Wiosna 2024, nr 1

Zamów

540

Październik 2003

Pontyfikat ku przyszłości

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 2003

Od redakcji

1 Od redakcji Zbigniew Nosowski

PISANE NA GORĄCO

4 Spór o pamięć Wojciech Wieczorek

6 Biskup homoseksualista
a jedność chrześcijan Józef Majewski

Pontyfikat ku przyszłości

10 Nowy Mojżesz, towarzysz w drodze
rozmowa Stefan Frankiewicz, Zbigniew Nosowski

25 Od „więźnia Watykanu” do świadka nadziei
Papieże ostatniego stulecia
a sprawa wolności Russell Hittinger

35 Vaticanum II: koniec katolicyzmu czy niedokończona rewolucja? Tomás Halik

44 Jaka będzie doktryna społeczna Kościoła w XXI wieku George Weigel

62 Ewangelicy a posługa biskupa Rzymu Karol Karski

66 Papież wszystkich chrześcijan? ks. Alfons Skowronek

71 o święty Stanisławie, ***[droga wśród łanów zbóż], Twarz Matki Ryszard Furman

73 I za nim szły...; Jeszcze raz, i jeszcze...; Był spokojny... Włodzimierz Odojewski

82 ***[Dosyć trudno], ***[Wspominamy naszych zmarłych], Jak ze snu, ***[Piękny zdolny bandyta], ***[Rozmieniono cię Polsko] Andrzej Szmidt

84 Starzy aktorzy, nowe gry
Polskie instytucje w kryzysie Andrzej Rychard

93 Jeden świat, jeden mózg
Na osobnych piętrach bytu Piotr Wojciechowski

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

97 „Awanturniczy wychowanek Watykanu”
Aresztowanie prymasa Wyszyńskiego w 1953 roku
na łamach prasy PRL Mariusz Mazur

POLACY I ICH SĄSIEDZI

111 Między Jedwabnem a Pawliwką
Pamięć jako czynnik w stosunkach międzynarodowych Agnieszka Magdziak-Miszewska

122 Lipscher był zawsze Wojciech Wieczorek

123 „Ojczyzną jest drugi człowiek” Winfried Lipscher

126 Euronotes Marek Orzechowski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

130 Kronika religijna Józef Majewski

NAD KSIĄŻKAMI

140 Lux ex Oriente Stanisław Obirek SJ

144 Partyzant i kobieta Zbigniew Nosowski

148 Brawurowa misja w okupowanej Warszawie Tomasz Szarota

152 Widok z okna Orient-Expressu Krzysztof Kosiński

156 Do czytania poleca Jacek Borkowicz

162 Miejsce przy oknie
Raport z wakacji Julia Hartwig

165 Zmarli

169 Nasze pytania do Niego
Naucz nas się modlić Małgorzata Borkowska OSB

Listy do redakcji

170 W trosce o meritum i kulturę słowa Witold Stankowski

172 Przeciwko naukowości na chybcika Jerzy Kochanowski