Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

559

Maj-Czerwiec 2005

Jan Paweł II i „pokolenie JP2”

Był dla nas Człowiekiem niezwykle ważnym. Żegnamy w Nim ojca, pasterza, proroka, nauczyciela i przewodnika. Dzięki Niemu zmieniało się życie wielu z nas, dzięki Niemu zmieniała się Polska, Europa, świat i Kościół. Wszyscy jesteśmy Jego wielkimi dłużnikami… Mamy świadomość, że choć ziemskie życie Papieża dobiegło końca, to – mówiąc językiem, jakiego nas uczył – ten pontyfikat wciąż pozostaje darem i zadaniem. Jest niezamknięty, domaga się kontynuacji. Czy duchowe dzieci Karola Wojtyły z „pokolenia JP2” podejmą to wyzwanie? Jakie stoją przed nimi zadania?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj-Czerwiec 2005

PISANE NA GORĄCO

4 Bene detto! Zbigniew Nosowski

6 Czekając na świętego Benedykta ks. Alfred M. Wierzbicki

Jan Paweł II i „pokolenie JP2”

10 Rozważanie o śmierci Karol Wojtyła

13 Chrześcijanin Karol Wojtyła Stefan Frankiewicz

17 Obecność Anna Karoń-Ostrowska

21 Jan Paweł II na polskiej drodze do wolności Andrzej Friszke

38 Jeden świat, jeden mózg
Teraz nikt Go nie zatrzyma na granicy Piotr Wojciechowski

42 Pietro Perugino: Chrzest Jezusa • Łopian • Diament ks. Jan Sochoń

44 SŁOWA NAJWAŻNIEJSZE
ankieta

44 Halina Birenbaum Słowa ukojenia

45 ks. Michał Czajkowski Moje Westerplatte

46 Krzysztof Dorosz Żarliwość

47 Stanisława Grabska Bóg jest miłością

49 Zgorszenie krzyża i mowa milczenia Ludmiła Grygiel

51 Świątynia wolnego życia ks. Tomáš Halík

51 Dalej niż nadzieja Julia Hartwig

52 Ofensywa ewangeliczna Aleksander Hauke-Ligowski OP

53 Sługa sług bp Marek Izdebski

54 Znosić się w miłości bp Janusz Jagucki

56 Polak-luteranin Karol Karski

57 Czuwam Jan Kieniewicz

58 Rok 1989 w papieskiej encyklice Jerzy Kłoczowski

59 Chrześcijaństwo to Chrystus ks. Józef Kudasiewicz

62 Człowiek – dziecko i ojciec kultury Andrzej Mencwel

63 Do zaś Danuta Michałowska

63 Z braćmi luteranami u Papieża Stanisław C. Napiórkowski OFMConv

64 Patrząc na krzyż Michał Płoski

65 Godność rozumu Jacek Salij OP

68 Sanktuarium ciała Jacek Sempoliński

68 Zniewaga człowieka – zniewagą Boga Barbara Skarga

69 Bracia w wierze Stanisław Stomma

70 Posługa myślenia Władysław Stróżewski

72 Pamiątka czyli... obecność Anna Świderkówna

74 Wdzięczność bp Zdzisław Tranda

76 Sprawiedliwy ponad Narodami Szewach Weiss

77 Droga Kościoła Wojciech Wieczorek

78 Obywatelskość Andrzej Wielowieyski

79 Epifanie piękna Ewa Wycichowska

80 Miłość – nie tylko tolerancja Tadeusz J. Zieliński

82 Papież całego świata Myrosław Marynowycz

87 Pora na pokolenie JP2? – dyskusja Zuzanna Radzik, Maria Rogaczewska, Szymon Hołownia, Jacek Cichocki, ks. Andrzej Draguła

100 Czytanie testamentu Dariusz Karłowicz

103 ***[Wiersz się pisze] • Połów • Tren Szymon Babuchowski

105 PONTYFIKAT NIEZAMKNIĘTY

105 Miłosierdzie – wydobywanie dobra Janusz Poniewierski

108 Więcej człowieka – więcej Boga... Dariusz Kowalczyk SJ

111 Odnowa odważna i roztropna ks. Andrzej Czaja

115 Katolicyzm bezprzymiotnikowy Zbigniew Nosowski

118 Liturgia – problem z mentalnością Tomasz Kwiecień OP

121 Pokochać trudne piękno Jerzy Sosnowski

125 Od poczęcia do naturalnej śmierci... Tomasz Wiścicki

129 Przyjaciel przyjaciół Boga Monika Waluś

133 Teologia ciała – dla wszystkich Ksawery Knotz OFMCap

137 Perspektywy nowego feminizmu Elżbieta Adamiak

140 Ekumenizm w cieniu prymatu Józef Majewski

144 Potrzeba „małych Asyży” Sławomir Jacek Żurek

148 Ojczyzna europejska Marcin Przeciszewski

150 Polskość jagiellońska Jacek Borkowicz

157 Widok z Manhattanu
John Paul the Great Joanna Skawińska

159 Kronika religijna Józef Majewski

166 Kronika wschodnia Michał Kurkiewicz

170 Eks post
Re-kolekcja Jerzy Sosnowski

175 Nasze pytania do Niego
Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża Małgorzata Borkowska OSB