Wiosna 2024, nr 1

Zamów

581

Marzec 2007

Czas bez proroków?

Czy żyjemy w czasie bez proroków? Wydaje się, że za nimi tęsknimy. Być może dlatego tak wysoką pozycję osiągają w kulturze masowej różne gwiazdki i celebrities. A może cierpimy na alergię antyprorocką? Czy bowiem współczesna kultura potrafi usłyszeć, rozpoznać i zrozumieć głos prawdziwych proroków? Może ci, którzy – jak starotestamentalni prorocy – mają nam do powiedzenia rzeczy najwyższej wagi, są spychani jedynie do swoich kulturowych nisz? „Więź” pyta w tym miesiącu o proroków, bo to oni – widząc dalej i głębiej – przymuszają nas do stawiania sobie pytań fundamentalnych. Oni przestrzegają, jakie nieszczęścia mogą nas spotkać, jeśli się nie odmienimy. Oni wskazują drogę, gdy jesteśmy pogubieni i pozbawieni punktów orientacyjnych.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 2007

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

Czas bez proroków?

4 Alergia antyprorocka Jerzy Sosnowski

15 Widzący głębiej i dalej ks. Henryk Seweryniak

26 Prorocy przychodzą z boku - dyskusja Dariusz Karłowicz, Jarosław Makowski, Paweł Milcarek, ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski, Tomasz Terlikowski

36 Po prostu Jean Katarzyna Jabłońska

44 Prorocy tacy jak my. Paris Hilton jako współczesny Jeremiasz Szymon Hołownia

50 Nie wiem • Listy • Trzcina myśląca Mieczysława Buczkówna

52 Jak zakochałam się w Stefanie Maria Swieżawska

57 Na początku była cisza Paweł Ryll

63 Obraz • Jeszcze jeden dzień • W szpitalu Kazimierz Nowosielski

65 Zwój

Henryk Grynberg

71 Liban przestał się zielenić

71 Zapach krwi Andrzej Talaga

76 Kraj jak pole bitwy

Tomasz Wiścicki

85 Jeden świat, jeden mózg
Zakład Doskonalenia Lenistwa Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

89 W Wiśle ich nie potopimy.
Odprawa w Departamencie III MSW na temat zwalczania KOR

POLACY I ICH SĄSIEDZI

109 Bułgaria w Unii: żadnych kłopotów? Alina Petrowa-Wasilewicz

113 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

118 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

127 Zszyć niebo z ziemią Lidia Kosk

128 Królowa i wieśniaczka Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

134 Węgry 1956: czy tragedii można było uniknąć? János Tischler

139 Maksymalistka Katarzyna Sokołowska

142 Śledząc lot bili Janina Koźbiel

146 Do czytania poleca Katarzyna Jabłońska

151 Zmarli

154 Wszystko będzie dobrze
Oto, jak Cię ukochałem Julianna z Norwich

155 Eks Post
Każdemu jego hotops Jerzy Sosnowski

Listy do redakcji

159 Jeszcze o „Hotelu pod aniołem” Michał Płoski

159 Ludzie z klasą – kto nadaje ton? Kazimierz Czapliński