Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

585

Lipiec 2007

Lewica / prawica. Z kim Kościół?

Wydawać by się mogło, że stosunek lewicy i prawicy do Kościoła (i nawzajem) to sprawa wyjaśniona i ustalona raz na zawsze: prawica powinna być sprzymierzona z Kościołem, lewica winna się od niego dystansować. Teksty zamieszczane w tym numerze „Więzi” pokazują jednak, że tezy te nie są już tak oczywiste. W świecie nowożytnej polityki od lat następował proces pragmatyzacji. Zacierały się tradycyjnie rozumiane pojęcia lewicy i prawicy. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak, również w Polsce, nowe zjawiska ¬– najpierw w świecie idei, a z czasem także w działaniach politycznych. Zwolennicy nowej lewicy i nowej prawicy szukają swego miejsca w XXI-wiecznej globalnej polis. Ich inicjatywy wymagają zatem głębszego namysłu, również pod kątem stosunku do religii i Kościoła.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 2007

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

Lewica / prawica. Z kim Kościół?

4 Modernizacja potrzebuje tradycji. Kilkadziesiąt zdań o prawicy i kilka o Kościele Rafał Dutkiewicz

12 Prawica dla cywilizacji życia Marek Jurek

16 Kościół, nowa lewica, wojna? Jarosław Makowski

26 Czy lewica ma kłopot z Kościołem? Adam Ostolski

32 Lewicowa wiara a chrześcijańska rewolucja Maria Rogaczewska

44 Z ubogich witraży Eryk Ostrowski

46 Czy Kościół traci na wyznaniu swoich grzechów? Ks. Andrzej Czaja

54 Podwójna ofiara polskich Sprawiedliwych Aleksander Klugman

63 Usta Kochanowskiego • Anioł Sądu Ostatecznego Emil Biela

65 Jeden świat, jeden mózg
Prorocy moich pustyń Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

69 Nie ujawniać czynnikom nieoficjalnym. Depesze AK o Zagładzie Adam Puławski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

81 Trony i ołtarze. Polityka i religia na Ukrainie Tomasz Szyszlak

96 Błękitny potop. Druga tura wyborów we Francji Marek Rapacki

99 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

104 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

113 Beckettowska wspólnota Joanna Peiron

115 Tęsknota za tęsknotą Wojciech Skrodzki

118 Teatr w teczkach Tomasz Wiścicki

NAD KSIĄŻKAMI

122 Tak blisko nas, tak daleko Piotr Wojciechowski

126 Rewelacje René Girarda Jacek Bolewski SJ

131 Moralna gospodarka, moralna konsumpcja Aniela Dylus

134 Testament Stalina Krzysztof Kosiński

137 Noty

140 Zmarli

144 Wszystko będzie dobrze
Pozostanie ukryte, aż się dokona Julianna z Norwich

146 Eks Post
Kufer.com Jerzy Sosnowski

151 Apel do Przyjaciół „Więzi”