Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Promocja!

651

Wiosna 2013, nr 1

Otwarta ortodoksja

W tym numerze sięgamy do źródeł idei katolicyzmu otwartego. Nie było wśród nich dążenia do frakcyjności. Dlatego również dzisiaj – po wielu sporach i niejasnościach, jakie pojawiały się wokół tego określenia – odczytujemy je po prostu jako otwartą ortodoksję.
Podejmujemy też inne problemy. Przesyceni medialnym akcentowaniem podziałów, które różnicują polskie społeczeństwo na dwa plemiona, postanowiliśmy zastanowić się, co łączy Polaków. Wszechobecność popkultury skłania nas natomiast do refleksji, czy taka kultura jest w stanie unieść prawdę o świecie i człowieku. A jeśli nie popkultura, to co?

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 22.49 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 18.45 zł

Spis treści

Wiosna 2013

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

4 Podziękowania dla Przyjaciół

Otwarta ortodoksja

5 Dlaczego otwarta ortodoksja Redakcja WIĘZI

11 Otwartość, którą się żyje („Kościół otwarty” Juliusza Eski po 50 latach) Konrad Sawicki

20 Dialog i ewangelizacja, czyli o konflikcie pozornym Ks. Andrzej Draguła

33 Chrześcijaństwo asystemowe (Teologiczna polityczność polskiego katolicyzmu) Sebastian Duda

48 Co powiedział Pan Jerzy Sosnowski

52 Nota bene
Most między wiarą a kulturą Laurence Freeman OSB

Co łączy Polaków?

57 Polska popękana, Polska posklejana? (dyskusja) Piotr Gliński, Aleksander Smolar, Zbigniew Nosowski, Marek Rymsza

74 Polskie instytucje: dzielą czy łączą? Andrzej Rychard

81 Dobre rządzenie buduje więzi lokalne Barbara Gąciarz

Wiara

93 Blaski i cienie Wielkiego Jubileuszu (rozmowa) Stefan Frankiewicz, Cezary Gawryś

106 Odświatowienie Kościoła? (Niemieckie dyskusje o roli chrześcijan w świecie) Tomasz Kycia

115 Rozmowy na dziedzińcu
Bogini czy Matka Boga Elżbieta Adamiak, Olga Tokarczuk, Katarzyna Jabłońska

129 Dzieci Abrahama
Dialog – nie z grzeczności. Muzułmańskie „Jednakowe słowo” po pięciu latach Agata Skowron-Nalborczyk

138 Litery na piasku
A – jak Ala z „Elementarza” Michał Zioło OCSO

143 Jerycho, Synaj (wiersze) Franciszek Kamecki

Społeczeństwo

147 Czytanie świata
Miasto na liniach Marcin Żyła

154 Z drugiej strony Bugu
Ukraina potrzebuje burżuazyjnej rewolucji Mykoła Riabczuk

158 Polityka ukraińska - w zawieszeniu Ihor Hryniw

162 Historia
Rewolucja „Solidarności” 1980-1981 Andrzej Friszke

176 Polemiki
Broń nas, Boże, od ideologii! Maciej Zięba OP

182 Rzeczy (nie)pospolite
Czy jesteśmy jeszcze wspólnotą? Aleksander Hall

Jeśli nie popkultura, to co?

187 Żarłoczność i asceza kultury Wojciech Józef Burszta

198 Pop i jego dziwne owoce (rozmowa) Mariusz Gradowski, Ewa Kiedio, Marcin Kiedio

209 Komercyjny nie znaczy zły (rozmowa) Iwan Wyrypajew, Dorota Kołodziejczyk

Kultura

215 Książki najważniejsze
Recenzje

215 Polska jest przed nami Zbigniew Nosowski

222 Dyskusja z uczonymi w Piśmie Kalina Wojciechowska

227 Rozwiązłość jako metafora Krzysztof Biedrzycki

231 W Galerii WIĘZI
Jacek Świerczyński

232 Eks post
Dotknąć ciszy (dwie próby) Jerzy Sosnowski

237 Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ