Wiosna 2024, nr 1

Zamów

543

Styczeń 2004

Pierwszy Rzym, drugi Rzym, trzeci Rzym

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 2004

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Przerwa na myślenie Wojciech Wieczorek

6 Głosy spod posadzki Jacek Borkowicz

7 Gruzini na Prospekcie Rustawelego Mariusz Zinowiec

Pierwszy Rzym, drugi Rzym, trzeci Rzym

10 Ewangeliczna misja czy prozelityzm - dyskusja ks. Zygmunt Glaeser, ks. Tadeusz Kałużny, Michał Klinger, ks. Adam Misijuk

25 Święta Ruś na Sołowkach Elżbieta Przybył

34 My, czyli kto? Grekokatolicy między łacińskim młotem a prawosławnym kowadłem Marek Melnyk

41 Gdyby więcej było Teoktystów i Janów Pawłów - rozmowa Wacław Hryniewicz, Józef Majewski, Zbigniew Nosowski

54 ***[Nie pytam przecież]. Aplikacje. Pąs. *** [Dotknęłaś mnie]. *** [Widziałem umierającą z bliska] Mirosław Książek

56 Blizny po ukąszeniu
Nie marksizm mnie uwiódł Jerzy Jedlicki

71 Widok z Manhattanu
Moje ciało i ja Joanna Skawińska

73 Zawratem.
Kompleta świętokrzyska
Wiesław Stępniewski

74 Od synagogi wadowickiej do synagogi rzymskiej.
Laudacja na cześć Jerzego Klugera ks. Michał Czajkowski

81 Rejestr Bohdan Królikowski

82 Jeden świat, jeden mózg
Misiek, czyli mniej litości dla egoistów Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

86 Protestanci polscy w „nowej rzeczywistości” (1945-1956) Ryszard Michalak

POLACY I ICH SĄSIEDZI

96 Ukraina: pół roku po Pawliwce Bogumiła Berdychowska

103 Euronotes Marek Orzechowski

PEJZAŻ KULTURALNY

115 Zatańczyć (na)prawdę Ewa Wycichowska, Katarzyna Jabłońska

120 Godność malowania Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

124 Wstyd rodzinny? Niekoniecznie Marcin Kula

127 Zgłębiając własną tajemnicę ks. Grzegorz Ignatowski

130 Książka o moim „międzypokoleniu” Wojciech Wieczorek

134 Do czytania poleca Tomasz Wiścicki

Listy do redakcji

145 Integracja i asymilacja Kazimierz Czapliński

145 Ratujmy cerkiew w Dobrej szlacheckiej! ks. Michał Czajkowski