Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

576

Październik 2006

Człowiek z klasą

Obserwując codzienność naszego życia publicznego z jego zmiennością moralnych ocen i postaw, zatęskniliśmy w „Więzi” za kimś, kogo można by nazwać „człowiekiem z klasą” – głęboko uczciwym, mądrym, o jasno określonym systemie wartości, który ma odwagę walczyć z samym sobą, a gdy trzeba, to i ze światem. Za kimś, do kogo moglibyśmy się odwoływać w życiu publicznym i prywatnym, w relacjach służbowych i intymnych, nie narażając się przy tym na śmieszność, niezrozumienie czy ironiczne wzruszenie ramion. Tęskniąc za takim „człowiekiem z klasą”, postanowiliśmy poświęcić mu niniejszy numer „Więzi”.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 2006

PISANE NA GORĄCO

4 Z gniewem i dumą Jacek Borkowicz

7 Prawda albo miłosierdzie? Zbigniew Nosowski

Człowiek z klasą

11 Z tęsknoty Anna Karoń-Ostrowska

13 Gra w klasy – dyskusja Tessa Caponi-Borawska, Marcin Kula, Stefan Meller

22 Człowiek z klasą, człowiek z kasą... Grzegorz Pac

29 Stara gwardia, młoda gwarda

29 Znak sprzeciwu Jadwiga Puzynina

33 Drogowskazy Joanna Puzynina-Krupska

36 Imperatyw Zygmunt Skórzyński

40 Zwyczajna przyzwoitość Jan Skórzyński

42 Tradycyjnie i skromnie Andrzej Wielowieyski

46 Portrety rodzinne Piotr Wielowieyski

51 Mieć klasę – pojęcie démodé?

51 Wobec drugiego człowieka Krzysztof Mazur

54 Bezradność Michał Mierzwa

57 Ideał i cel Anna Tomasz

58 Mieć klasę, czyli... być super? Joanna Zalewska

60 Ksiądz od zmarłego • Pod śniegiem razami zimy • W splocie gestów • Łóżko przy fotelu ks. Jerzy Hajduga

62 Lekcja KOR Sławomir Sowiński

69 Oaza na Freta. Sekcja Kultury warszawskiego KIK w latach siedemdziesiątych (dyskusja) Wojciech Arkuszewski, Jan Tomasz Lipski, Wojciech Ostrowski, Andrzej Wielowieyski

81 Wiersze angielskie Agnieszka Kreczmar (przekład)

81 Na ślepotę własną John Milton

81 Zbyt młoda jestem Ben Jonson

82 Narcyze Robert Herrick

83 Jeden świat, jeden mózg
Dopływ czasu, nurkowie historii Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

87 Nadzieje Października.
Listy z lat 1956-1957 Andrzej Friszke
(opracowanie)

POLACY I ICH SĄSIEDZI

102 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

107 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

116 Węgierski smutek Barbara Majewska

117 Miejsce zwane Polska Piotr Kosiewski

122 Tutaj. Polskie kino w Gdyni Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

127 Powrót sumienia? Jerzy Wocial

131 Sztuka interpretacji Wojciech Kaliszewski

134 Papież międzywojnia Tomasz Serwatka

137 Do czytania poleca Jacek Borkowicz

145 Zmarli

148 Człowiek solidny. Wspomnienie o Tadeuszu Golisie Tadeusz Mazowiecki

149 Gdzie jest Golis? Jan Turnau

150 Miłość Boża w czasach zarazy.
Dlaczego Julinna? Małgorzata Borkowska OSB

152 Wszystko będzie dobrze
Pełnia odpoczynku Julianna z Norwich

154 Eks Post
Ariergarda ewolucji psychicznej Jerzy Sosnowski

Listy do redakcji

158 Biskupi mnie nie podejrzewali ks. Michał Czajkowski

159 Sojusz, nie spisek


Jan Turnau