Wiosna 2024, nr 1

Zamów

607

Maj-Czerwiec 2009

Nowi ateiści

Do starannych badań nad ateizmem zachęcał katolików II Sobór Watykański. Od tego czasu ateizm jednak bardzo się zmienił, także w Polsce. Przez dziesięciolecia kojarzony z PRL-owską propagandą, po roku 1989 stał się jedną z dostępnych opcji światopoglądowych. W ostatnich latach pojawiły się jego nowe formy – również takie, które można określać jako „misyjne”, aktywnie propagujące swoje przesłanie zarówno w publikacjach, jak i poprzez spektakularne akcje publiczne. Powstały nowe, dynamiczne środowiska skupiające ateistów, których nie obchodzą wspomnienia sprzed 20-30 lat o współpracy wierzących i niewierzących w walce o prawa człowieka. Część z nich traktuje Kościół i religię jako swoiste struktury przemocy. Jak na te przejawy niewiary powinni reagować chrześcijanie? Jak budować dialog z ateistami, odrzucając sam ateizm? Nasi wierzący autorzy – wychodząc z różnych pozycji filozoficznych i teologicznych – pokazują, że również dzisiaj Boga można znaleźć tam, gdzie się o Nim milczy. Spotkanie z ateizmem/ateistą, zawsze będące dla chrześcijanina dużym wyzwaniem i „spotkaniem wysokiego ryzyka”, może być też szansą.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 0 zł

Spis treści

Maj-Czerwiec 2009

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

4 Podziękowania dla Przyjaciół

Nowi ateiści

5 W co wierzą polscy niewierzący Radosław Tyrała

18 Niewiarą silni Ewa Kiedio

26 Bóg jest dla mnie mało interesujący
rozmowa Sebastian Duda, Magdalena Środa

37 Ateizm po komunizmie Andrzej Osęka

44 Polskie ateizmy - poczet niekompletny Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

55 Znaleźć Boga tam, gdzie się o Nim milczy Wiesław Dawidowski OSA

63 Prawdopodobieństwo Boga. Rzecz o niepewności i samotności ateizmu Ks. Andrzej Draguła

70 Nowy misyjny ateizm.
Rozczarowanie i kilka zadań Michał Paluch OP

79 Spotkanie wysokiego ryzyka Jerzy Sosnowski

91 W Galerii WIĘZI:
Paweł Żak

92 Nadsłuchujemy Julia Hartwig

93 Między dobrem a złem.
Etyczny nurt Dzienników Anny Kowalskiej Ewa Głębicka

100 Na brzegu wielkiego Oceanu Cezary Gawryś

104 Zwyczajna awangardowa świętość.
W 70-lecie śmierci Urszuli Ledóchowskiej Ewa Hoffmann-Piotrowska

116 Złoty środek:
Niedoprane myśli Monika Waluś

118 Wiersz z podróży - 2 • Wiersz z podróży - 3 • Wiersz z podróży - 4 Maria Terlecka

Religia

121 Kronika religijna Józef Majewski

Historia

131 KIK w samo południe.
Kluby Inteligencji Katolickiej w wyborach 1989 roku Inka Słodkowska

Kultura

142 Wnuczka natury Danuta Wróblewska

145 Ksiądz z kobietą w kinie:
Jest inaczej Katarzyna Jabłońska, ks. Andrzej Luter

Książki

152 Domena Dobosza Tomasz Burek

156 Wiek XXI - wiekiem strachu? Wojciech Wieczorek

161 Mapa wiecznych bezdroży Marcin Cielecki

165 Pytania o horyzont kultury Zachodu Wojciech Kaliszewski

169 EksPost:
Blizna Jerzy Sosnowski