Wiosna 2024, nr 1

Zamów

552

Październik 2004

Człowiek w pracy, czyli na sprzedaż?

„Polska praca jest chora“ – te słowa ks. Józefa Tischnera mogłyby stać się mottem tego numeru „Więzi”. Sprawie pracy nad pracą poświęcił on słynne kazanie podczas I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Dzisiaj – po 23 latach – nie ma już komunizmu, nie ma „onych”, na których można było zrzucić dużą część winy, a polska praca nadal choruje. Zapraszamy Państwa do refleksji nad niektórymi przejawami tej choroby.

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 2004

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

5 Z księgi kaukaskich przysłów Kazbek E. Uszba

7 Katolicyzm i nihilizm ks. Alfred M. Wierzbicki

9 Matka Boska Transgraniczna Jacek Borkowicz

Człowiek w pracy, czyli na sprzedaż?

13 Człowiek w pracy, czyli na sprzedaż? – ankieta

13 Uczciwie oszukałem swoją firmę Józef

15 Usankcjonowałam układ Bogumiła

17 W pracy i bez pracy Krzysztof

20 Byłam szefową Magda

23 Moje prace w III RP Piotr

25 Być lizusem czy prorokiem? Marcin

27 Emigracja z krainy marzeń Mirosław Czajkowski

35 Gdzie te kołacze? – dyskusja Mira Jankowska, Roman Kluska, o.Jacek Salij OP

46 Ojcowie Kościoła o niegodziwej pracy

49 Potrzeba nowej „pracy nad pracą” Jacek Borkowicz

56 Wiersze
Modlitwa oddalonych. Wilgotni. Bóg umarł. Młody Bóg Ryszard Częstochowski

58 Jan Paweł II o Karolu Wojtyle. Na marginesie książki „Wstańcie, chodźmy!” Anna Karoń-Ostrowska

65 Wiersze
Fotoplastykon. Kropla. Jego mama sprzątaczka. Marianna Bocian Łukasz Mańczyk

67 Nasz wspólny Miłosz Jacek Łukasiewicz

72 Tłumaczył nam Pisma ks. Jerzy Szymik

81 Widok z Manhattanu
Kampania o sile huraganu Joanna Skawińska

83 Krzyczeć razem z ofiarą
W Łodzi – po sześćdziesięciu latach Aleksander Klugman

88 Jeden świat, jeden mózg
Bronię sentymentalizmu Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

91 Kto zabił ks. Jerzego Popiełuszkę? Tomasz Wiścicki

104 Ostatnia bitwa II Rzeczypospolitej Andrzej Wielowieyski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

108 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

117 Przyszpilić prawdę Magdalena Lebecka

124 Czarne i białe Marzenna Guzowska

NAD KSIĄŻKAMI

128 To taki Breughel... Renata Gorczyńska

133 Genetyczne siodło, genetyczne ostrogi Anna Szudra

137 Myśl w sąsiedztwie pieców Sławomir Buryła

141 Miejsce przy oknie
Miłosz pełen pogody Julia Hartwig

144 Zmarli

147 Nasze pytania do Niego
Czy mamy płacić podatek? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

148 Finansowy wyścig, czyli na czym plega demokracja Agnieszka Rymsza

149 Gest rodziny Siwca Tadeusz Wyrwa

149 Szykany wobec ks. Kowcza Ryszard Tyndorf

150 Precz ze „ściemniaczami”! ks. Paweł Wojciech Maciąg