Wiosna 2024, nr 1

Zamów

542

Grudzień 2003

Dorosłe dzieci

Nakład wyczerpany

Spis treści

Grudzień 2003

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Krytyczna wierność Papieża Stefan Frankiewicz

7 Europejskie pryncypia i interesy Tomasz Wiścicki

Dorosłe dzieci

10 Niedojrzałość jako towar Piotr Wojciechowski

19 Dorosłe dzieci?
dyskusja Anna Radziwiłł, Jacek Hołówka, Mirosław Pilśniak OP

32 W krainie wolnych związków Joanna Petry Mroczkowska

39 Wiara infantylna, wiara dojrzała
rozmowa Dariusz Kowalczyk SJ, Józef Majewski

49 W poszukiwaniu katechezy dorosłych Elżbieta Młyńska

58 Strefa dialogu, Kalejdoskop, mrówczy kopiec, Bez zakończenia Wojciech Kawiński

61 Czas odliczany Witold Zalewski

67 Widok z Manhattanu
Prawdziwa historia Jessici L. Joanna Skawińska

69 Dar na nowe tysiąclecie
Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów ks. Janusz Frankowski

82 Skarby, Tron, Podwórze ks. Jan Sochoń

84 Starożytne głosy przeciw aborcji Michał Wojciechowski

91 Boże Narodzenie Wojciech Izaak Strugała

92 Istota doświadczenia religijnego ks. Dariusz Oko

96 Niezastąpione doświadczenie wiary Kazimierz Mikucki CR

99 Filozofia religii i ontologia Władysław Stróżewski

103 Jeden świat, jeden mózg
Być u siebie Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

107 Jednym głosem
Wybory prezydenta PRL w lipcu 1989 Antoni Dudek

POLACY I ICH SĄSIEDZI

122 Problem nie tylko weteranów UPA
rozmowa Stanisław Kulczycki, Izabella Chruślińska, Piotr Tyma

128 Euronotes Marek Orzechowski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

132 Kronika religijna Józef Majewski

PEJZAŻ KULTURALNY

141 Dusza dzwięku Bohdan Pociej

147 Klęska urodzaju? Magdalena Lebecka

NAD KSIĄŻKAMI

154 Czy Bóg jest liberalnym konserwatystą? Dariusz Kowalczyk SJ

158 Teologiczna symfonia Sławomir Pawłowski SAC

162 Elementarz z podtekstem Michał Kurkiewicz

165 Do czytania poleca Józef Majewski

169 Miejsce przy oknie
Fotografia udomowiona Julia Hartwig

172 Zmarli

174 Nasze pytania do Niego
Odpraw ją, bo krzyczy za nami Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

175 JOW – dlaczego jestem za Jerzy Przystawa