Wiosna 2024, nr 1

Zamów

589

Listopad-Grudzień 2007

Duchowość dziecka

Janusz Korczak mawiał, ze dziecko jest człowiekiem „z mniejszym obszarem doświadczeń, ale z większym potencjałem ciekawości”. Czy dotyczy to także sfery duchowej? Czy dzieci są wrażliwsze na tajemnicę, na doświadczenie sacrum i na Boga? Czy duchowa wrażliwość dzieci jest stanem wrodzonym, czy też wytworem kultury? Kim są dla dziecka w jego rozwoju duchowym rodzice, wychowawcy, katecheci? Jak wychowywać, aby nie niszczyć dziecięcej wrażliwości, ale też przygotować do życia w świecie, który bywa brutalny? Zachęcamy Państwa do wspólnego z "Więzią" szukania odpowiedzi na te pytania. I do wspólnego z dziećmi spojrzenia na świat i człowieka, który zdaniem pewnego 10-latka "zaczyna się w niebie". W tym numerze często oddajemy głos dzieciom – pośród nich są również i te, których nie ma już pośród nas. Śmierć dziecka jest sprzeczna z naturą, dla wierzących jest też jedną z najtrudniejszych prób wiary. Czujemy się wobec niej bezradni, możemy jednak zadbać o to, aby śmiertelnie chore dziecko odchodziło godnie, otoczone miłością i troską. Możemy mądrze towarzyszyć pogrążonym w bólu rodzicom i rodzeństwu. Mamy nadzieję, że propozycja Karty Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu – przygotowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Kochanowskiego – którą drukujemy w tym numerze "Więzi", przyczyni się do tego, aby coraz rzadziej zdarzały się sytuacje, kiedy umierające dziecko i jego rodzina będą w tej tragicznej sytuacji pozostawieni samym sobie.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 2007

Od redakcji

1 Od redakcji

Duchowość dziecka

4 Do Przyjaciół "Więzi" Zbigniew Nosowski

6 Jak jesteśmy podzieleni –rozmowa Mirosława Grabowska, Zbigniew Nosowski, Tomasz Wiścicki

16 Gramatyka duchowości –rozmowa David Hay, Katarzyna Jabłońska

21 Najmilsza z osób, jakie znam.
Z badań nad duchowością dziecka Izabella Misiewicz Santos

28 Dusza z kłami – dyskusja Justyna Dąbrowska, Anna Sobolewska, ks. Michał Janocha, Katarzyna Jabłońska, Cezary Gawryś

41 Niebieski parasol Katarzyna Jabłońska

52 Dziecko mój duchowy nauczyciel – ankieta

52 Kamil – uczony w Piśmie Tomasz Dangel

54 Uśmiech nieba i... długi nos bp Antoni Długosz

55 Niczego nie przegapić Katarzyna Kotowska

56 Reguła dla ojców Maciej Pichlak

57 Bóg Kocha nawet nie-Rosjan... Hanna Polak

59 Nie rozmienić Picassa na drobne Józef Wilkoń

60 Gdy dziecko umiera w domu Janusz Kochanowski

66 Karta Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu. Propozycja Rzecznika Praw Obywatelskich

67 Siedmioro nas jest, panie William Wordsworth

70 Przyspieszymy nadejście Mesjasza. Czego nauczyłem się od chrześcijan Irving Greenberg

76 Z.NIC.Z • Zbieg okoliczności Danuta E. Kosk-Kosicka

78 Kawiarnia na Piazza San Marco Andrzej Braun

Polemiki

85 Humanistyczne = chrześcijańskie Adriaan van der Linden

89 Dialog i protokół rozbieżności Tomasz Wiścicki

92 Wigilia Cezary Żechowski

93 Jeden świat, jeden mózg
Ptaki pięknie upierzone Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

96 Oni mordują nasze dzieci! Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce część II: Hipotezy Marcin Zaremba

POLACY I ICH SĄSIEDZI

113 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

118 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

127 Musica antiqua, musica nova – discordia concors Kalina Wojciechowska

133 Egzorcyzm Katarzyna Jabłońska

134 Fotografie naszej historii Piotr Kosiewski

NAD KSIĄŻKAMI

139 Najstarsza twarz świata Anna Piwkowska

143 Chrystus dla współczesnych? ks. Grzegorz Strzelczyk

147 Naukowe studium nienaukowego materializmu ks. Tadeusz Pabjan

152 Zmarli

155 Eks Post
Choć miało być inaczej Jerzy Sosnowski

159 Konkurs na hasło reklamowe „Więzi” rozstrzygnięty

159 „Więź” nominowana do Nagrody Totus Medialny 2007