga

prof. dr hab. Marek Wilczyński

Uniwersytet Gdański

dr Jakub Muchowski

Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Hanna Kmita

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Jaroslaw Kusmierek

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

Daniel Tollet, Ingénieur de recherches

Université de Paris IV-Sorbonne et Président de la Société des études juives

dr Izabela Kern-Zdanowicz

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

prof. Ireneusz Krzemiński

Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

mgr inz. Jolanta Wesolowska

nauczyciel Poznan

dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

dr inż. arch. Monika Arczyńska

Politechnika Gdańska

Slawomir Grünberg

dr Adam Puławski

IPN oddział Lublin

prof. Piotr Śliwiński

UAM

dr Agata Chałupnik

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

Dorota Nowak

dr n. med. Anna Maria Ambroziak

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł Zeidler

Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jacek Karwowski

Instytut Fizyki, UMK w Toruniu, prof. emerytowany

Inż Andrzej Zimowski

dr hab. Joanna Zeidler

em. pracownik Instytutu Chemii Bioorganicznej Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman

Uniwersytet Wrocławski

dr Sylwia Kuźma-Markowska

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich

dr Piotr Bentkowski

Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (iPLESP)

mgr Mateusz Cwaliński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

IBL Polska Akademia Nauk

dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG

Uniwesytet Gdański

dr Łukasz Męczykowski

dr Agnieszka Pluwak

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa

prof. Janusz Grzelak

Uniwersytet Warszawski, prof. emerytowany

mgr Robert Chrzanowski

Instytut Pamięci Narodowej

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

Uniwersytet Łódzki

prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek

Uniwersytet Warszawski

dr Anna Witeska-Młynarczyk

IEiAK, Uniwersytet Warszawski / IEiAK UAM

dr hab. Łukasz Gruszczyński

Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk

prof. historii emeritus

Princeton University

prof. dr hab. Jarosław Antoni Wiśniewski

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jacek Wachowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań

prof.zw. dr hab. Tadeusz Pilch

emerytowany prof. Uniwersytetu Warszawskiego

dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

Uniwersytet Łódzki

prof. Piotr Węgleński

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Rafał Matera

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Marcin Fila

WNoZ Uniwersytet Śląski

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ

Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

dr Joanna Michlic

prof. Henryk Jankowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Katarzyna Waniek

Uniwersytet Łódzki

prof. Tadeusz Kowalski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Agata Lubowicka

Uniwersytet Gdański

dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Tom Junes

European University Institute Florence

dr Radosław Ptaszyński

Uniwersytet Szczeciński

dr Sylwia Męcfal

Uniwersytet Łódzki

dr Anna Rosner

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Anna Okopińska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

dr Maciej Paprocki

Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium

Jerzy Wojciech Borejsza, prof.dr.hab.

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

dr Monika Saczyńska

Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk

dr Jędrzej Morawiecki

Uniwersytet Wrocławski

dr Marta Grzechnik

Uniwersytet Gdański

prof.dr hab. Grzegorz Gołembski

Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Jerzy Fiećko

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

mgr Magdalena Zatorska

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Barbara Pogonowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Magdalena Derwojedowa

Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski

dr Nina Nowakowska

prof. dr hab. Henryk Szlajfer

Instytut Ameryk I Europy Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UG Tomasz Torbus

Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki

mgr Iwona Kudlińska

prof. dr hab. Maria Prussak

Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk

BA Hons Kamil Otto Walter-Popławski

Oxford Brookes University

dr Michał Parzuchowski

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr Dominik Porczyński

Uniwersytet Rzeszowski

dr. Agnieszka Zaganczyk-Neufeld

Ruhr-Universität Bochum

Aleksandra Bańkowska

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

dr hab. Marek Węcowski

Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Chrząstowski

Uniwersytet Warszawski

dr Beata Anna Polak

Pracownia Pytań Granicznych UAM Poznań

mgr Ewa Mikołajczyk-Zając

Uniwersytet Łódzki

dr Tomasz Szerszeń

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM

dr Ruta Śpiewak

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

dr Wiesław Baryła

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr hab. Jarosław Fazan

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Joanna Jurewicz, prof. Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Roman Kubicki

Instytut Filozofii UAM

Maciej Sobieraj

IPN

dr hab Marcin Zalewski

Monika Szymańska

dr hab. Jakub Morawiec

Uniwersytet Śląski

dr Florian Peters

Institut für Zeitgeschichte Berlin

mgr inż. Krystyna Bińko

IBB Polska Akademia Nauk

dr Monika Spławska-Murmyło

dr Elżbieta Korolczuk

Södertörns högskola

Padraic Kenney

Indiana University, Bloomington, USA

dr Waldemar Dymarczyk

Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. IBL Polska Akademia Nauk Magdalena Rembowska-Płuciennik

Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk, Warszawa

Jerzy Wojciech Borejsza, prof.dr.hab

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

prof. dr. Krzysztof R. Apt

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł Próchniak

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Magdalena Buchczyk

University of Bristol

em. prof. dr hab. Ewa Wiegandt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marta Koblowska

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Aleksandra Hnatiuk

Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski; Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

dr Magdalena Nowicka-Franczak

Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki

dr Grażyna Goch

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk, emerytka

dr Magdalena Kozłowska

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Mikołaj Herbst

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Rafał Dobek

Instytut Historii UAM

prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Uniwersytet Gdański

dr Joanna Wawrzyniak

Uniwersytet Warszawski (Instytut Socjologii)

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Uniwersytet Łódzki

Alina Gałązka, redaktor

dr hab. inż. Wit Derkowski

Politechnika Krakowska

dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Taszycki

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Rykiel

Uniwersytet Rzeszowski

dr Agnieszka Hałas

IBB Polska Akademia Nauk

mgr Vladyslava Honcharenko

Uniwersytet Gdański

dr Maciej Kozłowski

Collegium Civitas

prof. dr hab. Maciej Janowski

Instytut Historii Polska Akademia Nauk, Warszawa

prof. dr hab. Halina Manikowska

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

dr hab. Ewa Partyga

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

dr Piotr Kroll

Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Kacperczyk

Uniwersytet Łódzki

dr n. med. Wiesław Grzesiuk

emeryt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Tomasz polak

Pracownia Pytań Granicznych UAM

dr Ewa Kociszewska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dr Ana Straszewska

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk w Warszawie

dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski

Akademia Pomorska w Słupsku

prof. zw. dr hab. Adam Walaszek

Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Marek Jakuszewski

Uniwersytet Artystyczny Poznań

mgr inż arch Jerzy Kołomycki

SARP, IARP

dr hab. Marcin R. Pauk

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Architekt M. Chwascinska-Sharel

EURO Design, Cleveland Hts., OH , USA

mgr Olga Świerkot

Uniwersytet Wrocławski

dr Sylwia Szymańska-Smolkin

University of Toronto

dr Hanna Podgórska

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

dr Katherine Lebow, Associate Professor

University of Oxford

dr hab. Joanna Partyka, Prof. IBL

IBL Polska Akademia Nauk

dr Aleksandra Wojda

Université Paris Sorbonne

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Grzegorz Motyka

Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki

Uniwersytet Warszawski

mgr Irena Lewkowicz, wykładowca

Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

dr Mariusz Panczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Małgorzata Cebulska

Miejsce Pamięci Buchenwald/Niemcy

dr Piotr Rosół

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Jan Woleński

emerytowany prof. Uniwersytet Jagielloński

mgr Małgorzata Grzesiuk-Bieniek

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

dr Anna Róża Burzyńska

Uniwersytet Jagielloński

dr Milan Lesiak

Uniwersytet Wrocławski

dr hab Dorota Kozicka

Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński

dr Hanna Trzebna

dr hab. Adam Kopciowski

UMCS

dr ha. Magdalena Siwiec

Uniwersytet Jagielloński

dr Przemysław Strożek

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Piotr Urbański

Instytut Filologii Klasycznej UAM

dr hab. Joanna Orska, prof.nadzw.

Uniwersytet Wrocławski

dr Dorota Piramidowicz

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk Warszawa

prof. dr hab Graźyna Palamarczyk

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

dr hab. Magdalena Dudkiewicz

ISNS Uniwersytet Warszawski

mgr Marta drabińska

prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Uniwersytet Jagielloński

dr Marcin Zgliński

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

mgr inż Katarzyna Rembarz

Politechnika Gdańska

Prof dr hab. Urszula Augustyniak

Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski

dr Karolina Dudek

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL

KUL

dr n. fiz. Rafał R. Suszek

Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Elzbieta Skotnicka-Illasiewicz

Team Europe, Centrum Prasowe Europy ŚRODKOWEJ..Iw

dr hab. Aneta Pieniądz

Uniwersytet Warszawski

Mariola Balinska

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Lek.stom.Lidia Bebak-Batkiewicz

dr Sabina Tabaczar

Instytut Biologii Doświadczalnej im.M Nenckiego

dr Patryk Wawrzyński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

dr hab. Katarzyna Grabowska

Wydział Fuzyki, Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Szafranowska

Uniwersytet Warszawski

dr Adam Gendźwiłł

Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Lisowska

Uniwersytet Wrocławski

dr Justyna Kraszewska

dr hab.Kordian Bakuła

Uniwersytet Wrocławski

mgr Jarosław Woźniak

Uniwersytet Wrocławski

dr Dominik Pick

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

mgr Tomasz Piasecki

Uniwersytet Wrocławski

dr Maja Chacińska

Uniwersytet Gdański

mgr, Paweł Borowy

Uniwersytet Wrocławski

prof.dr hab. Łukasz A. Turski

prof.zw.dr hab.inż.Zygmunt Kolenda

prof. emerytowany Akademii Górniczo-Hutniczej

dr Urszula Makowska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

dr Katarzyna Murawska-Muthesius

Birkbeck, University of London

prof. dr hab. Ernest Piasecki

Uniwersytet Warszawski

dr Dariusz Leśnikowski

Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

dr Monika Wąsik

Uniwersytet Łódzki

Jan Przypkowski

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

dr hab. Mikołaj Cześnik

Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Adam Dziadek

Uniwersytet Śląski

dr hab. Przemysław Mikołajczak, prof. UM

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

mgr Bogumił Burzyński

Artysta i nauczyciel.

Erica Lehrer, PhD (Associate Professor)

Concordia University (Canada)

dr hab. Piot Olaf Żylicz

Uniwersytet SWPS

dr hab. Urszula ZIelenkiewicz

IBB Polska Akademia Nauk

dr Mateusz Chmurski

Humboldt-Universität zu Berlin

dr. hab Joanna Walaszek

Uniwersytet Jagielloński , prof. emeritus

dr hab. Tomasz Swoboda

Uniwersytet Gdański

dr Krzysztof Hoffmann

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

David Ost

Hobart & William Smith Colleges, Nowy Jork, USA

dr Marcin Kościelniak

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Lech Mankiewicz

Centrum Fizyki Teoretycznej Polska Akademia Nauk

mgr Monika Koziar

Uniwersytet SWPS

dr, Marta Miłoszewska

Akademia Teatralna im.A.Zelwerowicza w Warszawie

Prof dr hab inż Maciej Nowicki

dr hab. Elzbieta Michalowska, pro.UL

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Katarzyna Duda

Uniwersytet Jagielloski

mgr Katarzyna Niedźwiecka

Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

dr Jan Serwin

dr hab. Izabela Janicka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Andrzej Blikle

prof. emerytowany

dr hab. Jerzy Pysiak

Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

mgr Katarzyna Wielechowska

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Marta Leśniakowska, prof. IS PAN

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

prof dr hab. Małgorzata Fuszara

Uniwersytet Warszawski

dr Natalia Lemann

Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki

prof. Karolina Prykowska-Michalak

Uniwersytet Łódzki

prof. Aleksander Bursche

Uniwersytet Warszawski

prof. Stanisław Krajewski

Uniwersytet Warszawski

dr Sebastian Adamkiewicz

Fundacja Nauk Humanistycznych

dr Adam Aduszkiewicz

prof.dr hab. Danuta Danek

prof. emerytowany  IBL Polska Akademia Nauk

M.Sc Andrzej Olkiewicz

dr Katarzyna Kolendo-Korczak

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

dr Artur Markowski

Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski/ Muzeum POLIN

dr hab. Shoshana Ronen prof. UW

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki

mgr Ewa Janicka-Thomas

Studium Języków Obcych, Uniw.Przyrodniczy, Poznań

mgr Grażyna Chmielewska

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

prof. dr hab Ewa Łubieniewska

Uniwersytet Pedagogiczny im KEN W Krakowie

prof. dr. hab. Barbara Holzer

U. W.   Collegkum Civitas.

prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski

Uniwersytet Warszawski

dr Tytus Izdebski

I Społeczne LO w Warszawie

dr hab. Paweł Gancarczyk prof. IS PAN

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

dr hab.Jan Węgleński

emerytowany prof.Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula

Centrum Fizyki Teoretycznej Polska Akademia Nauk

dr Aleksandra Bilewicz

Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca Uniwersytet Warszawski

mgr Klaudia Markowska

Krystyna Janda

dr Karolina Łabowicz-Dymanus

Instytut Sztuki Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

czlonek czynny PAU

dr Mikołaj Pawlak

Uniwersytet Warszawski

dr Jerzy Illg

SIW Znak, Kraków

dr Katarzyna Górniak

Politechnika Warszawska

dr Alina Brzuska-Kępa

Uniwersytet Łódzki

Janusz Polowczyk

Katarzyna Wojtysiak-Rey

prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda

dr Piotr Goldstein

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Katarzyna Dąbrowska

dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN

Instytut Slawistyki Polska Akademia Nauk

dr Karol Franczak

Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Katarzyna Rosner

na emeryturze

dr Pawel Sasanka

Instytut Pamieci Narodowej

Agnieszka Holland

Rezyser filmowy, magister sztuki

prof.dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ

mgr Malgorzata Szlaga

dr Michał Moch

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

prof. dr hab. Zdzisław Łapiński

Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Agata Bielik-Robson

Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk

prof. Karol Zyczkowski

Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński/ CFT Polska Akademia Nauk

prof. Włodzimierz Borodziej

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

dr Dorota Sosnowska

Uniwersytet Warszawski

dr Mikołaj Ratajczak

Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk

dr Piotr Kubkowski

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Paweł Bukowiec

Uniwersytet Jagielloński

dr hab Monika Płatek, prof. UW

WPiA Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Łaziński

Uniwersytet Warszawski

dr Grzegorz Łach

Uniwersytet Warszawski

dr Maria Cieśla

IH Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

UAM w Poznaniu

dr Joanna Więckowska

Mariusz Gąsior

Imperial War Museums, Great Britain

mgr Marian Witalis

prof.dr hab Magdalena Fikus

Emeryt

prof.dr hab. Joanna Rytka

IBB Polska Akademia Nauk

dr Magdalena Ciura

UMCS

mgr Agnieszka Skwierczyńska-Kaczmarek

mgr Robert Statkiewicz

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab., dr HC Antoni Mazurkiewicz

Instytut Podstaw Informatyki Polska Akademia Nauk

mgr Maria Babińska

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

dr Olga Linkiewicz

Instytut Historii Polska Akademia Nauk

dr Jan Szkudliński

Muzeum Miasta Gdyni

dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz

Instytut Sztuki PAN

dr Ewa Korulska

dr hab. Kazimierz Adamczyk

Uniwersytet Jagielloński

mgr Piotr Hummel

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Bogna Neumann

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski

Instytut Historyczny UW

prof. zw. Lidia Cierpiałkowska

Uniwersytet Adama Mickiewicza

prof. Hanna Zaremska

Instytut Historii PAN

prof. Maryla Hopfinger

IBL PAN

Podziel się

Wiadomość

Rozumiem, że dla naukowców podpisujących się pod listem otwartym o zmianę koncepcji muzeum II Wojny Światowej, nie przeszkadza, że poprzedni dyrektor muzeum postać rotmistrza Witolda Pileckiego sprowadził do jednego zdjęcia i 15 cm tekstu. Nie zakładam, że dla naukowców z wieloma tytułami jest dopuszczalne w tak osobliwy sposób przedstawienie bohatera jakim jest Witold Pilecki. W USA pewnie nie jeden powstałbym film o rotmistrzu. Jestem ciekaw czy zacni profesorowie zgadzają się z opinią prezesa IPN. Choć jeśli podpisali się pod tym listem pewnie uważają, że jedno zdjęcie i 15 centymetrów tekstu to i tak dużo jak na człowieka, który potrafił pójść dobrowolnie do niemieckiego obozu koncentracyjnego, założyć tam organizację podziemną, a następnie uciec. cyt: “zaniedbanie, jakim jest zupełne zmarginalizowanie postaci rtm. Pileckiego” na muzealnej ekspozycji. Na 33 tys. mkw. powierzchni Muzeum znalazło się jego zdjęcie i 15 cm tekstu. Obok części poświęconej życiu codziennemu w obozach koncentracyjnych m.in. mówiącej o prostytucji. I tak nasz bohater, jedna z ikon obecności, walki, oporu, heroizmu Polaków podczas II wojny jest pokazywana. Na to zgody być nie może – zaakcentował.

Przypomniał także, że brytyjski historyk Michael Foot zaliczył rtm. Pileckiego do grona sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu. Rotmistrz poszedł na ochotnika do obozu, później walczył w powstaniu warszawskim, po wojnie działał na rzecz niepodległości Polski. A potem na Mokotowie jest tak brutalnie przesłuchiwany, torturowany, że mówi, iż Oświęcim był +przy tym igraszką+. Do końca był wierny Polsce i dzisiaj jest ikoną naszego oporu, marzeń o wolności. W USA już wiele filmów by powstało na ten temat. I pytanie: dlaczego my nie potrafimy w atrakcyjny sposób pokazać światu takich postaci? – zaznaczył prezes IPN. ciekawe czy admin umiesci ten komentarz

Ciekawe, ilu z tych tuzów nauki polskiej (gdzież te oszałamiające efekty ich pracy?!) było w omawianym muzeum i powiedziałby z trzy zdania o konkretach na ten temat?
Znam dwie osoby z tej listy – sprawdziłem, w muzeum nie byli, ale “walą w PiS!”, no to dawaj!