Wiosna 2024, nr 1

Zamów

619

Maj-Czerwiec 2010

Piłsudski wciąż kultowy?

Józef Piłsudski to żywa legenda. W świadomości Polaków słowa „cud nad Wisłą” najczęściej zawierają przesłanie, że oto w 1920 r. to Matka Boska zwyciężyła bolszewików rękami Naczelnego Wodza. Marszałek zmarł 75 lat temu, a znajduje się w pierwszej trójce autorytetów życia publicznego wymienianych przez współczesnych Polaków. W tym numerze próbujemy opisać i zrozumieć ten fenomen. Dlaczego Marszałek jest wciąż tak popularny? Co symbolizuje? Kim jest dla Polaków, kim dla sąsiednich narodów? Czy można mówić o aktualności jego myśli politycznej?

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 0 zł

Spis treści

Maj-Czerwiec 2010

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

6 Żałobny lament i taniec Jan Andrzej Kłoczowski OP

11 Tacy jesteśmy Tadeusz Szawiel

15 Kwietniowa solidarność Zbigniew Nosowski

Piłsudski wciąż kultowy?

27 Marszałek uczy demokracji.
Myśl Piłsudskiego dzisiaj Leszek Moczulski

40 Królom równy? Marszałek i inne kulty z epoki Piotr M. Majewski

47 Książka o Piłsudskim, której nie napiszę Marcin Kula

54 Zanim został Komendantem Andrzej Friszke

60 Piłsudski w oczach Litwinów Vytautas Landsbergis

62 Nieobecny. Ukraińcy wobec Piłsudskiego Jarosław Hrycak

66 Czarna legenda. Piłsudski w historiografii i piśmiennictwie białoruskim Eugeniusz Mironowicz

72 Szacunek ze wzajemnością.
Piłsudski a Żydzi Szymon Rudnicki

81 Czy Marszałek wielkim Polakiem jest? Ewa Karabin

87 W Galerii WIĘZI
Tomasz Sobecki

88 Pożegnanie Ignacego Rutkiewicza

89 Człowiek mocnych zasad Tadeusz Mazowiecki

91 Mój druh Ignacy Jan Turnau

94 Ku przeprawie • Na rowerze • Osiemnasta z minutami Anna Piwkowska

98 Bo niebo jest piekłem, a piekło – niebem Jan Subart

108 Najpierw powinność. Prawa i obowiązki człowieka według Simone Weil i Józefa Wrzesińskiego Martin Steffens

Polemiki

115 Ewangelia władzy? Andrzej Miszk

121 Bożenko • Wiara i czułość Ks. Jerzy Szymik

124 Złoty środek
Czas jak rękawiczka Monika Waluś

Religia

126 Kronika religijna Józef Majewski

Kultura

136 Ksiądz z kobietą w kinie
Nienormalnie normalni Katarzyna Jabłońska, Ks. Andrzej Luter

Książki

142 Krok Orfeusza Wojciech Kaliszewski

146 Nigdy u siebie Max Cegielski

149 Demontaż solidarności Michał Kurkiewicz

152 Eks post
Wieczność i karmelki Jerzy Sosnowski

Listy do redakcji

157 Mniej malkontenctwa, więcej ufności Joanna Remdejko