Wiosna 2024, nr 1

Zamów

592

Luty-Marzec 2008

Bez więzi nie da się żyć

Więź to słowo niezwykle ważne i zobowiązujące, również dlatego, że religio znaczy więź. Bez więzi nie da się żyć, oznacza ona przecież międzyludzkie zaufanie, relacje z najbliższymi, solidarność, współdziałanie, dialog, próbę zrozumienia, także obcego i innego… I o tym właśnie postanowiliśmy przypomnieć na 50-lecie naszego pisma, które staramy się tworzyć w myśl hasła: Różni ludzie – jedna "Więź". Rok 2008 jest dla nas czasem bardzo trudnym. Dalsze trwanie pisma w obecnym kształcie stoi pod znakiem zapytania. Chcielibyśmy wszystkim Państwu – Czytelnikom, Autorom i Przyjaciołom podziękować za życzliwość i życzyć umocnienia wszystkich tych więzi, które są w naszym życiu najważniejsze. Łącznie z mistyczną więzią, communio crucis, którą wkrótce będziemy celebrować w czasie Świąt Paschalnych.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty-Marzec 2008

1 Od redakcji

Bez więzi nie da się żyć

4 Podziękowania dla Przyjaciół

5 Bez więzi nie da się żyć
rozmowa Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Nosowski

12 Stary park Julia Hartwig

13 Zerwana więź Krzysztof Dorosz

22 Religio znaczy więź ks. Józef Tischner

29 Wpisany w literę taw Michał Płoski

36 *** [jest rosnące drzewem] Krystyna Miłobędzka

37 Polskie więzi
dyskusja Przemysław Fenrych, Dariusz Karłowicz, Maria Rogaczewska, Jakub Wygnański

53 Kultura zaufania
rozmowa Piotr Sztompka, Tomasz Wiścicki

61 Gamy Urszula Kozioł

62 Nowa koncepcja praw człowieka Rocco Buttiglione

72 *** [pamięć o ludziach] Jacek Łukasiewicz

73 Zbyt proste wyjaśnienie
O "Strachu" Jana Tomasza Grossa Paweł Machcewicz

85 Ale zima minie Janusz Szuber

86 Kościół bardziej biblijny ks. Michał Czajkowski

94 *** [Od wczoraj znowu śnieg mi zasypuje] Tomasz Różycki

95 Jeden świat, jeden mózg
Teologia i choreografia Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

99 Marzec 1968: dwie rewolucje
dyskusja Jerzy Eisler, Andrzej Friszke, Piotr Osęka, Marcin Zaremba

111 Promieniowanie personalizmu
Mounier, "Esprit" i początki "Więzi" Piotr H. Kosicki

POLACY I ICH SĄSIEDZI

123 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

128 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

137 Czynność duchowa Wojciech Skrodzki

140 Egzorcyzmowanie Harry'ego ks. Jacek Dunin-Borkowski

NAD KSIĄŻKAMI

145 Drzewa, słowa i obłoki Wojciech Kaliszewski

149 Uparci Andrzej Wielowieyski

151 Kościół wśród rusztowań ks. Henryk Seweryniak

154 Zmarli

157 Między przyjaciółmi
Wspomnienie o Manfredzie Seidlerze Tadeusz Mazowiecki

159 Eks post
W gąszczu idei. Soliloquium Jerzy Sosnowski