Wiosna 2024, nr 1

Zamów

567

Styczeń 2006

Liturgia – między starym i nowym

Liturgia jest z jednej strony niezmienna; mówi się nawet, że jest dziełem Boga, a nie dziełem ludzkim. Z drugiej strony jednak, przemawia ona językiem znaków. A gdy znaki przestają być czytelne dla kolejnych pokoleń, liturgia staje się pustym rytuałem, a nie źródłem życia. Przed ponad 40 laty Sobór Watykański II rozpoczął proces gruntownej odnowy tradycyjnej katolickiej liturgii, która wówczas wyraźnie skostniała. Dziś trwają dyskusje o reformie reformy – czy jest potrzebna, co miałaby oznaczać, w którą stronę prowadzić. Ostatni Synod Biskupów proponuje drogę „w głąb”, a nie „wstecz”. Oby tak było także w praktyce…

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 2006

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

Liturgia – między starym i nowym

4 Reforma do reformy? Listurgia jako przedmiot sporu w dzisiejszej teologii. Józef Majewski

11 Między misterium a nudą. Czy liturgia powinna być atrakcyjna? ks. Andrzej Draguła

17 Tradycja ciągła, tradycja rekonstruowana Marcin Bornus-Szczyciński

27 Stare i nowe w liturgii Małgorzata Borkowska OSB

29 Posoborowa dowolność Ireneusz Cieślik

33 Tradycjonaliści i konserwatywni reformiści ks. Sławomir Sosnowski

39 Bóg nie jest okrutnym satrapą. Msza Święta jako ofiara. ks. Jerzy Szymik

47 Eucharystia, czyli codzienność Magdalena Węglewska

53 W głąb a nie wstecz. Synod Biskupów o Eucharystii. Zbigniew Nosowski

61 I ja z tego świata • Niecodzienność Maria Terlecka

63 Kościół, homoseksualizm, człowiek Cezary Gawryś

71 Jesień na cmentarzu • Pająk metafizyczny Mirosław R. Kaniecki

73 Jeden świat, jeden mózg
Twarz westernu, twarz inteligencji... Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

78 Meandry radykalizmu. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” w roku 1982 Bartosz Kaliski

POLACY I ICH SĄSIEDZI

95 Mustaqillik w cieniu Andiżanu. 14 lat niepodległości Uzbekistanu Alicja Dawidowska

105 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

110 Wciąż u początku drogi. 40 lat od „Nostra etate” Viotetta Reder

116 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

125 spiewanna@alkestis.pl Marzenna Guzowska

126 Piękno jako cel Wojciech Skrodzki

NAD KSIĄŻKAMI

129 To musiał dostrzec cudzoziemiec Michał Kurkiewicz

131 Pomiędzy Iwona Smolka

134 Zasłuchanie Bohdan Pociej

136 Filozofia chaosu i spiętrzenia Piotr Wojciechowski

139 Zmarli

142 Eks Post
Nowy początek Jerzy Sosnowski

146 Nasze pytania do Niego
Chcielibyśmy widzieć znak... Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

147 Drogi chrześcijaństwa – spotkania w warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej

147 Nagrody dla Biblioteki „Więzi”