Lato 2024, nr 2

Zamów

Recenzje

Janusz Bojarski, „Kościół i Prawo” 2021, nr 10

Prowadzone wywody wyraźnie wskazują, że Autor odrzuca myślenie „do ideałów należy dążyć, ale nigdy ich nie osiągniemy” na rzecz o wiele bardziej praktycznego „co z naszych ideałów możemy wcielić w życie i jakie będą tego konsekwencje?”. Tomasz Snarski prezentuje pytanie o sytuację katolika w państwie, w którym funkcjonuje kara śmierci. Czy powinien on odmówić uczestniczenia w jej orzekaniu i wykonywaniu i czy powinna mu przysługiwać klauzula sumienia w tym zakresie? (…) To co zrobił T. Snarski w ostatniej części książki, czyli postawienie pytania „co na ten temat powiedziałby Jezus?”, samo w sobie budzi niepokój. Pokusa, aby zostać samozwańczym  „rzecznikiem prasowym” Chrystusa, jest bardzo duża. Na szczęście Autor tego uniknął. Koncentruje się na wskazówkach, które daje Ewangelia, i różnych możliwościach odpowiedzi. Stawia też interesujące pytanie o granice wprowadzenia ideałów chrześcijańskich w funkcjonowanie struktur państwa. Czy prawo karne realizujące je w pełni nie byłoby projektem utopijnym? (…) Książka, której powstanie zainspirowane zostało, jak można się domyślać, zapisaniem w 2018 r. w Katechizmie Kościoła Katolickiego jednoznacznego odrzucenia kary śmierci, ma o wiele szerszy wymiar. Prowadzone rozważania dotyczą nie tylko kary wspomnianej w tytule, ale w ogóle kary kryminalnej, możliwości wprowadzenia katolickiego podejścia do całego systemu karania oraz społecznego kontekstu wymierzania sprawiedliwości. (…) Książka stanowi opis sytuacji obecnej oraz wskazanie wyzwań, której już się pojawiają.

Cała recenzja dostępna tutaj

Wesprzyj Więź.pl