Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nacjonalizm przeciwieństwem patriotyzmu. Kościół przypomina pozorne banały

375. Zebranie Plenarne KEP 13-14 marca 2017 r. Fot. E. Bartkiewicz / www.episkopat.pl

Metropolita wrocławski abp Józef Kupny przedstawił dokument Konferencji Episkopatu Polski pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu”.

Ja wiem, że to zbyt późno, że nacjonalistyczne ogary już poszły w las i widzimy, jak wiele zamętu sieją. Wiem, że te słowa, to oczywistość, nie powinno się czekać na żaden dokument, tylko głosić ewangeliczne oczywistości o szacunku dla „innego” bez czekania na sygnał z góry. Wiem, że niektóre sformułowania dokumentu mogą być dyskusyjne. Wiem, że dokument ten, choć bardzo ważny, może mieć niewielki oddźwięk, nie będzie bowiem czytany w kościołach, bo nie jest do tego przeznaczony (za długi i trochę naukowy); wielu duchownych wrzuci go do kosza od razu, i to z pełnym przekonaniem, płynącym z patriotycznego, polskiego serca; media podejmą tematy zarysowane w dokumencie wyrywkowo albo wcale. Dla jednych będzie „obrazoburczy”, niepatriotyczny, a drudzy pominą go albo skrytykują, bo burzy ich jednostronny ogląd spraw kościelnych.

A więc niby nic nowego, niby oczywistości, nie ma co piać z zachwytu, a jednak szczególnie dziś w polskiej rzeczywistości, te pozorne banały należy przypominać. Dlatego cieszę się bardzo, że m.in. metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny przedstawił dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu” (abp Kupny stoi na czele tej Rady).

Wesprzyj Więź.pl

Oto fragmenty:

Nacjonalizm przeciwieństwem patriotyzmu.

Kościół w swoim nauczaniu zdecydowanie rozróżnia szlachetny i godny propagowania patriotyzm oraz będący formą egoizmu nacjonalizm.

Święty Jan Paweł II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1995 r. podkreślał, iż „należy ukazać zasadniczą różnicę, jaka istnieje między szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych. To bowiem przyniosłoby ostatecznie szkody także jego własnemu krajowi, prowadząc do negatywnych konsekwencji zarówno dla napastnika, jak i dla ofiary. Nacjonalizm, zwłaszcza w swoich bardziej radykalnych postaciach, stanowi antytezę prawdziwego patriotyzmu i dlatego dziś nie możemy dopuścić, aby skrajny nacjonalizm rodził nowe formy totalitarnych aberracji. To zadanie pozostaje oczywiście w mocy także wówczas, gdy fundamentem nacjonalizmu jest zasada religijna, jak się to niestety dzieje w przypadku pewnych form tak zwanego «fundamentalizmu»”.

Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu jest więc najszlachetniejsza miłość, wolna od nienawiści, bo nienawiść – to siła rozkładowa, która prowadzi do choroby i zwyrodnienia dobrze pojętego patriotyzmu.

Patriotyzm różni się więc od ideologii nacjonalizmu, która ponad żywe, codzienne relacje z konkretnymi ludźmi, w rodzinie, w szkole, w pracy czy miejscu zamieszkania, przedkłada, często nacechowane niechęcią wobec obcych, sztywne diagnozy i programy polityczne. Różnorodność zaś kulturową, regionalną czy polityczną usiłuje zmieścić w jednolitym i uproszczonym schemacie ideologicznym.

Trzeba również podkreślić, że dojrzały patriotyzm rozumiany jako miłość bliźniego, solidarność, odpowiedzialność za los konkretnych ludzi, otwartość na współpracę z innymi, zdaje się być we współczesnym świecie jedną z recept na uczucia lęku, zagubienia i zagrożenia, którymi żywi się wiele ideologii – takich, które odrzucają istnienie więzi międzyludzkich, redukując człowieka do odizolowanego od innych indywiduum i takich, które odwołują się do języka nacjonalizmu.

Pragniemy zatem raz jeszcze dzisiaj podkreślić, że potrzebny jest w naszej ojczyźnie dobrze nam znany z historii patriotyzm otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków. Patriotyzm bez przemocy i pogardy. Patriotyzm wrażliwy także na cierpienie i krzywdę, która dotyka innych ludzi i inne narody.

Dlatego podkreślamy i przypominamy, że swój wkład do życia i rozwoju naszej ojczyzny wnoszą wszyscy polscy obywatele. (…) obok katolickiej większości, dobrze służyli naszej wspólnej ojczyźnie i nadal jej służą Polacy prawosławni i protestanci, a także wyznający judaizm, islam i inne wyznania oraz ci, którzy nie odnajdują się w żadnej tradycji religijnej. I choć dokonany przez niemieckich nazistów zbrodniczy Holokaust, a także inne tragiczne wydarzenia II wojny światowej oraz ich następstwa sprawiły, że wielu z nich niestety między nami zabrakło, to ich wkład na zawsze pozostanie wpisany w naszą kulturę, a ich potomkowie nadal wzbogacają nasze życie publiczne.

Dlatego też współczesny polski patriotyzm, (…) zawsze winien żywić szacunek i poczucie wspólnoty wobec wszystkich obywateli, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie, dla których polskość i patriotyzm są wyborem moralnym i kulturowym.

Wesprzyj Więź

[W dokumencie znajdujemy także fragment o rekonstrukcjach historycznych] Przygotowując tego rodzaju inscenizacje pamiętać należy o misterium ludzkiej śmierci i cierpienia, lęku i bohaterstwa, których dostojeństwo i tajemnicę nie zawsze da się właściwie ukazać w masowych, plenerowych prezentacjach. Trzeba też pamiętać, że inscenizacje takie, z konieczności symboliczne i uproszczone, nie mogą wyrazić całej dramaturgii, a czasem grozy i okrucieństwa historycznych sytuacji, które przywołują, co z kolei rodzi ryzyko nadmiernych uproszczeń. Dotyczy to również znaków i symboli narodowych i patriotycznych, za wierność którym nasi rodacy niejednokrotnie płacili najwyższą cenę. Nie powinno się ich banalizować, lecz odnosić z szacunkiem i pietyzmem.

Z chrześcijańskiego punktu widzenia trzeba wreszcie podkreślić, że wojna, choć często ujawnia ludzką wielkość i bohaterstwo, nie jest barwną opowieścią czy przygodą, ale dramatem, cierpieniem i złem, któremu należy zawsze zapobiegać.

Pełna treść dokumentu „Chrześcijański kształt patriotyzmu” przyjętego podczas 375. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 14 marca.

Podziel się

Wiadomość

Czy szanownym Osobom Duchownym znane są przedwojenne znaczenia pojęć “patriotyzm” i “nacjonalizm” oraz pełniejsze rozgraniczenie tych zjawisk na:
– patriotyzm – oznaczający umiłowanie własnego państwa / szeroko rozumianej ojczyzny, przy zachowaniu szacunku do innych państw.

– nacjonalizm – definiowany jako miłość do własnego narodu, przy równoczesnym zachowaniem szacunku do przedstawicieli innych narodów,

– szowinizm – który może być np. narodowy (uwielbienie własnego narodu i niechęć / nienawiść do innych narodów), państwowy (jak wyżej, powiązany z nienawiścią do innych państw i ich symboli, etc.), klasowy, itd.

Być może kluczem jest pytanie, jak autorzy dokumentu definiują pojęcia “państwo” i “naród”?