Wiosna 2024, nr 1

Zamów

568

Luty 2006

Nowa Polska, nowy Wschód

Zmienia się Polska, zmienia się Europa, zmieniają się nasi sąsiedzi. Będąc już krajem członkowskim Unii Europejskiej, winniśmy tym bardziej starać się o ścisłą współpracę ze wschodnimi sąsiadami. Każdy z tych krajów jest zresztą inny. W każdym z nich mamy też do czynienia z nowymi pokoleniami obywateli. To ludzie wychowywani już (przynajmniej częściowo) nie w Związku Sowieckim. Jaką perspektywę wnoszą oni w życie publiczne swoich ojczyzn? Czy Polska jest dla nich w jakiś sposób ważna? Piszą o tym autorzy, którzy z bliska przyglądają się młodym Litwinom, Rosjanom, Białorusinom i Ukraińcom.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 2006

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Ani łagiewnicki, ani toruński Zbigniew Nosowski

6 Otwartym tekstem Tomasz Wiścicki

Nowa Polska, nowy Wschód

9 Coraz mniej oczywistych wyborów Agnieszka Magdziak-Miszewska

11 W świecie, Europie i regionie. Zadania polskiej polityki zagranicznej Wojciech Arkuszewski

24 Gazprom – narzędzie rosyjskiej ekspansji Michał Kurkiewicz

29 Popękana mozaika. Młode pokolenie Rosjan Magdalena Przeciszewska

34 Młody ukraiński patriotyzm Anastasija Riabczuk

38 Czy młodzi Białorusini stworzą naród? Mariusz Maszkieiwcz

46 Lepsza Unia Europejska niż Lubelska? Młodzi Litwini o Polsce Maria Przełomiec

50 Bilans • Moralia Janusz Szuber

52 Zaskoczony radością. C.S. Lewis – teolog szarego człowieka ks. Jacek Dunin-Borkowski

62 Wiersze ormiańskie Bohdan Gębarski (przekład)

62 W klasztorze Sypil

63 ***[Odszedłem z ziemi urwisk płowych...] Wahan Terian

64 Odszedł Aszot Graszi

66 Jeden świat, jeden mózg
Kawiarnia jako żywioł Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

70 Bohater, konfident, prowokator. Działalność Andrzeja Mazura, konfidenta SB Mariusz Goss, Paweł Spodenkiewicz

88 Czarno przed oczami
rozmowa Andrzej Ostoja-Owsiany, Mariusz Goss, Paweł Spodenkiewicz

POLACY I ICH SĄSIEDZI

94 Między Rosją, Ukrainą i własną tradycją.
Tatarzy na Krymie Konrad Zasztowt

99 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

104 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

113 Kiedy Aslan umierał... Katarzyna Jabłońska

116 Kochamy Boznańską Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

120 Bez prawdy żyć nie można Małgorzata Kakiet

123 Rozdroża teologii Zbigniew Danielewicz

127 Bardzo ekumeniczny kalendarz Grzegorz Polak

130 Do czytania poleca Marzenna Guzowska

135 Zmarli

138 Eks Post
Wszystkie dżwięki świata Jerzy Sosnowski

142 Nasze pytania do Niego
Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy... Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

143 Nagroda dla Daiusza Karowicza

143 Drogi chrześcijaństwa: Krzysztof Dorosz