Wiosna 2024, nr 1

Zamów

573

Lipiec-Sierpień 2006

Kościół dla grzeszników

Kościół jest nie do pomyślenia bez grzeszników – przypomniał nam mocno Benedykt XVI podczas pielgrzymki po Polsce. Niby dobrze o tym wiemy, ale… W ostatnich tygodniach dojmującej prawdy tego stwierdzenia doświadczyliśmy w naszym środowisku. Oskarżenia wobec ks. Michała Czajkowskiego, niestety, się potwierdziły. Po gruntownej analizie i weryfikacji dokumentów SB zgromadzonych w IPN specjalnie powołany zespół redaktorów „Więzi” stwierdził, że dotyczą one ks. Czajkowskiego. To on był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Jankowski”. Niektóre dokumenty SB budzą pewne wątpliwości, nie zmienia to jednak istoty rzeczy… Obok naszego opracowania i po jego lekturze ks. Michał Czajkowski publikuje swoje oświadczenie.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 2006

Od redakcji

1 Od redakcji

Kościół dla grzeszników

4 Wierzyć z Benedyktem Dariusz Kowalczyk SJ

11 W sali na górze Katarzyna Jabłońska

20 Kościół dla grzeszników Cezary Gawryś

24 Czy Bóg cierpiał w Auschwitz? Jan Andrzej Kłoczowski OP

34 Męscy eksperci od duchowości ks. Henryk Seweryniak

45 Mocne postanowienie ekumenizmu ks. Marcin Brzóska

50 Polacy, jesteście powołani – ankieta

50 Świadectwo pamięci ks. Manfred Deselaers

52 Uchodźcy czekają Prema Peeris FMM

54 Wspólnota zamiast tłumu Joanna Petry Mroczkowska

56 Zawsze Boże Narodzenie Lucyna Seweryniak OCD

58 Joseph Ratzinger i pojednanie z Polską Wojciech Wieczorek

61 Odmiennego zdania Janusz Szuber

62 Kościół pokutujący Jacek Borkowicz

70 Zaufajcie przebaczeniu
Głos wiernych w sprawie pasterzy List otwarty

75 Z notatnika Krystyna Konarska-Łosiowa

79 *** [Boję się białej kartki] • Gwóźdź • *** [A więc znów niosę] • *** [Jak wypiękniało miasto] Krystyna Konarska-Łosiowa

81 T.w. „Jankowski”.
Historia współpracy Andrzej Friszke, Anna Karoń-Ostrowska, Zbigniew Nosowski, Tomasz Wiścicki

141 Oświadczenie ks. Michał Czajkowski

142 Nie zapomnę Józef Puciłowski OP

143 Dwie prawdy Maciej Zięba OP

144 Współczuć skutecznie Halina Bortnowska

147 Piszę smutny Jan Turnau

150 Łaska i wina Krzysztof Jedliński

156 Mamy za co być wdzięczni księdzu Czajkowskiemu List otwarty

158 Popielniczka • Przekroczę tęczę • Kropla jadu Agim Gjakova

160 Jeden świat, jeden mózg
Bractwo Nowego Świata Piotr Wojciechowski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

165 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

170 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

180 Liczba i jakość Konrad Niciński

181 Poza życiem i śmiercią Wojciech Skrodzki

184 Zmarli

187 Eks Post
Porywacze ciał Jerzy Sosnowski

191 Nasze pytania do Niego
niektórzy jednak wątpili