Wiosna 2024, nr 1

Zamów

549

Lipiec 2004

Wolność wierzących, wolność niewierzących

Czy wolność wierzących jest bardziej ograniczona niż wolność niewierzących? Co widać, gdy patrzy się na Kościół „sprzed wejścia do kościoła”? Czym jest łaska wiary, a czym „łaska niewiary”? Czy ksiądz może się przyjaźnić z niewierzącymi, nie dążąc do ich nawrócenia? W jaki sposób osoba określająca się jako „chrześcijanin bezwyznaniowy” doszła do wiary?

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec 2004

PISANE NA GORĄCO

4 Szkoda łez Wojciech Wieczorek

5 Bezsilna prawda? Tomasz Wiścicki

Wolność wierzących, wolność niewierzących

8 Szukając Boga XXI wieku – rozmowa Krzysztof Dorosz, Anna Karoń-Ostrowska

18 Co widać sprzed wejścia do kościoła? Jerzy Sosnowski

27 Łaska wiary, łaska niewiary Stanisław Obirek SJ

30 Wolność wierzących, wolność niewierzących
dyskusja Stanisław Obirek SJ, ks. Jerzy Bagrowicz, bp Bronisław Dembowski, ks. Michał Czajkowski, ks. Andrzej Luter

38 *** [Widzę, jak za oknem...] Dariusz Świderski

39 Esej o zacności Stefan Swieżawski

41 Order za zacność

43 Zapatrzenie
Wspominając Profesora Swieżawskiego Anna Karoń-Ostrowska

47 Niezawodny rozsądek, Języki lasów, Ptaki Paweł Michalczyk

49 Między wieżą Babel a Pięćdziesiątnicą.
O współczesnym języku religijnym ks. Andrzej Draguła

Polemiki

62 Trzeba zakreślić granice Gustaw Sikora

69 Gród od niedawna (?) zwany Wrocławiem Ignacy Rutkiewicz

73 Detale zamiast całości Krzysztof Kosiński

76 Jeden świat, jeden mózg
Tajemnice o wielu smakach Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

80 Ręce precz od Czechów!
Polacy wobec inwazji na Czechosłowację w 1968 r. Łukasz Kamiński

POLACY I ICH SĄSIEDZI

92 Wyścigi prosiakofilów Mykoła Riabczuk

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

101 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

110 Korespondencja sztuk Bohdan Pociej

113 Obcy – zawsze i wszędzie Ryszard Löw

117 Perła Griet Jerzy Wocial

NAD KSIĄŻKAMI

120 Zapisane światłem Wojciech Skrodzki

124 Treny Wojciech Kaliszewski

127 Długie pojednanie Andrzej Friszke

130 Do czytania poleca Katarzyna Jabłońska

135 Miejsce przy oknie
Poezja służebna Julia Hartwig

FAKTY I KOMENTARZE

138 Fałszywy kod Michał Wojciechowski

140 Subtelna historia pierwszej wojny światowej Bernard Wiaderny

142 Zmarli

145 Nasze pytania do Niego
Było siedmiu braci... Małgorzata Borkowska OSB