Wiosna 2024, nr 1

Zamów

582

Kwiecień 2007

A to Polska właśnie

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Różnorodność przez wieki tworzyła specyfikę i bogactwo naszej ojczyzny. Idea Polski jagiellońskiej – otwartej, gościnnej i zamieszkałej przez różne nacje, kultury i religie – wciąż jednak z trudem zdobywa należne jej miejsce w życiu Rzeczypospolitej. Najnowszy numer „Więzi” poświęcony jest mniejszościom. Tym, które żyją w Polsce od wieków; tym, których poczucie odrębności podlega istotnym zmianom, jak Ślązacy czy Kaszubi; wreszcie tym, które są u nas od niedawna – społecznościom imigranckim, jak choćby coraz liczniejsi Wietnamczycy. Czy czują się tu u siebie? Jak sami siebie widzą? Czym żyją? Jak budują swe relacje z polską większością?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 2007

Od redakcji

3 Od redakcji

PISANE NA GORĄCO

6 Tylko trochę tolerancji Anna Radziwiłł

9 Czy tak być musi? Zbigniew Nosowski

11 Za mało wyobraźni Tomasz Wiścicki

A to Polska właśnie

14 Nowa mapa mniejszości Jacek Borkowicz

24 Mniejszości: między modą a utratą tożsamości (ankieta)

24 Białorusini: o nas bez nas Eugeniusz Wappa

26 Kaszubi: reanimacja trupa? Tomasz Żuroch-Piechowski

29 Niemcy: wobec niechęci Sebastian Fiuks

31 Ślązacy: rozczarowani polskościąś, rozczarowani niemieckością Maria Szmeja

35 Ukraińcy:wiele tożsamości Piotr Tyma

37 Żydzi: niemal nieobe4cni, a nieobojętni Piotr Paziński

40 Pasywność i bezbronność
Podsumowanie Bogumiła Berdychowska

43 Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala... Grzegorz Pac

51 Nasza chata z kraja?
Polska wobec imigrantówdyskusja Krystyna Błeszyńska, Halina Grzymała-Moszczyńska, Van Anh Ton

67 Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Kościół wobec imigrantów Norbert Frejek SJ

73 Gdybym mówił • Gloria in excelsis Monika Winiarska

75 Osiemdziesięciolecie Tadeusza Mazowieckiego

75 Polityka w imię wartości Andrzej Friszke

88 Pan o czystych rękach Ferida Duraković

90 lublin marzec '68 • wyznanie drzewa Stanisław Stanik

92 Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze Stanisław Krajewski

96 Jeden świat, jeden mózg
Nowe odczytanie śmieci Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

100 Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego Dariusz Libionka, Laurence Weinbaum

POLACY I ICH SĄSIEDZI

112 Segolena i mężczyźni Marek Rapacki

122 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

127 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

136 Polska Orkiestra Uniwersalna Kalina Wojciechowska

143 Epitafium Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

146 Kościół po teczkach? Zbigniew Nosowski

152 Biografia w łamańcach języka Rafał Kopkowski

157 Zapomniane ofiary Zagłady Łukasz Jasina

160 Do czytania poleca Michał Kurkiewicz

165 Zmarli

168 Wszystko będzie dobrze
Czy chcesz ją zobaczyć? Julianna z Norwich

169 Eks Post
Filister jako wyzwanie moralne Jerzy Sosnowski

Listy do redakcji

173 Wina błogosławiona? ks. Krzysztof Kaucha

175 Obudźcie się! Małgorzata Borkowska