Wiosna 2021, nr 1

Zamów

582

Kwiecień 2007

A to Polska właśnie

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Różnorodność przez wieki tworzyła specyfikę i bogactwo naszej ojczyzny. Idea Polski jagiellońskiej – otwartej, gościnnej i zamieszkałej przez różne nacje, kultury i religie – wciąż jednak z trudem zdobywa należne jej miejsce w życiu Rzeczypospolitej. Najnowszy numer „Więzi” poświęcony jest mniejszościom. Tym, które żyją w Polsce od wieków; tym, których poczucie odrębności podlega istotnym zmianom, jak Ślązacy czy Kaszubi; wreszcie tym, które są u nas od niedawna – społecznościom imigranckim, jak choćby coraz liczniejsi Wietnamczycy. Czy czują się tu u siebie? Jak sami siebie widzą? Czym żyją? Jak budują swe relacje z polską większością?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 2007

Od redakcji

3 Od redakcji

PISANE NA GORĄCO

6 Tylko trochę tolerancji Anna Radziwiłł

9 Czy tak być musi? Zbigniew Nosowski

11 Za mało wyobraźni Tomasz Wiścicki

A to Polska właśnie

14 Nowa mapa mniejszości Jacek Borkowicz

24 Mniejszości: między modą a utratą tożsamości (ankieta)

24 Białorusini: o nas bez nas Eugeniusz Wappa

26 Kaszubi: reanimacja trupa? Tomasz Żuroch-Piechowski

29 Niemcy: wobec niechęci Sebastian Fiuks

31 Ślązacy: rozczarowani polskościąś, rozczarowani niemieckością Maria Szmeja

35 Ukraińcy:wiele tożsamości Piotr Tyma

37 Żydzi: niemal nieobe4cni, a nieobojętni Piotr Paziński

40 Pasywność i bezbronność
Podsumowanie Bogumiła Berdychowska

43 Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala... Grzegorz Pac

51 Nasza chata z kraja?
Polska wobec imigrantówdyskusja Krystyna Błeszyńska, Halina Grzymała-Moszczyńska, Van Anh Ton

67 Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Kościół wobec imigrantów Norbert Frejek SJ

73 Gdybym mówił • Gloria in excelsis Monika Winiarska

75 Osiemdziesięciolecie Tadeusza Mazowieckiego

75 Polityka w imię wartości Andrzej Friszke

88 Pan o czystych rękach Ferida Duraković

90 lublin marzec '68 • wyznanie drzewa Stanisław Stanik

92 Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze Stanisław Krajewski

96 Jeden świat, jeden mózg
Nowe odczytanie śmieci Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

100 Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego Dariusz Libionka, Laurence Weinbaum

POLACY I ICH SĄSIEDZI

112 Segolena i mężczyźni Marek Rapacki

122 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

127 Kronika religijna

PEJZAŻ KULTURALNY

136 Polska Orkiestra Uniwersalna Kalina Wojciechowska

143 Epitafium Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

146 Kościół po teczkach? Zbigniew Nosowski

152 Biografia w łamańcach języka Rafał Kopkowski

157 Zapomniane ofiary Zagłady Łukasz Jasina

160 Do czytania poleca Michał Kurkiewicz

165 Zmarli

168 Wszystko będzie dobrze
Czy chcesz ją zobaczyć? Julianna z Norwich

169 Eks Post
Filister jako wyzwanie moralne Jerzy Sosnowski

Listy do redakcji

173 Wina błogosławiona? ks. Krzysztof Kaucha

175 Obudźcie się! Małgorzata Borkowska

Prenumerata

Sztuka bez hierarchii?

Czy naprawdę każdy może być twórcą? Jak rozpoznać „dobre” dzieło sztuki? Podyskutują: Ewa Chomicka, Jerzy Sosnowski, Tomasz Szlendak i Ewa Buczek.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.