Wiosna 2024, nr 1

Zamów

544

Luty 2004

Między konfesjonałem a kozetką

Gdzie szukać pomocy, gdy ciężko na duszy, kiedy rzeczywistość, w której się znajdujemy, wydaje się labiryntem bez wyjścia - czy iść do terapeuty, a może do księdza? Gdzie szukać drogi wewnętrznego rozwoju: w psychoterapii czy w kierownictwie duchowym? Czy pomoc duchowa i psychologiczna wykluczają się, czy też mogą się uzupełniać? Czy - człowiekowi wierzącemu w ogóle potrzebny jest terapeuta? Czy terapeutyczna praca nad przeszłością może znajdować dopełnienie w sakramencie spowiedzi? Gdzie można znaleźć szczęście? Kto może je dać? Lutowy numer „WIĘZI” przynosi duży blok tekstów poszukujących odpowiedzi na postawione wyżej pytania - tak dzisiaj istotne i naglące dla wielu osób. 

 

 

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 2004

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

Między konfesjonałem a kozetką

4 Spotkanie Wojciech Eichelberger, ks. Krzysztof Grzywocz

21 Do księdza, czy do terapeuty? ankieta

21 Najlepiej: pomoc równoległa Bogdan de Barbaro

22 Duchowość karmi się psychiką ks. Andrzej Draguła

23 Pracować w zespole Maria Golczyńska

24 Konstruktywna przyjaźń Krzysztof Jedliński

25 Znać swoje granice Jakub Kołodziej

26 Punkty styczne Krystyna Kotowa

27 Chorobą XXI wieku będzie depresja Dariusz Kowalczyk SJ

29 Na innej płaszczyźnie Maria Król-Fijewska

30 Integralnie ks. Leszek Niewiadomski

31 Potrzebne są środowiska ks. Piotr Pawlukiewicz

33 Pan Bóg się nie obrazi Mirosław Pilśniak OP

35 Częściej przysyłają niewierzący Jacek Salij OP

36 Miara skuteczności terapii Gustaw Sikora

37 Uczynić świadomym to, co nieświadome Krzysztof Srebrny

38 Decyzja należy do pacjenta Cezary Żechowski

40 Ksiądz w konfesjonale i na kozetce Jacek Prusak SJ, Katarzyna Jabłońska, Cezary Gawryś

54 Sumienie a superego, czyli paradoksalna bliskość Tomasza z Akwinu i i Freuda Jan Andrzej Kłoczowski OP

62 Wiersze Halina Cychol

63 Jakie katedry zbuduje Europa? Andrzej Wielowieyski

71 Obraz Łukasz Mańczyk

73 Widok z Manhattanu
Wojna idei Joanna Skawińska

Polemiki

75 Głoszenie Ewangelii, a nie akcyjność Agata Jankowiak

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

78 Jak Karol Popiel nie wrócił do kraju Krzysztof Madej

POLACY I ICH SĄSIEDZI

88 Jak trafić z Wilna do Jezioros? Tomasz Teluk

96 Euronotes Marek Orzechowski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

99 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

108 Ucieczka od kultury Marcin Cielecki

NAD KSIĄŻKAMI

119 Bujanie na fali Jacek Bolewski SJ

125 Polski Gułag Krzysztof Kosiński

129 Wyobraźmy sobie świat Artur Romski

133 Do czytania poleca Wojciech Kaliszewski

137 Miejsce przy oknie
Drukarnia pod mostem Julia Hartwig

141 Zmarli

144 Nasze pytania do Niego
Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

145 Jak wyvhować ludzi dojrzałych? Władysław Dobrucki

145 Tajne komplety na Kresach Wschodnich Agnieszka Grędzik