Wiosna 2024, nr 1

Zamów

591

Styczeń 2008

Dialog już niepotrzebny?

Postawa dialogu jest nieodłącznym elementem tożsamości współczesnego chrześcijanina; dialog to także sposób bycia człowiekiem. Dlatego w „Więzi” od lat podejmujemy ten temat, choć coraz częściej usłyszeć można, że dialog jest już niepotrzebny, że popadł w rutynę i pustosłowie. Ale właśnie teraz w dialogu międzyreligijnym dzieją się rzeczy wielkie, o jakich jeszcze niedawno nie śniło się nawet największym marzycielom. Widać to dobrze w tym numerze naszego miesięcznika – wystarczy przeczytać choćby, wygłoszoną w Warszawie, opowieść rabina Irvinga Greenberga, o tym, jak zmieniało się żydowskie rozumienie chrześcijaństwa. Zupełnie bezprecedensową sprawą jest zaś muzułmański list „Jednakowe słowo dla nas i dla was”, który jako pierwsi w Polsce prezentujemy w całości.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 2008

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

Dialog już niepotrzebny?

4 Do Przyjaciół "Więzi"

6 Nowa wyobraźnia dialogu Ks. Andrzej Draguła, Zbigniew Nosowski

13 Od wzajemnej pogardy do dialogu. Rozwój żydowskiej teologii chrześcijaństwa Irving Greenberg

23 Odkrywanie Izraela. Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu ks. Grzegorz Ignatowski

31 Jednakowe słowo dla nas i dla was. List 138 uczonych i zwierzchników muzułmańskich do przywódców chrześcijaństwa

31 Przekład i wprowadzenie Agata Skowron-Nalborczyk, Stanisław Grodź SVD

55 Podziwu godna inicjatywa. Watykańska odpowiedź na list 138 Kard. Tarcisio Bertone

57 Muzułmańska Nostra aetate? Adam Wąs SVD

65 Burza nie tylko medialna. Ratyzboński wykład Benedykta XVI w środkach przekazu Józef Majewski

72 Byt Wiekuisty • Święty Sokratesie, módl się za nami • Siedemdziesięciolatek Tadeusz Chabrowski

74 Encyklika utkana z nadziei ks. Henryk Seweryniak

83 *** [poeta napisał] • *** [jak spełnić obietnice] • *** [na przykład ktoś...] Maria Łoś

Polemiki

85 Nieobojętni Katarzyna Jabłońska, Cezary Gawryś

86 Pisanie palcem po ziemi Adam Fons

86 Bolesna samotność Dawid

88 Tendencyjnie i jednostronnie Ewa

90 Jak zbawiennej poręczy Łukasz

95 Wszyscy ludzie są dziećmi Boga Jacek Prusak SJ

97 Odpowiadając – pytam Cezary Żechowski

98 Wciąż szukam drogi Lena Wojdan

104 Jeden świat, jeden mózg: Ostrożna pochwała pesymizmu Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

108 Instrument potrzebny do czasu. Stronnictwo Pracy w województwie krakowskim 1948-1950 Tomasz Skrzyński

POLACY I ICH SĄSIEDZI

119 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

124 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

132 Na to Nowe Lato, kolęda Kalina Wojciechowska

138 Peinture-peinture Barbara Majewska

NAD KSIĄŻKAMI

140 Czas zrozumieć! Artur Bazak

145 Póki czerteże jeszcze w żarze… Anna Piwkowska

148 Kompendium dokonań ekumenizmu Tadeusz J. Zieliński

151 Zmarli

154 Eks post: Cud UFO Jerzy Sosnowski

158 Nowości Biblioteki „Więzi”