Wiosna 2024, nr 1

Zamów

579

Styczeń 2007

Meandry polityki historycznej

Pojęcie polityki historycznej stało się ostatnio ważnym tematem debaty publicznej. Jest się o co spierać. Historia ma wiele twarzy, a na ocenę przeszłości zawsze rzutuje współczesność, z jej podziałami światopoglądowymi i politycznymi. W tych meandrach historia i zbiorowa pamięć łatwo mogą się rozbić o skały bieżącej polityki. Czy jednak z drugiej strony nie grozi im także mielizna zapomnienia i zobojętnienia? Spór o politykę historyczną jest ważki i z tego powodu, że rzutuje na nasze stosunki z sąsiadami. Czy różne wizje przeszłości uniemożliwią nam budowanie wspólnej przyszłości z innymi narodami? „Historię zostawmy historykom” – mówią jedni; „bez uczciwej oceny przeszłości nie sposób budować wspólnej teraźniejszości” – podkreślają drudzy. Czy nam się to podoba, czy nie, historia nie daje się zamknąć w archiwach i bibliotekach – chociaż jest odległa, pozostaje żywa.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 2007

1 ś.p. Andrzej Szmidt

Od redakcji

3 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

6 Papież bez kamizelki Józef Majewski

7 Boskie, nie cesarskie Zbigniew Nosowski

10 Lepiej późno niż wcale? Grzegorz Pac

Meandry polityki historycznej

13 Paweł Włodkowic byłby zadowolony... Janusz Kochanowski

15 (Nie) przymierzając frak • Chałka Kicz Janusz Szuber

17 Wiele twarzy historii.
Wokół pamięci, historiografii, polityki i inżynierii historycznej Jan M. Piskorski

29 Znaki orientacyjne Robert Kostro

35 Historia w trybach polityki - rozmowa Karol Modzelewski, Grzegorz Pac

45 Pierwsza wystawa Muzeum Historii Polski Michał Kurkiewicz

48 Dyplomacja z historią w tle - dyskusja Jerzy Kochanowski, Paweł Kowal, Andrzej de Lazari, Paweł Machcewicz

63 Sieroty świętego Stefana
Węgrzy wobec traumy Trianon Szymon Brzeziński

70 Łacińska wyspa na Wschodzie
Rumuni wobec historii Bogumił Luft

79 *** [tańcząc w ciemnościach unikając wiatru], *** [do jakiego lasu do jakiego miasta] Szymon Babuchowski

80 Nie ma drogi na skróty
Co dalej z ustawą lustracyjną? Tomasz Wiścicki

89 Recydywista. Wspomnienie o Zdzisławie Szpakowskim (1926-2006) Wojciech Wieczorek

94 Jeden świat, jeden mózg
Grzechy główne prawicy Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

98 Generała Modelskiego ucieczki i powroty Sławomir Łukasiewicz

POLACY I ICH SĄSIEDZI

111 Ruś Karpacka – zapomniany kraj Paweł Przeciszewski

122 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

127 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

136 Sztuka bez końca Barbara Majewska

137 Straszliwe piękno Zielonej Wyspy Grzegorz Pac

141 Kuszenie? Św. Antoniego? Tomasz Wiścicki

NAD KSIĄŻKAMI

144 Zaatlantycki anty-Gombrowicz Krzysztof Dybciak

147 Zwierciadło Evdokimowa Wojciech Skrodzki

150 Albo życie, albo wolność? Małgorzata Felicka

155 Do czytania poleca ANNA KAROŃ-OSTROWSKA

160 Zmarli

163 Wszystko będzie dobrze: Napełnić Męką Julianna z Norwich

164 Eks post:
Kim jesteś, głosie nocy? Jerzy Sosnowski