Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Promocja!

655

Wiosna 2014, nr 1

Dżendery złe i dobre

Liczba nonsensów wypowiedzianych ostatnio w sporze o gender jest olbrzymia. Jednak naszym autorom udało się znaleźć unikalną perspektywę – diagnozują złe i dobre strony „dżenderów”, odróżniają również niebezpieczeństwa rzeczywiste od urojonych. Warto przeczytać – nawet jeśli ktoś ma dosyć tego tematu. Nie tylko z gender, ale i z władzą mamy problem. Nie opisujemy go jednak w kategoriach politycznych. Pytamy, po co jest władza i czy może mieć ludzką twarz. Czy władzę można porównać do tańca? Czasem trzeba być przeciw. „Więziowa” tradycja dialogu i szukania tego, co łączy, nie oznacza zamykania oczu na realne zagrożenia. A wobec niektórych niebezpiecznych zjawisk w kulturze potrzebne są „prywatne egzorcyzmy”.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 22.49 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 18.45 zł

Spis treści

Wiosna 2014

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

5 Podziękowania dla Przyjaciół

Dżendery złe i dobre

7 Gender – za, a nawet przeciw Małgorzata Bilska

19 Razem na rzecz małżeństwa i rodziny? (Rewolucja kulturowa z gender w tle) Marek Rymsza

34 Człowiek – osoba czy jednostka? (Protokół rozbieżności dwóch antropologii) Justyna Melonowska

47 Bóg ma tylko gender Sebastian Duda

56 Bez-wstyd Jezusa (Płeć Chrystusa a nasze zbawienie) Ks. Andrzej Draguła

67 Boga nie okłamywałam (rozmowa) Ewa Hołuszko, Katarzyna Jabłońska

76 Nota bene
Piękno jest powołaniem Kard. Gianfranco Ravasi

82 Dziedziniec dialogu
Czy dusza ma płeć? (rozmowa) Wojciech Eichelberger, Anna Karoń-Ostrowska

92 Dzieci Abrahama
Dżihad genderowy Agata Skowron-Nalborczyk

100 Litery na piasku
S – jak sieć Michał Zioło OCSO

107 Nieprzydatność, Formalizm, Bilans Bohdan Zadura

Problem z władzą

111 Po co jest władza Jarosław Flis

119 Władza jako taniec Jarema Piekutowski

129 Hierarchia bytów i niebytów Ewa Karabin

134 Szukać sensu, nie gubiąc skuteczności (rozmowa) Ryszard Stocki, Iwona D. Bartczak

142 Kobiety Mykietyńskie, W drodze do Aten, Z Robertem Spaemannem Alfred Marek Wierzbicki

145 Czytanie świata
Przecież tutaj jestem nikim Marcin Gutowski

152 Europa z dwóch stron Odry
Kościół walczący (Co łączy trzech papieży) Alexander Kissler

159 Kościół przezroczysty (Co łączy trzech papieży) Zbigniew Nosowski

164 Z drugiej strony Bugu
Majdan jak Kamieniec Podolski (Meandry Partnerstwa Wschodniego a bitwa o Ukrainę) Przemysław Żurawski vel Grajewski

176 Historia
Wrogi element (Akademickie organizacje katolickie 1945-1949) Andrzej Friszke

197 Rzeczy (nie)pospolite
Polscy przyjaciele postępu Aleksander Hall

Czasem trzeba być przeciw

203 Dosyć! Moje prywatne egzorcyzmy Jerzy Sosnowski

214 Nie taki Kraków zacofany (Klata i jego Teatr Narodowy) Elżbieta Baniewicz

221 Mielone z Orfeusza i Eurydyki Tomasz Wiścicki

225 Ksiądz z kobietą w kinie
Bo to dobry fachowiec jest Katarzyna Jabłońska, ks. Andrzej Luter

233 Ziemia, woda i twarz Wiesław Myśliwski

236 Książki najważniejsze
Pisanie Księgi Paweł Czapczyk

240 Jeżeli chodzi o miłość – jestem analfabetą Anna Karoń-Ostrowska

244 Wybiórczość to nie zaleta Elżbieta Adamiak

249 W Galerii WIĘZI
Maciek Nabrdalik

250 Eks post
Straszliwa dzieweczka Jerzy Sosnowski