Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Franciszek do rabinów: oby Przedwieczny błogosławił naszej współpracy

Papież Franciszek. Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Nasze wspólne dziedzictwo duchowe jest wielkie – mówi papież podczas spotkania z rabinami.

31 sierpnia papież przyjął na specjalnej audiencji grupę rabinów z Europy, Ameryki i Izraela.

Goście przekazali mu „Między Jerozolimą a Rzymem” („Between Jerusalem and Rome”) – dokument podsumowujący dotychczasowy rozwój wzajemnych stosunków, poczynając od soborowej deklaracji „Nostra aetate”. Franciszek przypomniał, że stanowi ona „wielką księgę swobód dialogu ze światem żydowskim, a jej stopniowe wprowadzanie w życie pozwoliło na to, aby nasze stosunki stawały się coraz bardziej przyjacielskie i braterskie”.

– „Nostra aetate” ukazała, iż początki wiary chrześcijańskiej znajdują się, zgodnie z Bożą tajemnicą zbawienia, już u patriarchów, Mojżesza i proroków – podkreślił papież. – Nasze wspólne dziedzictwo duchowe jest wielkie. Należy zatem promować wśród nas obustronne poznanie się i poszanowanie, przede wszystkim za pośrednictwem studiów biblijnych i braterskich rozmów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci mogliśmy się dzięki temu zbliżyć, prowadząc owocny dialog; pogłębiliśmy wzajemne poznanie się i umocniliśmy więzy naszej przyjaźni – mówił Franciszek.

Papież zauważył, że we wspomnianej deklaracji „nie ukrywa się różnic teologicznych między naszymi tradycjami wiary”, ważniejszy jednak jest fakt, że „wyraża się w niej niewzruszoną wolę ściślejszej współpracy dziś i w przyszłości”. – Dokument wasz zwraca się do katolików, nazywając ich „partnerami, bliskimi sojusznikami, przyjaciółmi i braćmi we wspólnym poszukiwaniu lepszego świata, który mógłby cieszyć się pokojem, sprawiedliwością społeczną i bezpieczeństwem” – powiedział gospodarz spotkania.

– W innym miejscu „Między Jerozolimą a Rzymem” – dodał papież – stwierdzono, że „pomimo głębokich różnic teologicznych katolicy i żydzi podzielają wspólne wierzenia” oraz zawarto stwierdzenie, że „religie muszą wykorzystywać zachowanie moralne oraz wychowanie religijne, nie wojnę, przymus czy nacisk społeczny, do wywierania swojego wpływu i inspiracji”.

Wesprzyj Więź

– Oby Przedwieczny błogosławił naszej współpracy i oświecał ją, byśmy mogli razem podejmować i realizować coraz lepiej Jego zamiary, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić przyszłość, jakiej oczekujemy – mówił Franciszek.

Na zakończenie papież podziękował gościom za wizytę i prosił o modlitwę w swojej intencji, po czym powiedział: – Chciałbym na koniec wraz z wami prosić Najwyższego o błogosławieństwo dla nas wszystkich i dla czekającego nas wspólnego marszu przyjaźni i zaufania. W swym miłosierdziu niechaj Wszechmogący obdarzy nas i cały świat swoim pokojem. Szalom Alejchem!

Źródło: KAI

Podziel się

Wiadomość

Bla,bla, bla. Nic nowego pod Słońcem. Powinien chociaż przeprosić za dwa tysiące lat okrutnych prześladowań, za obarczanie winą zbiorową, za szerzenie (do dziś) ideologicznej nienawiści (W imię milości bliźniego? Żydzi nie zaliczają się do “bliźnich”.). Dla mnie wystarczy to, co słyszymy z ambony. A jeśli jakiś ksiądz, nie daj Boże, jest obrzezany, to…