Wiosna 2024, nr 1

Zamów

572

Czerwiec 2006

Moralna poprawność, moralna niepoprawność

Temat „Moralna poprawność, moralna niepoprawność” to dalszy ciąg naszego namysłu nad tym, jak żyć w społeczeństwie pluralistycznym, w którym brak zgody co do podstawowych wartości. Taka sytuacja stwarza pokusę – mimo deklarowanej z różnych stron chęci dialogu – narzucania własnego widzenia świata także tym, którzy go nie podzielają. Chwalebny zamiar znalezienia pewnego „moralnego minimum” – zbioru wartości, na które gotowi byliby zgodzić się wszyscy – prowadzi nieraz do próby arbitralnego narzucenia wszystkim „moralnej poprawności”, której odrzucenie ma stawiać poza kręgiem ludzi cywilizowanych.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 2006

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

4 Komunikat Zbigniew Nosowski
redaktor naczelny

PISANE NA GORĄCO

5 My z Pawłokomy Grzegorz Pac

7 Smutek i bierność Jacek Urbaniec

Moralna poprawność, moralna niepoprawność

11 Dyskursy moralnego wykluczenia Tomasz P. Terlikowski

19 Szarganie świętości, szarganie świeckości
dyskusja Jacek Hołówka, Paweł Lisicki, ks. Andrzej Luter, Jerzy Tomaszewski

34 Prawo i granice wolności
rozmowa Marek Safjan, Tomasz Wiścicki

45 Z historii skandalu Andrzej Osęka

52 Psalmy młodych?
Slang młodzieżowy w modlitwie Paweł Ryll

57 Odmiennego zdania Janusz Szuber

59 IPN – niezależność mimo wszystko
dyskusja Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Krzysztof Jasiewicz, Paweł Machcewicz

76 Homoseksualizm – głos ojca Szczepan Czerski

82 Hymn o Wietrze Świętym • Późny wieczór • Śniła mi się Karwia • Leżę w trawie Gabriela Kurylewicz

85 Zgoda buduje, niezgoda rujnuje Abp Józef Kowalczyk

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

92 Nieznane dokumenty tzw. V Zarządu Głównego WiN Jacek Konik

POLACY I ICH SĄSIEDZI

107 Próba kościelnej niezależności
Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (1919-1936) Robert Kuśnierz

114 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

120 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

129 Inny Malczewski i Zakopane Piotr Kosiewski

132 Nie ma odpowiedzi Katarzyna Jabłońska

NAD KSIĄŻKAMI

137 Filmozofia ks. Michał Janocha

141 Dogmatyka poszukująca Damian Mrugalski OP

146 Vademecum historii najnowszej Krzysztof Kosiński

150 Zmarli

153 Eks Post
Sztuka jako schody ruchome Jerzy Sosnowski

157 Nasze pytania do Niego
Czy człowiek może się narodzić powtórnie...?

Listy do redakcji

158 Obojętny i zaangażowany Łukasz Kopała

159 Odpowiedź


Tomasz Wiścicki