Wiosna 2024, nr 1

Zamów

570

Kwiecień 2006

Czy Warszawa da się lubić?

O wielu miastach mówi się, że mają swój czar, mają duszę, zaś Warszawę traktuje się często z niechęcią, a nawet z pogardą. Pisano o Warszawie, że to miasto „pokraczne”, „grubiański pomnik pychy”, że niczym pasożyt wysysa prowincję. Jest to jednak również miasto „odarte ze skóry”, i to nie raz. Postanowiliśmy poszukać piękniejszego oblicza Warszawy, nie pomijając, rzecz jasna, jej wad. Razem z większością naszych autorów (Antonim Liberą, Jerzym Pilchem, Dariuszem Gawinem, Michałem Borowskim, Andrzejem Mencwelem, Martą Zielińską, Kazimierzem Orłosiem, Jarosławem Zielińskim, ks. Michałem Janochą, Maciejem Przybylińskim, Tomaszem Wiścickim) przekonujemy, że Warszawę jednak da się lubić. A może nawet trzeba ją polubić? W licznych warszawskich biografiach – i chwalebnych, i haniebnych – zawarte są losy nas wszystkich, skądkolwiek pochodzimy. Opowieść o Warszawie to opowieść o Polsce, o nas samych…
* * *
2 kwietnia mija rok od śmierci Jana Pawła II. Wśród licznych rocznicowych obchodów przypominamy Jego postać od mniej znanej strony – jako mecenasa myślenia, inicjatora otwartych dyskusji z intelektualistami.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 2006

Od redakcji

1 Od redakcji

Czy Warszawa da się lubić?

4 Mecenas myślenia
rozmowa Krzysztof Michalski, Anna Karoń-Ostrowska

10 Papież filozof i fizycy
rozmowa ks. Michał Heller, Tomasz Wiścicki, Jerzy Wocial

20 Obraz na biurku kardynła Ratzingera Stanisław Rodziński

23 *** [A gdy Bol upadł z krzyża] • *** [Jeszcze coś położono] Dorota Rezel

25 Czy Warszawa da się lubić? Antoni Libera

29 Zalety warszawskich wad Jerzy Pilch

35 Pomysł na Warszawę, pomysł na Polskę dyskusja Michał Borowski, Dariusz Gawin, Andrzej Mencwel

52 Stracona i odzyskana
Warszawa w lekturach Marta Zielińska

57 Z dziejów ulicy Trębackiej Jarosław Zieliński

65 Varsavia sacra, albo spacer sentymentalny ks. Michał Janocha

73 Album rodzinne Maciej Przybyliński

78 Ludek Kazimierz Orłoś

90 *** [Polska normalna zwykła] • Tak małe tak wielkie Andrzej Szmidt

93 Jeden świat, jeden mózg
Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

95 Mogą żyć, byle nie u nas... Propaganda NSZ wobec Żydów Szymon Rudnicki

POLACY I ICH SĄSIEDZI

112 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

117 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

126 Wypatrywanie malarstwa Marzanna Guzowska

130 Kamień i kamyk Wojciech Skrodzki

NAD KSIĄŻKAMI

133 Równie dobre odpowiedzi? Piotr Sikora

137 Sens kamienia i szronu Wojciech Kaliszewski

140 Sylwy o miejscach i ludziach Konrad Niciński

143 Do czytania poleca Tomasz Wiścicki

148 Zmarli

151 Eks Post
Płonąca gitara Jerzy Sosnowski

155 Nasze pytania do Niego
Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

156 Bój o stan parafii Mirosław R. Kaniecki

157 Wykluczeni przez ludzi Adam Fons

158 Jeden procent dla KIK-u na pół wieku

159 „Więź” na Targach Wydawców Katolickich